Συνέβησαν

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2015

7/6/2015

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ

Σήμερα, Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτάζουμε την ευεργετική επίδραση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Το αναρίθμητο πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας. Εορτάζουμε σήμερα την μνήμην Πάντων των Αγίων που αγιάσθηκαν από το Άγιο Πνεύμα και έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάρα πολλοί από αυτούς μας είναι άγνωστοι.

Περισσότερα...

ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2015

Στην Αλάνυα. 31/5/2015

"Εις ενότητα πάντας εκάλεσε"

Το Κοντάκιον της εορτής της Πεντηκοστής, ο ύμνος αυτός που συγκεφαλαιώνει το νόημα της εορτής, που ψάλλαμε πρό ολίγου, κάνει μία εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ της Πεντηκοστής και του Πύργου της Βαβέλ.
Ίσως σκεφθεί κανείς τι σχέση μπορεί έχει η Βαβέλ με την Πεντηκοστή;

Περισσότερα...

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 2015

Αλάνυα 17/5/2015

"Εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μή βλέποντες βλέπωσι"
(Ιωάν. 9,39)

Αυτά τα λόγια απηύθυνε ο Ιησούς στους Ιουδαίους μετά την θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, στα Ιεροσόλυμα, για να τους δηλώσει ποιά ήταν η κύρια αποστολή Του στον κόσμο.

Περισσότερα...

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2015

Στην Αλάνυα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Από την περασμένη Πέμπτη και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή,επί 9 ημέρες, η Εκκλησία μας εορτάζει το θαυμαστό γεγονός της Αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τη γή στον ουρανό. Το γεγονός αυτό, επειδή αποτελεί βασικό στοιχείο της πίστεώς μας, αναφέρεται στο έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως:
"Πιστεύω....και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν.....ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιά του Πατρός".

Περισσότερα...

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 2015

Αλάνυα 10/5/2015

"Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν" (Ιωάν. 4,14).

Με αυτά τα λόγια ο Ιησούς απάντησε στην Σαμαρείτιδα εκείνη γυναίκα όταν τον ρώτησε ποιός είναι ο κατάλληλος τόπος για να λατρεύει ο πιστός τον Θεόν. Η γυναίκα αυτή, παρόλον που η ζωή της ήταν στιγματισμένη στην κοινωνία του χωριού της, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Μελετούσε ως φαίνεται την Πεντάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης, την οποίαν παραδέχονταν και οι Σαμαρείτες, και της είχε δημιουργηθεί η απορία: Ποιός τόπος είναι ο σωστός για να πηγαίνει κανείς να λατρεύει το Θεό: το όρος Γαριζίν της Σαμαρείας, όπου ο Ιακώβ, με εντολή του Θεού έστησε Θυσιαστήριο και εκεί πρώτα οι Ισραηλίτες προσέφεραν θυσίες στο Θεό; Ή το όρος Σιών στα Ιεροσόλυμα όπου αιώνες αργότερα ο Σολομών έκτισε τον περίλαμπρο Ναό, επίσης κατ´ εντολήν του Θεού;

Περισσότερα...