Ισαπόστολοι

Ισαπόστολοι

Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΚΛΑ

thekla0Πατρίδα της ἦταν τό Ἰκόνιον.  Μητέρα της ἡ  Θεόκλεια, εὐγενοῦς καί ἐπιφανοῦς καταγωγῆς. 

Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τό Ἰκόνιο καί δίδασκε τό Εὐαγγέλιο στό σπίτι τοῦ Ὀνησιφόρου, ἡ Θέκλα ἦταν μεταξύ τῶν πρώτων πού ἔσπευσε νά ἀκούσει τόν μεγάλο Ἀπόστολο.  Τόσο δέ συγκινήθηκε καί ἐνθουσιάστηκε ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὥστε κατά τή διάρκεια τοῦ ἑνός ἔτους, πού παρέμεινε ὁ Ἀπόστολος στήν πατρίδα της, δέν ἔλλειψε ἀπό καμμία ὁμιλία του.  Κατά τόν διωγμό πού ξεσήκωσαν φανατικοί Ἑβραῖοι καί εἰδωλολάτρες κατά τοῦ Ἀποστόλου ὑπέστει καί ἡ Θέκλα τό πρῶτο μαρτύριο. ἀπό τό ὁποῖον ἐπέζησε μέ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.  Γιά νά ἀποφύγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν λιθοβολισμόν πού εἶχαν ἀποφασίσει οἱ ἄρχοντες τῆς πόλεως γιά νά τόν θανατώσουν, ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τήν πόλη, γιά νά συνεχίσει τό ἀποστολικό του ἔργο σέ ἄλλες περιοχές.

Περισσότερα...

Ισαπόστολοι