Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με τα ωραιότερα εγκώμια προπέμπει η Εκκλησία "τήν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ", αλλά και όλων μας στοργική Μητέρα, καθώς ανέρχεται από τη γη προς τα ουράνια σκηνώματα.

"Δεῦτε τὰ πέρατα τῆς γῆς τήν σεπτήν Μετάστασιν τῆς Θεομήτορος μακαρίσωμεν". "Ἄσατε λαοί, τῇ Μητρί τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἄσατε".

Αφού η Αειπάρθενος εξεπλήρωσε την αποστολή της στη γη, ο Υιός και Θεός της έκρινε ότι ήλθε η μέρα να την παραλάβει κοντά Του· να τη δοξάσει, καθώς με την υπακοή της, την πίστη της, την αφοσίωσή της στον Θεό ξεπέρασε σε ασύγκριτο βαθμό και τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους.

Θαυμαστά γεγονότα συμβαίνουν κατά την Κοίμηση της Θεοτόκου. "Θεαρχίῳ νεύματι πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπό νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι, καταλαβόντες το πανάχραντον, καί ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο" (Θεοτοκίον Εσπερινοῦ Εορτής). Οι άγιοι Απόστολοι, με τρόπον υπερφυσικόν, από τα διάφορα μέρη της γης, όπου είχαν διασκορπιστεί και εκήρυτταν το Ευαγγέλιον, συναθροίστηκαν για την ιερή κηδεία και να εγκωμιάσουν το ζωαρχικό και ζωοδόχο σώμα, από το οποίο προήλθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς.

Παρόντες είναι και οι Άγγελοι "αἱ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις», που περιστοιχίζουν τον Δεσπότην των όλων. Ναι, ο ίδιος ο Κύριος ουρανού και γης ο Ιησούς Χριστός, ο Μονογενής Υιός της Αειπάρθενης Μαρίας, έρχεται αοράτως, για να αποδώσει στη μητέρα Του την επάξια τιμή· να παραλάβει το θεοφόρο πνεύμα της και μετά από λίγο και το "θεοδόχον και ἀκραιφνέστατον σῶμα" κοντά στον ουράνιο θεϊκό θρόνο.

Και οι Άγγελοι, που προπορεύονταν αοράτως, ανήγγειλαν στις ανώτερες ταξιαρχίες των ουρανίων Δυνάμεων: "Ιδού, ἡ παντάνασσα Θεόπαις παραγέγονεν. Ἄρατε πύλας, καί ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθαι, τήν τοῦ ἀενάου φωτός Μητέρα. Διά ταύτης γάρ ἡ παγγενή τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν· ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καί ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον" (συνέχεια του αυτού Θεοτοκίου).

Και τέλος εκπληρώνεται η πρόρρηση του Προφήτου και βασιλέα Δαϋίδ: "Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσω, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη" (Ψαλμ. 44 [45],10). Την Θεομήτορα Μαρία, που μόνο αυτή αναδείχθηκε μητέρα του Θεού και υπήρξε Βασίλισσα όλων, την έβαλε ο "Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων" στα δεξιά τοῦ Θρόνου Του, με ιματισμό διάχρυσο στολισμένη, που σμβολίζει την άφθαρτη δόξα της. Δεξιά από εκεί που κάθησε ο Χριστός στον ουρανό, στέκεται και η Πανάχραντη Μητέρα μας, που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Από τότε είναι συγκάτοικος με τον Υιό της στα επουράνια σκηνώματα. Και από εκεί δέχεται αενάως τις ικεσίες όλων μας, και με τις ακοίμητες πρεσβείες της προς τον Υιόν της και Πανοικτίρμονα Θεόν σκέπει, φρουρεί, διαφυλάττει και εξιλεώνει καθένα, που θα καταφύγει στη μητρική ευσπλαχνία της.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές όλοι, ασφαλώς, έχουμε πείρα της αποτελεσματικότητος των θεοπειθών πρεσβειών της Παναγίας Μητέρας μας. Τα αναρίθμητα αφιερώματα των ευεργητημένων πιστών, που προσφέρουν στις ιερές εικόνες και στους ιερούς ναούς της Υπεραγίας Θεοτόκου αποδεικνύουν τα πόσα θαύματα επιτελεί η Παναγία μας ακατάπαυστα. Γι' αυτό ιδιαίτερα κατά τις ημέρες αυτές του Δεκαπενταύγουστου, τις αφιερωμένες στην Παναγία μας, κατακλύζουν οι πιστοί τους ιερούς ναούς, για να ανοίξουν τις καρδιές τους· να πούν τον πόνο τους· να μιλήσουν στη στοργική Μητέρα, που προστατεύει όλους εκείνους που καταφεύγουν στη Χάρη της με εμπιστοσύνη και πίστη. Και, φυσικά, όχι μόνον κατά τον μήνα Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα. Δεν υπάρχει Ιερά Ακολουθία της Εκκλησίας, στην οποία να μη αναπέμπονται ευχές και ύμνοι με ευχαριστίες, δεήσεις, δοξολογίες προς τήν "Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός", "τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ".

Ειδικότερα, την ημέρα της Εορτής της, η Εκκλησία απευθύνει προς την μεγάλη Μητέρα, και ειδικά αιτήματα, για τους νέους και νέες, που αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και προβλήματα στη ζωή τους καθώς ξανοίγονται στην κοινωνία. Πολλές φορές οι γονείς και οι δάσκαλοι δέν κατορθώνουν να εξοπλίσουν με τα αναγκαία πνευματικά εφόδια τα παιδιά και τους νέους, για μια επιτυχημένη ζωή. Γι ̓ αυτό ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε στους γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Παναγία Μητέρα, της οποίας οι πρεσβείες έχουν μεγάλη δύναμη. Με ένα τέτοιο αίτημα για τους νέους ολοκληρώνεται το Θεοτοκίο που αναφέραμε:

«Άχραντε Θεοτόκε, εμείς, εσένα έχουμε Προστάτιδα. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Συ που ζεις συνεχώς με τον ζωηφόρο Βασιλέα και Υιό σου, να πρεσβεύεις ακατάπαυστα να περιφρουρεί και να σώσει από κάθε ενάντια προσβολή την νεολαία σου».

Είθε αδελφοί και αδελφές μου, η Παναγία μας, με τη Χάρη της, να απαλλάσσει όλους μας από τα πάσης φύσεως δεινά, από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, να μετατρέπει την θλίψη σε χαρά, και να μας αξιώσει να ακολουθήσουμε τα ίχνη της, ώστε να την αντικρύσουμε στον ουρανό, σε όλη τη δόξα της. Αμήν.