Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις

Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις

ΣΕΛΓΗ (Selge)

Ἡ Σέλγη ἦταν μιά σημαντική πόλη τῆς Πισιδίας στίς νότιες πλαγιές τοῦ Ταύρου καί στά δεξιά τοῦ ποταμοῦ Εὐρυμέδοντα. Βρίσκεται Β.Α. τῆς Ἀττάλειας καί σέ ἀπόσταση 33 περίπου χιλιομέτρων ἀπό αὐτήν.

Περισσότερα...

ΑΣΠΕΝΔΟΣ (Belkis)

Ἡ ἀρχαία Ἄσπενδος, τό σημερινό Belkis, ἦταν ἀποικία τοῦ Ἄργους ἀπό τόν ε΄ αἰῶνα π. Χ. Βρίσκεται 45 χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Ἀττάλειας. Ἦταν κτισμένη σέ δύο λόφους, ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ Εὐρυμέδοντα (Κιοπρού-Τσάι), καί ἀπέχει λίγα χιλιόμετρα ἀπό τίς ἐκβολές του. Κατά τήν ἀρχαιότητα ὁ Εὐρυμέδων ποταμός ἦταν πλωτός μέχρι τήν πόλη τῆς Ἀσπένδου καί τά πλοῖα ἀπό τή θάλασσα ἔφταναν μέχρι τήν πόλη.

Περισσότερα...

ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΣ (Dalisandos)

Στήν ἀρχαιότητα ἡ Δαλίσανδος ἦταν μία ἀπό τίς τέσσερεις πόλεις τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Λυκαονίας1 καί βρισκόταν στήν ὀρεινή περιοχή τoῦ Ταύρου στά σύνορα Παμφυλίας – Λυκαονίας. Ἀργότερα ἡ πόλη καταχωρίζεται στούς πίνακες τῶν πόλεων τῆς Πρώτης Παμφυλίας.Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Σίδης.2 

Περισσότερα...

ΕΤΕΝΝΑ (Etenna)

Ἡ ἀρχαία πόλη Ἔτεννα (γράφεται καί Ἔττενα) ἤ Κότεννα, βρισκόταν στήν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Μέλας (Manavgat) στήν περιοχή τῆς σημερινῆς πόλης Akseki στήν ἀνατολική Παμφυλία. Οἱ κάτοικοι ἀσχολούνταν μέ τή γεωργία καί εἰδικώτερα μέ τήν παραγωγή ἐλαιόλαδου, τοῦ ὁποίου μεγάλες ποσότητες ἐξήγαγε στήν ὀρεινή Πισιδία. Ὑπάρχουν ἐρείπια ἐλαιοτριβείων καί ἄλλων κτιρίων, πού φανερώνουν τήν εὐημερία τῶν κατοίκων της. Οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἦσαν Ἕλληνες-Ρωμηοί.

Περισσότερα...

ΟΡΥΜΝΑ (Orymna-Ormana)

Ἡ πόλη Ὄρυμνα βρισκόταν 18 χιλιόμετρα δυτικά ἀπό τή σημερινή πόλη Akseki, στά βορειοδυτικά τῆς Ἔτεννας, σέ ἕναν δεξιόν παραπόταμο τοῦ ποταμοῦ Μέλας. Ὁ Στράβων τήν ὀνομάζει Ἔρυμνα. Στούς Ἐπισκοπικούς Καταλόγους ἔχει καταχωρισθεῖ ὡς Ἐπισκοπή Ὀρύμνης καί ὑπαγόταν στή Μητρόπολη Σίδης.

Περισσότερα...

ΣΥΕΔΡΑ (Syedra)

Μεταξύ τῶν Ἐπισκοπῶν τῆς Μητροπόλεως Σίδης, ἀπό τόν στ΄ αἰώνα περιλαμβάνεται ἡ Ἐπισκοπή Συέδρων. Ἀπό ἀρχαία ἐπιγραφή, πού βρέθηκε στήν πόλη Σύεδρα, φαίνεται ὅτι βρισκόταν στήν ἀνατολική Παμφυλία στά σύνορα μέ τήν Κιλικία. Περισσότερα στοιχεῖα δέν γνωρίζουμε ἀκόμη.

Περισσότερα...

ΚΑΡΑΛΙΑ (Karallia)

Ἡ ἀρχαία πόλη Καράλια βρίσκονταν στή βορειανατολική Παμφυλία. Ἦταν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Καραλίων, ἀπό τόν στ΄αἰώνα, καί ὑπάγονταν στή Μητρόπολη Σίδης.

Περισσότερα...

ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

 Στή Μητρόπολη Σίδης ὑπαγόνταν ἀκόμη, ἀπό τήν Ἐπαρχία Πρώτης Παμφυλίας οἱ Ἐπισκοπές :

Περισσότερα...

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (Seleucia)

Ἡ Σελεύκεια τῆς Παμφυλίας ἦταν μία ἀπό τίς πολλές πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού ἔφεραν τό ὄνομα αὐτό. Ἱδρυτές τους ἦταν ὁ Σέλευκος Α΄ ὁ Νικάνωρ (312-280), ἕνας ἀπό τούς στρατηγούς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καί οἱ διάδοχοί του, πού ἔφεραν τήν ἐπωνυμία Σελευκίδες. Ἡ κυριαρχία τῆς δυναστείας τῶν Σελευκιδῶν ἐκτεινόταν ἀπό τή Μεσόγειο μέχρι τόν Ἰνδό ποταμό, καί διατηρήθηκε μέχρι τό 64 π.Χ., πού καταλύθηκε ἀπό τούς Ρωμαίους.

Περισσότερα...

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις