Απαντήσεις Μητροπολίτου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἄκουσα ἀπό κάποιον πού φαινόταν μορφωμένος, ὅτι ὁ Θεός ἐδῶ στή ζωή αὐτή δικάζει τούς ἀνθρώπους καί ὅτι δεύτερη κρίση δέν πρόκειται νά ὑπάρξει. Αὐτή ἡ σκέψη γιά καιρό μέ ἀπασχολεῖ καί δέν ξέρω εἶναι σωστή ἤ λάθος ;

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στίς ἱερές εἰκόνες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βλέπουμε τρία γράμματα στό φωτοστέφανο. Τί σημαίνουν καί γιατί γράφονται ἐδῶ ;

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ!

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶχα μιά μικρή ἐπιχείρηση, ἀλλά μέ τήν οἰκονομική κρίση καταστράφηκα, τά ἔχασα ὅλα. Ντρέπομαι τόν κόσμο. Οἱ φίλοι, φαίνεται, φοβοῦνται μή τούς ζητήσω οἰκονομική ἐνίσχυση καί ὅλοι μέ ἐγκατέλειψαν. Τί νά κάνω ;

Περισσότερα...

«ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΒΑΛΕΙΝ ΕΙΡΗΝΗΝ»

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου διάβασα τά λόγια τοῦ Κυρίου : «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν» (10, 34). Ἐγώ ἤξερα ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ νά φέρη τήν εἰρήνη στόν κόσμο. Πῶς ἐδῶ λέγει τό ἀντίθετο. Τί σημαίνει αὐτό ;

Περισσότερα...