Απαντήσεις Μητροπολίτου

Απαντήσεις Μητροπολίτου

ΜΕ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὅταν μοῦ κάνουν παρατηρήσεις, στενοχωροῦμαι, καί κάποτε ἀντιδρῶ ἄσχημα στούς ἄλλους, ἀκόμη κι ἄν ἔχουν δίκιο. Ἔτσι δημιουργοῦνται προβλήματα στίς σχέσεις μας. Τί νά κάνω, γιά νά ξεπερνῶ μέ ψυχραιμία αὐτές τίς καταστάσεις;

Περισσότερα...

ΘΕΛΩ ΝΑ ΙΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!

ΕΡΩΤΗΣΗ : Θέλω νά ἰδῶ τόν Χριστό. Εἶναι σωστή αὐτή ἡ ἐπιθυμία μου;

Περισσότερα...

ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί εἶναι αὐτό πού κάνει κάποιους Βαπτισμένους Χριστιανούς νά χάνουν τήν πίστη τους καί νά ἀποκόπτονται ἀπό τήν Ἐκκλησία ;

Περισσότερα...

ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί χρειάζεται, γιά νά σταθεροποιηθεῖ ἡ πίστη στήν ψυχή μας;

Περισσότερα...

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μετά τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος πόσες φορές ἐμφανίστηκε καί σέ ποιούς;

Περισσότερα...

ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ο ΘΕΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὅταν ὁ Χριστός ὑπέφερε ἐπάνω στό Σταυρό, κάποια στιγμή φώναξε: "Θεέ μου, Θεέ μου ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;" Μοῦ κάνει κατάπληξη αὐτό! Πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Θεός Πατέρας,πού εἶναι ὅλος ἀγάπη, νά ἐγκαταλείψει τόν Μονογενή Του Υἱό σέ μιά τέτοια ὀδυνηρή στιγμή;

Περισσότερα...

ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἀκούω ὅτι πρέπει νά ἐξομολογούμαστε. Ἀλλά δέν καταλαβαίνω νά ἔχω κάνει κάποια μεγάλη ἁμαρτία. Τί νά πῶ στήν Ἐξομολόγηση;

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2ον

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί ἄλλες προτυπώσεις τοῦ Τιμίου Σταυρού ὑπάρχουν στήν Π.Διαθήκη;

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκούω παραλληλισμούς γεγονότων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, πάνω στόν ὁποῖον πέθανε ὁ Χριστός. Θά ἤθελα νά μάθω ποιά εἶναι αὐτά τά γεγονότα καί γιατί συσχετίζονται μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τόν Τίμιο Σταυρό Του;

Περισσότερα...

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αἰσθάνομαι συχνά τήν πίστη μου νά κλονίζεται. Τί δυνάμεις ἀντιστρατεύονται τήν πίστη;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Καταλαβαίνω ὅτι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσφέρει μεγάλη ὠφέλεια στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ. Γιὰ μένα ὅμως ποὺ εἶμαι ἀπασχολημένος κάθε μέρα, μὲ τὸ ἐπάγγελμά μου, ἤ μέ τήν οἰκογένειά μου, ἀπὸ τὸ πρωὶ ὥς τὸ βράδυ, περνάει, ὅπως καὶ ὅλος ὁ ἄλλος χρόνος, χωρὶς νὰ καταλαβαίνω τίποτε. Δυστυχῶς, δὲν προλαβαίνω τὶς Εἰδικὲς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ποὺ γίνονται στὴν Ἐκκλησία τὴν περίοδο αὐτή. Τί νὰ κάνω;

Περισσότερα...

Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Συνεχίζουμε τήν ἀπάντηση γιά τόν οὐράνιο Παράδεισο καί τή σχέση του με τόν ἐπίγειο τῆς Ἐδέμ.

Περισσότερα...

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί ἀκριβῶς ἦταν ὁ Παράδεισος στόν ὁποῖο ἔβαλε ὁ Θεός τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, καί τί εἶναι ὁ Παράδεισος, στόν ὁποῖο θέλουμε νἀ πᾶμε οἱ Χριστιανοί; Ἔχουν καμιά σχέση μεταξύ τους; Γιατί χρησιμοποιεῖται καί γιά τούς δύο ἡ ἴδια ὀνομασία;

Περισσότερα...

ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στή Θ.Λειτουργία βλέπω τούς ἄλλους νά κοινωνοῦν καί κλαίει ἡ ψυχή μου. Θέλω κι ἐγώ νά κοινωνήσω, ἀλλά φοβοῦμαι. Σκέπτομαι· πῶς νά τολμήσω νά πάρω τόν Χριστό μέσα μου! Εἶμαι ἄξιος; Γι' αὐτό ἔχω πολλά χρόνια νά κοινωνήσω. Τί νά κάνω;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ἡ ὑπερηφάνεια θεωρεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς ἡ χειρότερη ἁμαρτία;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πῶς διατηρεῖται ἡ πίστη στίς ψυχές μας ;

Περισσότερα...

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τά ὅσα διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νά ἔγιναν ἔτσι ὅπως τά περιγράφει; Δέν ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τά πορίσματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν;

Περισσότερα...

Ο ΑΔΑΜ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Θεός ξέρουμε ὅτι εἶναι ἀγάπη καί συγχωρεῖ. Γιατί τιμώρησε τόσο σκληρά τόν Ἀδάμ γιά μιά ἁμαρτία; Ἄν μετανοοῦσε, θἀ τόν συγχωροῦσε;

Περισσότερα...

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στή Θ.Λειτουργία ἀπευθύνουμε εὐχές καί ὕμνους πρός τόν Θεόν. Γιατί παρεμβάλλεται καί τό Σύμβολον τῆς Πίστεως (Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...), πού δέν εἶναι προσευχή, ἀλλά ὁμολογία τῆς πίστεώς μας;

Περισσότερα...

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι δίκαιος γιατί βλέπουμε στήν κοινωνία τούς ἀσεβεῖς καί ἁμαρτωλούς νά τά ἔχουν πλούσια καί οἱ εὐσεβεῖς καί δίκαιοι νά ταλαιπωροῦνται ;

Περισσότερα...

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στήν ἄλλη ζωή θά γνωρίζουμε τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα ;

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι τά καθήκοντα ἐκείνου πού ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τοῦ Ἀναδόχου κατά τήν Βάπτιση ;

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιός εἶναι ὁ πρωταρχικός σκοπός τῆς Ἐκκλησίας;

Περισσότερα...

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶχαν ἰδιαίτερη σημασία τά εἴδη δώρων πού προσέφεραν οἱ Μάγοι στό Νεογέννητο Θεῖον Βρέφος ; Γιατί στό Εὐαγγέλιο ἀναφέρονται ἀναλυτικά ;

Περισσότερα...

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἡ ἀσθένεια εἶναι ἕνα συχνό φαινόμενο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Τό βλέπω νά ταλαιπωρεῖ κι ἐμένα συχνά καί συγγενικά καί φιλικά πρόσωπα καί ὑποφέρω. Μέ τί τρόπο μπορῶ νά ἀντιμετωπίζω τήν ἀρρώστεια ;

Περισσότερα...

ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι ἡ ἄποψη τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας γιά τούς μάντεις ἤ ἄστρολόγους ;

Περισσότερα...

Απαντήσεις Μητροπολίτου