Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (8/3/2020)

Σήμερα πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Δηλαδή τη νίκη της ορθής πίστεως κατά των αιρέσεων και όλων των εχθρών της. Γι' αυτό η Κυριακή αυτή καλείται Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Από την Καινή Διαθήκη και από την Εκκλησιαστική Ιστορία γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι, μετά την καταδίκη του Χριστού σε σταυρικό θάνατο, συνέχισαν να καταδιώκουν τους Μαθητές Του και όσους πίστευαν στον Χριστό επί 40 χρόνια, μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον ρωμαϊκό στρατό και τη διάλυση του έθνους τους. Στη συνέχεια οι ειδωλολάτρες Ρωμαίοι αυτοκράτορες κατεδίωκαν τους χριστιανούς επί τρεις αιώνες. Παράλληλα οι διάφοροι κατά καιρούς αιρετικοί, από την εποχή των Αποστόλων, επί αιώνες διέστρεφαν τα δόγματα της Εκκλησίας και αναστάτωναν τους πιστούς. Από κάποια εποχή, μάλιστα, άρχισαν να επηρεάζουν και την κρατική εξουσία με αποτέλεσμα να φυλακίζονται, να βασανίζονται και να εξορίζονται οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, Ιερείς, Μοναχοί και όσοι άλλοι παρέμεναν πιστοί στα ορθά δόγματα της Εκκλησίας. Οι τελευταίοι διωγμοί αιρετικών κατά της Εκκλησίας εξαπολύθηκαν από τους εικονομάχους και διήρκησαν περισσότερο από ένα αιώνα. Ούτε οι Αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου του έτους 787 δεν τους αναχαίτισαν. Μέχρι που, τον Μάρτιο του έτους 843, η αυτοκράτειρα Θεοδώρα συνεκάλεσε, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου, μεγάλη Σύνοδο η οποία, βάσει και των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αποκατέστησε επίσημα την τιμήν των εικόνων· καθιέρωσε δε, να εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας.

 Αδελφοί μου, κανένας δεν πολεμήθηκε τόσο σκληρά και επί τόσους αιώνες, ακόμη και μέχρι τις ημέρες μας, όσον η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολεμήθηκε αλλά δεν νικήθηκε, ούτε ποτέ θα νικηθεί, διότι η Εκκλησία είναι ο Ίδιος ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού (βλ. Κολ.1,24). "Ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας" (Εφεσ. 5,23) που την κατευθύνει. Και όπως προείπε ο Κύριος η Εκκλησία είναι ακατανίκητη: "πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" (Ματθ.16,18). Και το "ὑπέρ όπλο" της Εκκλησίας είναι η ορθή πίστη. "αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν" (Α' Ιωάν. 5,4). Η πίστη μας είναι η νίκη η νικήσασα τους πολεμίους της αλήθειας του Ευαγγελίου. Η πίστη μας είναι η νίκη του Χριστού με την οποία η Εκκλησία του Θεού ενίκησε τους αιρετικούς όλων των αιώνων, οι οποίοι ως άγριοι λύκοι όρμησαν να κατασπαράξουν το ποίμνιό της, καθώς και όλους τους άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.

Η Ορθόδοξη πίστη, που κρατεί η Εκκλησία ανόθευτη, είναι ο μεγαλύτερος και ενδοξότερος νικητής. Αγωνίστηκε επί 20 αιώνες και νίκησε όλες τις αιρέσεις, διατήρησε την καθαρότητα της διδαχής του Χριστού και διεφύλαξε αναλοίωτη την Ιερά Παράδοση.

Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι πιστοί είμαστε περήφανοι για την Ορθοδοξία μας! Το αισθανόμαστε· δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είναι κανείς μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος από αυτόν που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χαράξει, για την αιώνια σωτηρία των μελών της.

Στην εορταστική αυτή ατμόσφαιρα δεν ξεχνούμε όσους αγωνίστηκαν και μάλιστα σκληρά, και φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και μαρτύρησαν, για να διαφυλαχτεί ανόθευτη η Ορθόδοξη Πίστη. Κατά την Λιτανείαν των Ιερών Εικόνων μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη όλους όσους αγωνίσθηκαν με την κατάλληλη διδασκαλία, με τα σοφά συγγράμματά τους, την προσευχή τους, ακόμη και με θυσία της ζωή τους, για να στηρίξουν τα σύμφωνα με την Αγία Γραφή Δόγματα της Μιάς Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συγχρόνως παρακαλούμε όλους αυτούς τους αγωνιστές και μάρτυρες να εκδυσωπούν το Θεό για μας, να αξιωθούμε να γίνουμε κι εμείς "μιμηταί τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας".

Αυτό είναι χρέος όλων μας· κληρικών και λαϊκών. Να ενστερνισθούμε τον ζήλον και το αγωνιστικό πνεύμα όλων αυτών, που με τις θυσίες τους διεφύλαξαν και μας παρέδωσαν αγνή από νοθείες την Ορθόδοξη πίστη.

Και τούτο, διότι δυστυχώς και στις ημέρες μας πολλοί είναι εκείνοι που πολεμούν την χριστιανική πίστη είτε με αιρετικές δοξασίες είτε με δυσφήμηση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστου και της Αγίας Του Εκκλησίας. Ο Απόστολος Πέτρος μας προτρέπει: "Μή φοβάστε τις απειλές τους και μη ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά.Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ' όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε την χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδησή σας" (Α' Πέτρ.3,14-16). Βαρυσήμαντα τα λόγια αυτά του Κορυφαίου Αποστόλου· "να δίνετε τη σωστή απάντηση" μας τονίζει. Γι' αυτό συνεχώς να μελετούμε την Αγία Γραφή και τα σχετικά βιβλία που ερμηνεύουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, ώστε να γνωρίζουμε σωστά όλα όσα πρέπει να πιστεύουμε. Και το δεύτερο που μας συνιστά ο Απόστολος: "έχονταςκαθαρή τη συνείδησή σας". Να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας από αμαρτωλά έργα. Η συνείδησή μας να μας πληροφορεί ότι αυτά που πιστεύουμε προσπαθούμε να τα τηρούμε. Τότε ο λόγος μας θα είναι πειστικός. Αν οι έξω άνθρωποι βλέπουν τους χριστιανούς να μη ζούν σύμφωνα με αυτά που διδάσκουν και να μην έχουν αγάπη μεταξύ τους, όχι μόνον δεν πλησιάζουν την Εκκλησία, αλλά βρίσκουν και δικαιολογία να την κακολογούν.

Είθε αδελφοί μου, μιμούμενοι τους αγίους αγωνιστές της Ορθοδόξου πίστεως, να αξιωθούμε κι εμείς να διαφυλάξουμε και παραδώσουμε στους μεταγενέστερους ανόθευτη την ορθόδοξη πίστη και υπόδειγμα χριστιανικής ζωής.