Λατρευτικές Εκδηλώσεις

Λατρευτικές εκδηλώσεις

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΚΟΥ - ΑΤΤΑΛΕΙΩΤΙΣΣΑΣ

Οἱ χριστιανοί τῆς Ἀττάλειας μέ ἰδαίτερη εὐλάβεια τιμοῦσαν τήν Θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Κύκκου – Τζίγκο Παναγιά, ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν μέ τήν τοπική προφορά - ἡ ὁποία εἶχε τοποθετηθεῖ σέ περίοπτη θέση στόν ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Ἀττάλειας.

Ἐκτός ἄλλων ἐκδηλώσεων σεβασμοῦ καί εὐλαβείας οἱ Ἀτταλειῶτες κάθε Δευτέρα πρωΐ, πρίν νά πᾶνε στίς δουλειές τους περνοῦσαν καί προσκυνοῦσαν τήν ἱερή αὐτή Εἰκόνα καί ζητοῦσαν τή Χάρη τῆς Παναγίας Μητέρας. Πολλά θαύματα τῆς Παναγίας εἶχαν ἰδεῖ στή ζωή τους. Ἀκόμα καί παράλυτη κόρη εἶχε θεραπεύσει θαυματουργικά.

Περισσότερα...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ἀπό τό 1922 πού διώχθηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τίς πατρογονικές ἐστίες τους στή Μικρά Ἀσία οἱ ἐκτός Κωνσταντινουπόλεως, Ἴμβρου καί Τενέδου Ἱεροί Ναοί ἔμειναν ἀλειτούργητοι. Πολλοί ἐξ αὐτῶν κατεδαφίστηκαν. Ἄλλοι μετατράπηκαν σέ τζαμιά ἤ μουσεῖα καί πολλοί ἄλλοι ἐγκαταλήφθηκαν καί μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ἐρημώθηκαν. Μετά 70 χρόνια μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ κατάσταση ἄρχισε ν᾿ἀλλάζει. Ἔτσι μέ ἰδιαίτερη χαρά ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος εἶχε δεχθεῖ τήν εἴδηση ὅτι, τήν 6η Δεκεμβρίου 1992, ἔγινε θεία Λειτουργία στόν πρωτοβυζαντινό ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Μύρα τῆς Λυκίας. Ἀπό τότε, ὄχι μόνον στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί ἄλλες μέρες τοῦ χρόνου τελοῦνται στόν ἱστορικόν αὐτόν ναόν θεῖες Λειτουργίες καί ἄλλες Ἱερές Ἀκολουθίες, μέ τήν συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν.

Μέ τήν ἄδεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τελοῦνται κατά καιρούς θεῖες Λειτουργίες καί σέ ἄλλους ἱερούς ναούς. Μάλιστα μερικοί Δήμαρχοι μέ δική τους πρωτοβουλία, προσκαλοῦν τόν Παναγιώτατον Πατριάρχη μας νά προστεῖ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων. Μετά τήν δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας ὅτι θά παρέχεται ἡ ἄδεια νά λειτουργοῦνται οἱ ναοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χαρακτηρισθεῖ μουσεῖα, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τους, οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις θά πυκνωθοῦν.

Ἀπό τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί θείες Λειτουργίες, πού ἔχουν τελεσθεῖ σέ Ὀρθοδόξους ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἀκολουθοῦν μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Περισσότερα...

Λατρευτικές Εκδηλώσεις