Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εκκλησιαστικές Κοινότητες

Εκκλησιαστικές Κοινότητες

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στή γεωγραφική ἔκταση τοῦ σημερινοῦ νομοῦ Ἀτταλείας, στήν ὁποία ἐμπεριέχονται ἡ Λυκία, ἡ Παμφυλία καί τμῆμα τῆς νοτίου Πισιδίας καί δυτικῆς Κιλικίας, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ὑπῆρχαν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Πέργης, Σίδης, Μύρων καί ἀπό τοῦ 11ου αἰῶνος ἡ Ἐπισκοπή Ἀτταλείας ὀνομάζεται Μητρόπολις, ὑπό τόν τίτλον Πέργης καί Ἀτταλείας μέ δεκάδες Ἐπισκοπές. Οἱ ἀλλεπάλληλες ὅμως ἐπιδρομές – κυρίως – καί ἄλλα αἴτια προξένησαν ὁλοκληρωτικές καταστροφές σέ πολλές ἀπό αὐτές καί συρρίκνωση ἤ ἐξάλειψη τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τους. 

Περισσότερα...

ΑΤΤΑΛΕΙΑ - (ANTALYA)

Μέχρι τόν ξεριζωμό στήν Ἀττάλεια ζοῦσαν περίπου 14.000 χριστιανοί.1 Κατά τή χειμερινή περίοδο ἐδῶ ζοῦσε καί ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας, γιά ποιμαντικούς ἀλλά καί κλιματολογικούς λόγους. (Ἡ Σπάρτη τῆς Πισιδίας, ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 1050 μέτρων καί τόν χειμῶνα ἐπικρατεῖ δριμύ ψῦχος).

Περισσότερα...

ΤΟ ΕΛΜΑΛΙ (Elmali)

Τό Ἐλμαλί - ἀρχαία Ἀμελάς - βρίσκεται στό βορειοδυτικό τμῆμα τοῦ νομοῦ τῆς Ἀττάλειας, στούς πρόποδες τοῦ ὁμώνυμου βουνοῦ, καί ὑπάγεται στή Λυκία. Τό ὄνομα Ἐλμαλί τό πῆρε ἀπό τά πολλά καί ὡραῖα μῆλα πού παράγει ἡ περιοχή, καθώς στά τουρκικά ἡ λέξη ἐλμά σημαίνει μῆλο. Ἀποτελεῖ τό κέντρο πολλῶν χωριῶν πού βρίσκονται μέσα σέ εὔφορες πεδιάδες. Τό Ἐλμαλί βρίσκεται σέ ὀροπέδιο ὕψους 1200 περίπου μέτρων. Τήν πόλη διατρέχει ποτάμι μέ διαυγές νερό πού πηγάζει ἀπό τό βουνό. Ἔχει ἀφθονία λαχανικῶν καί κηπευτικῶν. Παράγει πεπόνια, σταφύλια, βύσσινα, ἀχλάδια, κυδώνια, δαμάσκηνα καί δημητριακά. Γι’αὐτό οἱ πλούσιοι Ἕλληνες ἀπό τήν Ἀττάλεια εἶχαν σπίτια καί κτήματα στό Ἐλμαλί καί οἱ οἰκογένειές τους ἐκεῖ παραθέριζαν τά καλοκαίρια.

Περισσότερα...

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Αττάλειας Εκκλησιαστικές Κοινότητες