Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εισαγωγή

Εισαγωγή

ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (ANTALYA)

Ἡ Ἀττάλεια ἱδρύθηκε τό ἔτος 158 π.Χ. ἀπό τόν Ἄτταλον Β΄ τόν Φιλαδελφέα, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἔλαβε τό ὄνομά της. Εἶναι παραθαλάσσια πόλη, στίς νότιες ἀκτές τῆς Μ. Ἀσίας καί ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα λιμάνια τῆς περιοχῆς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατά τήν πρώτην ἀποστολικήν περιοδεία του, ἐρχόμενος ἀπό τήν Πάφο τῆς Κύπρου, στήν Ἀττάλεια ἀποβιβάστηκε προκειμένου νά πορευθεῖ πρός τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Ἀλλά καί κατά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τό ἴδιο λιμάνι ἀπέπλευσε μέ τόν συνοδό του Ἀπόστολο Βαρνάβα (Πράξ. 14,25).

Περισσότερα...

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

Τό ὄνομα Ἀττάλεια ἡ πόλη τό ἔλαβε ἀπό τόν ἱδρυτή της Ἄτταλον Β΄ τόν Φιλαδελφέα, βασιλέα τῆς Περγάμου. Λέγεται ὅτι ὁ Ἄτταλος θέλοντας νά ἐπεκτείνει τό βασίλειό του πρός νότον ἔστειλε ἀνθρώπους του νά βροῦν μιά τοποθεσία, πού νά ξεχωρίζει σέ ὀμορφιά ἀπ΄ὅλα τά ἄλλα γνωστά μέρη. Ἡ ἀποστολή τῶν ἐρευνητῶν ἔψαξε ὅλες τίς ἀκτές τοῦ Αἰγαίου, προχώρησε καί σέ κεῖνες τῆς Μεσογείου καί τελικά ἀνακάλυψε ἕναν πλατύ κόλπο μέ φυσικό λιμάνι. Συνάμα τό μέρος παρουσίαζε παραμυθένια ὀμορφιά. Ὅλη ἐκείνη ἡ ἀκτή ἔμοιαζε σάν νά κρέμεται ἀπό μεγαλειώδη ὀροσειρά μέ κορυφές κατάλευκες ἀπό τά χιόνια. Οὐρανός καταγάλανος καί ἥλιος πού καταύγαζε τά πάντα μέ τίς χρυσές του ἀκτίνες.1

Περισσότερα...

Η ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Κατά τούς Ἀποστολικούς χρόνους ἡ Ἀττάλεια ἦταν μιά περίλαμπρη πόλη μέ τά ἰσχυρά κάστρα της καί τά περίτεχνα μνημεῖα της. Τό σπουδαῖο λιμάνι της, στόν μυχό τοῦ ὁμώνυμου Κόλπου ἐπί τῆς Μεσογείου, ἀπό ἐμπορική καί στρατιωτική ἄποψη τήν καθιστοῦσε προνομιοῦχο πόλη ἔναντι πολλῶν ἄλλων σημαντικῶν πόλεων τῆς νοτίου Μικρᾶς Ἀσίας.

Περισσότερα...

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΤΑΛΕΙΑ

Ἡ σημερινή πόλη Antalya (Ἀττάλεια) εἶναι πρωτεύουσα τοῦ ὁμώνυμου νομοῦ μέ ἔκταση 20.723 τετρ. Ὁ πληθυσμός της, ἐνῶ τό ἔτος 1990 ἦταν 378.208 κάτοικοι, κατά τήν ἀπογραφή τοῦ 2008 ἔφθασε τούς 798.507 κατοίκους. Ὁ δέ συνολικός πληθυσμός τοῦ νομοῦ Antalya ἀνέρχεται στά 2.070.663 (2008). Ὁ νομός περιλαμβάνει τήν ἀρχαία Παμφυλία, τή Λυκία, μέρος τῆς δυτικῆς Κιλικίας καί τό νότιο τμῆμα τῆς Πισιδίας. Βρίσκεται ἀνάμεσα ἀπό τήν ὀροσειρά τοῦ Ταύρου καί τήν ἀνατολική Μεσόγειο. Διασχίζεται ἀπό 29 ποτάμια, τά ὁποῖα κάνουν τήν περιοχή εὔφορη. Οἱ ἀκτές τοῦ νομοῦ ἔχουν μῆκος 657 χιλιόμετρα μέ ἀμμώδεις ἀκρογιαλιές, πού προσελκύουν ἑκατοντάδες χιλιάδες τουριστῶν κάθε χρόνο, λιμάνια καί ἀρχαῖες πολιτεῖες.1

Περισσότερα...

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εισαγωγή