Απαντήσεις Μητροπολίτου

Απαντήσεις Μητροπολίτου

ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Με τήν Κυριακή προσευχή Του ο Κύριος μάς παροτρύνει να παρακαλούμε τόν Θεόν Πατέρα: " μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" (Ματθ.6, 13). Όμως διάβασα στήν επιστολή του Ιακώβου: " Πάσαν χαράν ηγήσασθε , αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις" (Ιακ. 1,2). Μπερδεύτηκα! Μήπως υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους;

Περισσότερα...

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι τα γνωρίσματα τής αληθινής φιλίας;

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι άγιοι που κατοικούν στον ουρανό γνωρίζουν τι γίνεται στη γή;

Περισσότερα...

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πρέπει να φροντίζουμε γιά τη διόρθωση του πλησίον μας όταν αυτός αμαρτάνει ή πλανιέται;

Περισσότερα...

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιές είναι οι σχέσεις τών αγίων Αγγέλων με τούς ανθρώπους;

Περισσότερα...

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι η αληθινή πίστη;

Περισσότερα...

ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Όταν κάνω κάτι που δέν ξέρω ότι είναι αντίθετο πρός το θέλημα του Θεού είμαι ένοχος, έχω αμαρτία;

Περισσότερα...

ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στίς ημέρες μας πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται ως φτωχοί καί ζητούν τη βοήθειά μας. Δέν ξέρω πολλές φορές τί να κάνω! Ποιούς, πότε καί με τί τρόπο να ελεούμε τούς συνανθρώπους μας;

Περισσότερα...

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΡΚΕΙ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιά τόν Χριστιανό δέν είναι αρκετό να αποφεύγει το κακό; Είναι υποχρεωμένος να κάνει καί καλά έργα γιά να σωθεί η ψυχή του;

Περισσότερα...

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶναι κακό νά ὑπερηφανευόμαστε γιά κάτι καλό πού ἔχουμε;

Περισσότερα...

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας πού ἀπολαμβάνει ὁ Χριστιανός;

Περισσότερα...

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί κάνουμε μέ τά δάκτυλά μας τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί πότε πρέπει νά γίνεται αὐτό;

Περισσότερα...

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιόμαστε μέ τήν προπατορική ἁμαρτία, πού κληρονομήσαμε ἀπό τόν Ἀδάμ. Ἡ Παρθένος Μαρία, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά λάβει τή μοναδική τιμή, νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ ἀναμάρτητου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κατά τή Γέννησή Της κληρονόμησε καί Αὐτή τήν προπατορική ἁμαρτία;

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἀκούω ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό ἔτος ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί αὐτό;

Περισσότερα...

ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Κύριος μιλοῦσε ἐπιτιμητικά γιά τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, πού ἔκαναν μακρές, μεγάλες δηλαδή προσευχές, ἐνῶ ἄλλες φορές προέτρεπε σέ συχνές προσευχές. Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε πώς πρέπει συνέχεια νά προσεύχονται οἱ Χριστιανοί. Πῶς συνδυάζονται αὐτά; Δηλαδή οἱ προσευχές μας πρέπει νά εἶναι μακρές ἤ σύντομες;

Περισσότερα...

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω ἀκούσει διάφορα γιά τόν Τάφο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου.
Θά ἤθελα νά ξέρω μέ σαφήνεια: Ποῦ ἐτάφη ἡ Παναγία, καί μετά τήν Κοίμησή Της ποῦ βρίσκεται τό σῶμα Της;

Περισσότερα...

ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

ΕΡΩΤΗΣΗ :Ἔχει δημιουργηθεῖ μία παρεξήγηση μέ συγγενικό μου πρόσωπο καί ἀποφεύγει νά μοῦ μιλάει.Προσπάθησα νά τῆς ἐξηγήσω ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀλλά οὔτε θέλει νά ἀκούσει. Αὐτό πολύ μέ στενοχωρεῖ, ὄχι μόνον ἐπειδή διακόπηκαν οἱ σχέσεις μου μέ ἕνα ἀγαπητό πρόσωπο, ἀλλά καί γιατί ἔχω ἀκούσει ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦμε, ἄν δέν εἴμαστε μέ ὅλους ἀγαπημένοι. Γι αὐτόν τόν λόγο, ἔπαψα νά κοινωνῶ. Τί πρέπει νά κάνω;

Περισσότερα...

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πρίν ἀπό δύο χρόνια ἔδωσα χρήματα δανεικά σέ φίλο μου ἕνα σημαντικό ποσόν,πού εἶχα συγκεντρώσει, γιά νά ἐπεκτείνω τό σπίτι μου. Μοῦ εἶχε εἰπεῖ ὅτι τά εἶχε ἀπόλυτη ἀνάγκη· μοῦ εἶχε μάλιστα ὑποσχεθεῖ ὅτι θά μοῦ τά ἐπέστρεφε σέ τρεῖς μῆνες. Ὅμως, μέ διάφορες δικαιολογίες, δέν μοῦ τά ἐπιστρέφει. Τί νά κάνω;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω καταλάβει ὅτι ὁ σατανάς ἔχει μεγάλη δύναμη καί κάνει πολύ κακό στόν κόσμο. Ἀλλά μέ τή δύναμή του αὐτή μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει; Εἶναι δηλαδή παντοδύναμος;

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὀ Θεός κάνει θαύματα μόνον στούς πιστούς χριστιανούς;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πισιδίας ἐν συντομία ;

Περισσότερα...

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὅταν διαβάζω γιά τά τόσο σκληρά βασανιστήρια τῶν ἁγίων Μαρτύρων, ἀπορῶ: Πῶς μποροῦσαν νά ὑποφέρουν ὅλα αὐτά καί μάλιστα μέ τόση γαλήνη;

Περισσότερα...

ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τόσο πολύ τούς Ἁγίους, μέ γιορτές, εἰκόνες καί ὕμνους;

Περισσότερα...

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στήν ἀρχή κάθε Ἀκολουθίας ἀπευθύνουμε προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα (Βασιλεῦ οὐράνιε...) καί τό ἱκετεύουμε νά ἔλθει καί νά κατοικήσει μέσα μας.
Αὐτό πραγματοποιεῖται; Πῶς φαίνεται ὅτι ἕνας χριστιανός ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα;

Περισσότερα...

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη, πού χρησιμοποιοῦν οἱ Προτεσταντικές ἐκκλησίες ἔχει λιγότερα βιβλία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;

Περισσότερα...

ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΩ ΣΥΧΝΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΟΥ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὑποφέρω συχνά ἀπό ἀρρώστιες καί μάλιστα σοβαρές. Αὐτό συμβαίνει σέ μένα ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου;

Περισσότερα...

Απαντήσεις Μητροπολίτου