Ιστορία Πρόσωπικότητες

Προσωπικότητες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΠΙΣΙΔΗΣ

Διακεκριμένος βυζαντινός ποιητής. Ἔζησε κατά τόν 7ον αἰώνα. Γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, γι᾽αὐτό καί προσέλαβε τήν ἐπωνυμία Πισίδης. Ὁ ἀκριβής χρόνος γεννήσεως καί θανάτου του δέν εἶναι γνωστός.

Περισσότερα...

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ

Ὁ Μιχαήλ γεννήθηκε στήν Ἀττάλεια (γι᾽αὐτό καί ἔλαβε τό ἐπώνυμο Ἀτταλειάτης). Μεταξύ 1030-1039 μετώκησε στήν Κωνσταντινούπολη ὅπου σπούδασε νομικά στή Νομική Σχολή Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου καί ἐργάσθηκε ὡς δικηγόρος.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁ Μητροπολίτης Ἀγκύρας Σεραφείμ γεννήθηκε τό 1720 στήν Ἀττάλεια. Γι᾽αὐτό καί συνήθιζε στά συγγράμματά του νά χρησιμοποιεῖ τό ἐπώνυμο «Ἀτταλειάτης».

Ὁ Ἀγκύρας Σεραφείμ ἔγινε γνωστός σέ ὅλες τίς τουρκόφωνες κοινότητες τῆς Μ. Ἀσίας ἀπό τίς λεγόμενες Καραμανλήδικες μεταφράσεις του στήν Τουρκική γλῶσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν λειτουργικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἄλλων θρησκευτικῶν βιβλίων.

Περισσότερα...

ΔΑΝΙΗΛΙΔΑΙ

Ἀρχηγός τῶν Δανιηλίδων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ἐποχήν τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων τῆς Ἑλλάδος (1821) βρίσκονταν στήν ἀκμή τῆς ἡλικίας τους ὑπῆρξαν ὁ Εὐστράτιος (Χατζη-Στρατ-Ἀγᾶς) καί ὁ ἐξάδελφός του Ἐφραίμ (Χατζῆ-Ἐβρέν Ἀγᾶς) Δανιηλίδης.

Σέ συνεργασία οἱ δυό τους ἄρχισαν τή σταδιοδρομία τους μέ τό ἐμπόριο, κυρίως ξυλείας καί σιτηρῶν καί ἀπέκτησαν ἄφθονο πλοῦτο. Εἶχαν ἐμπορικές συναλλαγές καί μέ τόν δυνάστη τῆς Αἰγύπτου Μωχάμετ Ἄλη, τοῦ ὁποίου ἀπέκτησαν τήν εὔνοια.

Περισσότερα...

Ο ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Τανταλίδης)

Ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Ἔξαρχος Σίδης, Μύρων καί Ἀτταλείας Γεράσιμος Τανταλίδης. Ἦταν γόνος τῆς ξακουστῆς Φαναριώτικης οἰκογένειας τῶν Τανταλίδηδων, ἀνηψιός τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ καί «ἀηδονιοῦ τοῦ Βοσπόρου» Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης Ἠλία Τανταλίδη. Μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τή Θεολογική Σχολή Χάλκης, σπούδασε νομικά στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Διετέλεσε Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης καί τό 1894 διαδέχθηκε τόν Μητροπολίτη Πισιδίας Βενέδικτον στήν ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία Πισιδίας.

Περισσότερα...

Ο ΠΑΤΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (Χρηστίδης)

Βοηθός Ἐπίσκοπος, ἀπό τό ἔτος 1919, τοῦ Μητροπολίτη Πισιδίας διετέλεσε ὁ Ἐπίσκοπος Πατάρων Μελέτιος Χρηστίδης. Ἀνέλαβε τά καθήκοντά του κατά τήν κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή πού εἶχαν ἀρχίσει οἱ διωγμοί καί οἱ ἐξορίες κατά τῶν χριστιανῶν.1 Ἐκεῖνος ἀπτόητος συνέχιζε τό πολύπλευρο ἁγιαστικό, ποιμαντικό, κηρυκτικό καί ἐκπαιδευτικό ἔργο του, ἕτοιμος πάντα νά προσφέρει καί τήν ζωή του γιά τό λογικό του ποίμνιο, ὡς ἄξιος μιμητής τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, ὁ ὁποῖος «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰω.10,11).Μέ τίς δραστηριότητές του εἶχε γίνει στόχος τῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν. Παρ’ ὅλες τίς παραινέσεις τῶν χριστιανῶν του νά φύγει, ἔμεινε στό χρέος του.

Περισσότερα...

Ο ΠΑΠΑ-ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ὁ Παπα-Ἰωακείμ χρημάτισε Ἱερέας στή Σπάρτη, Πρωτοπρεσβύτερος καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Σημαίνουσα προσωπικότητα, ἱστορικῆς πλέον σημασίας γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Μικρασίας, τοῦ ὁποίου ὁ ρόλος ὑπῆρξε, πλήν τοῦ ἱερατικοῦ, καί ἐθνικός.

Περισσότερα...

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο ΕΚ ΣΙΔΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

efstasthios-sidis0Κατήγετο ἀπό τήν Σίδη καί ἦταν Ἐπίσκοπος κατά τούς χρόνους τοῦ πρώτου χριστιανοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου.  Διεκρίνετο γιά τή σοφία του καί γιά τούς ἀγῶνες του ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου.  Ἀρχικά τό 320 ἔγινε Ἐπίσκοπος τῆς Βεροίας τῆς Συρίας καί τό 324 καταστάθηκε Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης.  Μέ τή θεολογική του κατάρτιση διεδραμάτισε σπουδαῖο ρόλο στή Σύνοδο τῆς Ἀντιοχείας τοῦ 324, καθώς καί στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας τό 325, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρόεδρος.  Μετά τή Σύνοδο ἀποδύθηκε σέ ἔντονες προσπάθειες νά τηρηθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στίς κατά τόπους Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς καί Παλαιστίνης.  Ἐκείνη τήν περίοδο ἔγραψε ἀρκετές θεολογικές πραγματεῖες, μέ τίς ὁποῖες ἀνέτρεψε τίς θέσεις τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί ἔτσι δημιουργήθηκε ἰσχυρή ἀντιπαράταξη ἐναντίον του, μέ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο νά καθαιρεθεῖ ἀπό ψευδοσύνοδο τῆς ἀρειανικῆς μερίδος, ἀλλά καί νά ἐξορισθεῖ τό ἔτος 330 στήν Θράκη, ὅπου καί ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ πρό τοῦ 337.

Περισσότερα...

Ιστορία Πρόσωπικότητες