Άρθρα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ (13/06/2021)

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, πριν αρχίσει να αναλαμβάνεται στον ουρανό, κατά την ημέρα της ένδοξης Αναλήψεώς Του, που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, έδωσε μια βαρυσήμαντη υπόσχεση στους Μαθητές Του: "Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου" (Ματθ. 28,20). Σε αυτούς τους λόγους του Κυρίου αναφέρεται και το Κοντάκιον της Εορτής:"Ἀνελήφθης ἐν δόξη, Χριστέ ο Θεός ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος... καί βοῶν τοῖς ἀγαπῶσι σε· Ἐγώ εἰμι μεθ' ὑμῶν και οὐδείς καθ' ὑμῶν".

Με την ανθρώπινη λογική αυτό φαίνεται ακατανόητο! Αφού ο Ιησούς φεύγει, μπροστά από τα μάτια τους, και σε λίγο χάθηκε τελείως στα βάθη του ουρανού, και οι Μαθητές έμεναν πλέον στη γη χωρίς την παρουσία Εκείνου, πώς θα ήταν δυνατόν να έμενε πάντα μαζί τους;

Βέβαια, για έναν που θα έβλεπε τον Ιησού μόνον ως άνθρωπο, θα ήταν δικαιολογημένη η απορία. Για εκείνους όμως που πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι όχι μόνον Άνθρωπος αλλά και Θεός, δηλαδή Θεάνθρωπος, δεν εγείρεται καμμία απορία. Διότι ως Θεός είναι "πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν" (Ευχή "Βασιλεῦ οὐράνιε")· και ο Ψαλμωδός λέγει: "Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ" (Ψαλμ. 113 [114], 11). Εκτός της πανταχού παρουσίας του ως Θεού, ο Κύριος μας είπε ότι θα υπάρχει και μία ειδική σχέση με τους πιστούς Του: "όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους" (Ματθ. 18,20). Σε κάθε, λοιπόν σύναξη των πιστών για να λατρεύσουν από κοινού τον Κύριο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά τους παρών· τους ακούει και ανταποκρίνεται ανάλογα. Φυσικά, ο Πάνσοφος και Φιλάνθρωπος Κύριος με ποικίλους τρόπους έρχεται κοντά στον κάθε άνθρωπο. Ο Ιησούς όμως, κατά τον Μυστικό Δείπνο, καθιέρωσε έναν κατ' εξοχήν θαυμαστό τρόπο, για να κάνει αισθητή, ζωντανή την παρουσία Του ανάμεσά μας· τούτο πραγματοποιείται στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.

Όλοι γνωρίζουμε τα λόγια του Χριστού προς τους Μαθητές Του, μετά την μεταβολή του άρτου και του οίνου σε δικό Του Σώμα και Αίμα: "Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε σε ανάμνησή μου" (Λουκ. 22,19). Και από τότε, αυτό έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό έκαναν και κάνουν οι διάδοχοί τους Επίσκοποι και Ιερείς μέχρι σήμερα, σε κάθε θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε στο Άγιο Θυσιαστήριο τα δώρα, που με ευλάβεια ετοιμάζουν οι πιστοί, επικαλούμαστε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος για να μεταβάλει τον άρτο και τον οίνο σε Άγιον Σώμα και Αίμα Χριστού και από εκείνη τη στιγμή έχουμε ανάμεσά μας τον Ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή στη θεία Λειτουργία φανερώνεται ολοζώντανος ο Αναστημένος Χριστός, όπως τότε που εμφανιζόταν στους Μαθητές Του. Πραγματικά, ιλιγγιά ο νούς σε αυτό το καπληκτικό γεγονός! Δεν μπορεί ο περιωρισμένος νους του ανθρώπου να συλλάβει αυτή την Θεοφάνεια! Αυτή την ανυπολόγιστη τιμή που κάνει ο Θεός στους πιστούς Του!

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έκθαμβος από αυτό που συμβαίνει κατά τη θεία Λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα λέγει: «Όταν βλέπεις επάνω στο άγιο Θυσιαστήριο τον Κύριο, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε, νομίζεις ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους ή ότι ανέβηκες στους ουρανούς και με την αγνή ψυχή σου και τον καθαρό νου σου παρατηρείς αυτά που συμβαίνουν στους ουρανούς Ώ! Τι θαύμα είναι αυτό! Ω! πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού! Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, που κάθεται με τον Πατέρα στα ουράνια, κατά την ώρα εκείνη κρατιέται στα χέρια -του Λειτουργού- που Τον μεταδίδουν σε εκείνους που έχουν τον πόθο να τον παραλάβουν και να τον περιπτυχθούν με πίστη και αγάπη». (βλ. Λόγος Γ' περί Ιερωσύνης Ἰωάννου Χρυσοστόμου – PG, τ. 48). Παρόμοια έννοια έχει συμπεριλάβει ο Άγιος Χρυσόστομος και στη θεία Λειτουργία, που φέρει το όνομά του:

"Πρόσχες, Κύριε Ιησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν... καί ἐλθέ εἰς τό ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρί συγκαθήμενος καί ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών" (Ευχή προ της Εκφωνήσεως " Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις").

Η προσωπική, λοιπόν παρουσία του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη θεία Λειτουργία και στη ζωή του πιστού είναι πραγματικότης. Και μπορεί με το ανθρώπινο μυαλό του ο πιστός να μη κατανοεί αυτή την πραγματικότητα αλλά, εάν η καρδιά του έχει δυνατή πίστη και θερμή αγάπη προς τον Χριστό, αισθάνεται την ζωντανή παρουσία Του. Γι' αυτό δεν μπορεί να ζήσει ο Ορθόδοξος πιστός χωρίς τη θεία Λειτουργία.

Αλλά περισσότερο από ό,τι εμείς επιθυμούμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό, επιθυμεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να είναι μαζί μας. Αυτή τη σφοδρή επιθυμία Του ο Ιησούς την εξέφρασε στην Αρχιερατική Προσευχή Του: "Πατέρα, αυτοί που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι κι εκείνοι μαζί μου" (Ιωάν.17,24)

Και γιατί ο Σωτήρας μας Χριστός θέλει να μας έχει κοντά Του; Επειδή μας αγαπά. Ας ακούσουμε, σε ελευθερη απόδοση, τα λόγια που απευθύνει ο Χριστός μας στον καθένα μας, κατά τον Άγιον Χρυσόστομο: «Εγώ για σένα είμαι πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή, φίλος. Είμαι κοντά σου όχι για να με διακονείς εσύ, αλλά για να σε διακονώ εγώ σε ό,τι θέλεις, για όποια ανάγκη σου προκύψει. Εγώ για σένα έγινα φτωχός· για σένα ανέβηκα στον Σταυρό· για σένα μεσιτεύω προς τον Πατέρα. Εσύ μόνον να θέλεις να μένεις κοντά μου και εγώ θα σε εξυπηρετώ και θα σε βοηθώ. Εσύ για μένα είσαι φίλος μου, αδελφός μου και συγκληρονόμος της βασιλείας μου. Τι περισσότερο από αυτά θέλεις»;

Είθε αδελφοί μου, να λαχταρούμε να ζούμε συντροφιά με τον Χριστό, ώστε να απολαμβάνουμε τη χαρά της παρουσίας Του στη ζωή μας και τις άπειρες ευλογίες Του. Αμήν.