Ιεράρχες

Ιεράρχες

ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

kindeas0Τόσο στά Συναξάρια τῶν Μηναίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί στόν Μέγα Συναξαριστή δέν ἀναγράφονται στοιχεῖα ἀπό τόν βίον τοῦ Ἁγίου Κινδέα παρά μόνον: 20 Φεβρουαρίου.  Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Κινδέου Ἐπισκόπου Πισιδίας.

 

 

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 

artemon0 Ἅγιος Ἀρτέμων κατήγετο ἀπό εὐγενική οἰκογένεια τῆς Σελευκείας τῆς Πισιδίας καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων.  Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σέ μιά ἀπό τίς ἱεραποστολικές του περιοδεῖες, σταμάτησε στήν πατρίδα του νά κηρύξει τόν Χριστόν, ὁ Ἀρτέμων προσκολλήθηκε στόν φλογερό Ἀπόστολο, τοῦ ὁποίου τά λόγια βρῆκαν βαθειά ἀπήχηση στήν καρδιά του καί πίστεψε ὁλόψυχα στόν Σωτῆρα Χριστόν.  Ἐπιθυμία του ἦταν νά ἀφιερωθεῖ ὁλοκληρωτικά στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ, ὡς συνοδός τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου.  Ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού φρόντιζε νά ἐγκαθιδρύει ἱερεῖς καί Ἐπισκόπους στίς νεοσύστατες ἐκκλησίες προέκρινε νά χειροτονήσει τόν Ἀρτέμονα Ἐπίσκοπον στήν πατρίδα του Σελεύκεια τῆς Πισιδίας, γιά νά συνεχίσει τό ἔργο του.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

georgrios-omolitis0ζησε τόν 8ον αἰῶνα, κατά τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία συγκλονιζόταν συχνά ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν εἰκονομάχων.  Ἀπό μικρός ἦταν ἀφιερωμένος στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία.  Γι᾿αὐτό χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.

Μαζί μέ ἄλλους ἐκλήθη σέ Σύνοδο πού συγκρότησαν εἰκονομάχοι Ἐπίσκοποι μέ τή συγκατάθεση τοῦ αὐτοκράτορα.  Ἐπειδή μέ σθένος ὑποστήριξε τήν τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί παρ᾿ὅλη τήν πίεση πού ἀσκήθηκε ἀπό τούς εἰκονομάχους ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, δέν δέχθηκε νά συγκατατεθεῖ μέ τίς ἀπόψεις τους, ἐξορίσθηκε καί κακοπάθησε.  Ἐκεῖ, στόν τόπο τῆς ἐξορίας του πέρασε τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἕως τό ἔτος 787 κατά τό ὁποῖο μετέστει πρός Κύριον, γιά νά λάβει ἀπό Ἐκεῖνον τῆς καλῆς ὁμολογίας τόν στέφανον.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο ΕΚ ΣΙΔΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

efstasthios-sidis0Κατήγετο ἀπό τήν Σίδη καί ἦταν Ἐπίσκοπος κατά τούς χρόνους τοῦ πρώτου χριστιανοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου.  Διεκρίνετο γιά τή σοφία του καί γιά τούς ἀγῶνες του ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου.  Ἀρχικά τό 320 ἔγινε Ἐπίσκοπος τῆς Βεροίας τῆς Συρίας καί τό 324 καταστάθηκε Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης.  Μέ τή θεολογική του κατάρτιση διεδραμάτισε σπουδαῖο ρόλο στή Σύνοδο τῆς Ἀντιοχείας τοῦ 324, καθώς καί στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας τό 325, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρόεδρος.  Μετά τή Σύνοδο ἀποδύθηκε σέ ἔντονες προσπάθειες νά τηρηθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στίς κατά τόπους Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς καί Παλαιστίνης.  Ἐκείνη τήν περίοδο ἔγραψε ἀρκετές θεολογικές πραγματεῖες, μέ τίς ὁποῖες ἀνέτρεψε τίς θέσεις τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί ἔτσι δημιουργήθηκε ἰσχυρή ἀντιπαράταξη ἐναντίον του, μέ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο νά καθαιρεθεῖ ἀπό ψευδοσύνοδο τῆς ἀρειανικῆς μερίδος, ἀλλά καί νά ἐξορισθεῖ τό ἔτος 330 στήν Θράκη, ὅπου καί ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ πρό τοῦ 337.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

nikolaos-myron0 Ἅγιος Νικόλαος κατέχει ἐξέχουσα θέση στή χορεία τῶν Ἁγίων.  Γεννήθηκε στά Πάταρα τῆς Λυκίας, γύρω στά 250, ἀπό εὐσεβεῖς καί πλούσιους γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσία Κυρίου».

Πολύ νωρίς ὁ Κύριος κάλεσε κοντά Του τούς δύο γονεῖς του καί ἔμεινε κάτοχος μεγάλης περιουσίας.  Ἔχοντας ὁδηγό τόν λόγον τοῦ Κυρίου «πωλήσατε τά ὑπάρχοντα ὑμῶν καί δότε ἐλεημοσύνην»,[1] ὅπου ἔβλεπε πείνα, φτώxια καί ὀρφάνια ἔδινε.  Εἶναι γνωστή καί ἀξιοθαύμαστη ἡ ἐνέργειά του ἐκείνη νά βοηθήσει νύχτα καί κρυφά, μέ ἀξιόλογο ποσόν, τίς τρεῖς φτωχές ἀδελφές νά πανδρευτοῦν καί νά μή ἀποπλανηθοῦν λόγω τῆς φτώχιας τους.

Περισσότερα...

Ιεράρχες