Απαντήσεις Μητροπολίτου

Απαντήσεις Μητροπολίτου

«ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΒΑΛΕΙΝ ΕΙΡΗΝΗΝ»

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου διάβασα τά λόγια τοῦ Κυρίου : «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν» (10, 34). Ἐγώ ἤξερα ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ νά φέρη τήν εἰρήνη στόν κόσμο. Πῶς ἐδῶ λέγει τό ἀντίθετο. Τί σημαίνει αὐτό ;

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ!

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶχα μιά μικρή ἐπιχείρηση, ἀλλά μέ τήν οἰκονομική κρίση καταστράφηκα, τά ἔχασα ὅλα. Ντρέπομαι τόν κόσμο. Οἱ φίλοι, φαίνεται, φοβοῦνται μή τούς ζητήσω οἰκονομική ἐνίσχυση καί ὅλοι μέ ἐγκατέλειψαν. Τί νά κάνω ;

Περισσότερα...

Απαντήσεις Μητροπολίτου