Άρθρα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ (25/10/2020)

Στην αρχή της θείας Λειτουργίας (και άλλων Ιερών Ακολουθιών), μετά τις δεήσεις για την ειρήνη, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενες Ομιλίες μας, απευθύνουμε την δέηση: "Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν" (Εἰρηνικά 3ον).

Το ότι η Εκκλησία δίνει τόση προτεραιότητα στο αίτημα αυτό και καλεί τους πιστούς να δεηθούν για τον "ἅγιον οἶκον" τοῦ Θεοῦ, φανερώνει πόση μεγάλη σημασία έχει ο Ιερός Ναός στη ζωή του κάθε πιστού. Ο άγιος οίκος του Θεού, είναι ο ιερός Τόπος όπου συναντώνται τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας μιας Ενορίας μεταξύ τους για να επικοινωνήσουν όλοι μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα τους και να Του προσφέρουν τη λατρεία τους. Ο Θεός Πατέρας περιμένει όλα τα παιδιά Του, να τα ακούσει και να τα αναπαύσει από τους κόπους, τους πόνους, και τις θλίψεις τους.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός απευθύνει διαχρονικά το: "Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι. κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς" (Ματθ. 11,28). Και όχι μόνον αναπαύει τους προσερχομένους πιστούς στους Ναούς Του, αλλά με τα Αγιογραφικά Αναγνώσματα και το θείο Κήρυγμα τους διδάσκει και καθοδηγεί στην ασφαλή πορεία της ζωής τους· τους παρέχει πλούσια την αγιαστική χάρη Του, με τα Ιερά Μυστήρια και το ανώτερο όλων, με την θεία Κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος Του ενώνεται μαζί τους, τους αγιάζει και τους ενισχύει για τον αγώνα της ζωής.

Έτσι, η ζωή των πιστών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Οίκο του Θεού. Εκτός άλλων, οι πιστοί στο σπίτι του Θεού Πατέρα τους θα αναγεννηθούν με το Άγιο Βάπτισμα, θα στεφανωθούν και θα ενωθούν με τους δεσμούς του Γάμου τα νέα ζευγάρια και θα λάβουν την ευλογία του Θεού να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Μέχρι και την ημέρα της αναχωρήσεώς τους για τον ουρανό, στον ναό καταφεύγουν οι πιστοί για όλες τις πνευματικές ανάγκες τους.

Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι χριστιανοί αγαπούν και τιμούν τους ιερούς ναούς. Όπου αναπτύσσεται μία νέα Ορθόδοξη Κοινότητα- Ενορία, όλα τα μέλη ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην ανέγερση του ναού, στον εξοπλισμό του με όλα τα αναγκαία: ιερές εικόνες, καντήλια, ιερά σκεύη και όλα τα άλλα. Αν ο ναός τους είναι παλαιός, συνεχώς φροντίζουν για την ανακαίνισή του και την καλή λειτουργία του. Οι Ενορίτες προσφέρουν τα αναγκαία για την τέλεση της θείας Λειτουργίας, το πρόσφορο, το νάμα, το λιβάνι, το λάδι για τα καντήλια και όλα τα άλλα αναγκαία. Με προθυμία δε, συμβάλλουν με τις μικρές ή μεγάλες εισφορές τους, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθένας, στην κάλυψη των δαπανών συντήρησης και απρόσκοπτης λειτουργίας του κάθε ναού.

Για όλους αυτούς τους πιστούς, που περιβάλλουν τον ιερό ναό με έμπρακτη αγάπη, που βοηθούν και κουράζονται για να είναι ο ναός πάντοτε καθαρός και ευπρεπής, η Εκκλησία μας απευθύνει κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα, ειδικές ευχές. Μία από αυτές: "Ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου Σου· Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει..." (Εὐχή Β' Ἀντιφώνου καὶ Ὀπισθάμβωνος Εὐχή θ. Λειτουργίας). Τι ωραιότερο θα επιθυμούσε ο χριστιανός, για τα ολίγα που προσφέρει στον ναό, να λάβει από τον Θεό την αγιότητα και τη θεϊκή Του δόξα και δύναμη! Και δεν παύει να προσεύχεται η Εκκλησία, για όσους συνέβαλαν στην ανέγερση των ναών ή έκαναν κατά καιρούς άλλες δωρεές στο ναό, και όταν αυτοί οι χριστιανοί έχουν φύγει από τη ζωή αυτή.

"Ἔτι δεόμεθα ὑπἑρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου..." (Ἐκτενής Θ. Λειτουργίας, Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου κλπ.).

Γι' αυτό, οι χριστιανοί που έχουν κατανοήσει όλα αυτά, σπεύδουν να κάνουν ό,τι μπορούν, με προσωπική εργασία ή με δωρεές, για τον ευπρεπισμό των ναών και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους.

Ένας από τους σοβαρούς λόγους, για τον οποίο δέεται η Εκκλησία "Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Οἴκου", να τον διατηρεί αβλαβή "εἰς αἰῶνα αἰῶνος" είναι το ότι κατά καιρούς οι χριστιανικοί ορθόδοξοι ναοί δέχονται επιθέσεις από ποικίλους παράγοντες, που θέλουν να πλήξουν την Ορθόδοξη Πίστη. Πόσοι ναοί δεν έχουν δεχθεί βομβικές επιθέσεις, πυρπολισμούς ή κατεδαφίσεις με ποικίλα προσχήματα;

Αλλά η απώλεια του ναού μιας Ενορίας είναι μεγάλο πλήγμα για την πνευματική-λειτουργική ζωή των πιστών! Ιδιαίτερα το αισθάνθηκαν αυτό οι ανά τον κόσμον χριστιανοί, όταν λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαν να εκκλησιαστούν ούτε την ημέρα του Πάσχα! Και αυτό διήρκησε μόνον μερικούς μήνες. Πόσο σκληρή δοκιμασία είναι για τους χριστιανούς αν στερηθούν τον ναόν τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αδελφοί μου, ας περιβάλλουμε τον ενοριακό Ιερό Ναό μας με την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας γι αυτόν. Κάθε φορά που απευθύνει ο Λειτουργός της Εκκλησίας την δέηση "Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου...", ή την Ευχή: "Δέσποτα... ἐπίβλεψον ...ἐπί τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον" (Εὐχή Α' Αντιφώνου θ. Λειτουργίας) ας συνοδεύουμε τα αιτήματα αυτά με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Όταν δε τελειώνει η θεία Λειτουργία ας παρακαλούμε τον Κύριο με πίστη και θερμή καρδιά: Τούτον τον Άγιον Οίκον Σου, στερέωσον Κύριε εις τους αιώνας. Αμήν.