Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18/8/2019 (Α' Κορινθ. 3,9-17)

Ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή από την Α' προς Κορινθίους Επιστολή του, παρομοιάζει τα μέλη της Εκκλησίας, όλους εμάς του πιστούς, με οικοδομή, και τα σώματά μας, ως Χριστιανών, με άγιον ναόν του Θεού.
Είναι άξιο προσοχής το ότι χρησιμοποιεί τη λέξη "οικοδομή", δηλαδή οικοδόμημα, που κτίζεται ακόμη, και δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να ανεγερθεί, όπως ξέρουμε, ένα οικοδόμημα, και μάλιστα ωραίο, χρειάζεται αρχιτέκτονας να κάνει τις μελέτες και να επιβλέψει στη σωστή εκτέλεση των σχεδίων. Γράφει, λοιπόν, ο Παύλος στους Κορινθίους. Αρχιτέκτονας, για το δικό σας πνευματικό οικοδόμημα είμαι εγώ, που σας κήρυξα το Ευαγγέλιο και συγκρότησα την πρώτη Εκκλησία στον τόπο σας. Και σ' αυτό το οικοδόμημα ως "θεμέλιον λίθον" κατέθεσα τον Χριστόν. Αυτόν τον λίθον δεν μπορεί κανένας να τον μετακινήσει από τη θέση του, ούτε να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Ο καθένας που έρχεται στην Κόρινθο να υπηρετήσει την Εκκλησία και να οικοδομήσει πνευματικά τις ψυχές σας είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει να οικοδομεί πάνω στον ίδιο θεμέλιο λίθο, στον Χριστό. Δηλαδή όλα όσα διδάσκει να στηρίζονται στην δογματική και ηθική διδασκαλία του Χριστού.


Επί πλέον διευκρινίζει ο Απόστολος ότι, σ'αυτή την οικοδομή εμείς, είτε Απόστολοι είμαστε, είτε κήρυκες του Ευαγγελίου και διδάσκαλοι, είτε άλλη διακονία έχουμε αναλάβει στην Εκκλησία, είμαστε "με τη χάρη του Θεού συνεργάτες στο έργο Του, που αποβλέπει στη σωτηρία σας" (στίχ.9). Δηλαδή, είμαστε απλοί εργάτες, που εργαζόμαστε για το "αφεντικό" μας τον Χριστό, που μας προσέλαβε και μας ανέθεσε αυτό το έργο. Έτσι ό,τι είδους εργασία εκτελούμε, πρέπει να γίνεται κατά τα σχέδια και τις εντολές του Κυρίου μας. Και τότε περατώνεται με επιτυχία η οικοδομή
Βέβαια, εμείς οι εργάτες, οι "συνεργοί του Θεού", τονίζει ο Παύλος, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή των κατάλληλων υλικών, ώστε το οικοδόμημα που κτίζουμε να είναι στερεό και να αντέχει στον χρόνο, στους σεισμούς, στις σκληρές καιρικές συνθήκες. Δηλαδή οφείλουμε να οικοδομούμε πνευματικά τους πιστούς με τις αιώνιες αλήθειες, που μας αποκάλυψε ο Χριστός. Να μή λέμε λόγια που ευχαριστούν απλώς τις ακοές των πιστών, αλλά αυτά που τους κρατούν ενωμένους με τον Χριστό.

Παρόμοιο χρέος έχει και κάθε Ορθόδοξος χριστιανός. Να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά με τα οποία μορφώνει την ψυχή του. Να επιλέγει τους ανθρώπους που θα τον συμβουλέψουν, θα τον διδάξουν θα κατευθύνουν τη ζωή του. Αν αυτοί είναι άνθρωποι χωρίς αγάπη στον Χριστό, χωρίς γνώση του θελήματος του Χριστού, υπάρχει κίνδυνος το καράβι της ζωής του να συντριβεί σε κάποιον ύφαλο ή στα βράχια και να βουλιάξει. Το ίδιο είναι ανάγκη να κάνει ο πιστός χριστιανός και ως προς τα βιβλία που θα διαβάσει, τα πάσης φύσεως έντυπα ή ηλεκτρονικά προγράμματα, τα οποία, χωρίς να το καταλάβει διαμορφώνουν την προσωπικότητά του. Όσο ελκυστικά και αν είναι μερικά από αυτά, να έχει τη δύναμη να τα αποφύγει, όταν από τη πρώτη στιγμή καταλάβει ότι δεν οικοδομούν, αλλά γκρεμίζουν το πνευματικό του οικοδόμημα και τον απομακρύνουν από τον Χριστό, που έβαλε ως θεμέλιο της ζωής του.
Στη συνέχεια ο θεόπνευστος Παύλος προχωρεί σε μία άλλη σπουδαία αλήθεια. Μας αποκαλύπτει ότι το οικοδόμημα που κτίζει καθένας μας στη ζωή του, δεν είναι ένα απλό οικοδόμημα. Είναι ό,τι ανώτερο και ιερώτερο μπορεί να χτίσει κανείς· είναι "ναός Θεού"! Κατοικητήριον του Θεού! Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, καθαριστήκαμε από την προπατορική και όλες τις μέχρι τότε αμαρτίες, και με το Άγιο Χρίσμα λάβαμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γίναμε Οίκος Θεού!
Κάθε χριστιανός τους ιερούς ναούς στους οποίους εκκλησιάζεται, συμμετέχει στην κοινή λατρεία, στα Ιερά Μυστήρια που του μεταδίδουν τον αγιασμό, τους σέβεται. Ποτέ δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να λερώσει τον ναό του Θεού, και πολύ περισσότερο να του προξενήσει ζημιές. Αυτό πρέπει να κάνουμε, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, και με τον ναό του σώματος· να προσέχουμε πολύ να μη τον λερώνουμε με αμαρτωλές ενέργειες και προ παντός να μή τον φθείρουμε με διαιρέσεις και μεταξύ μας σχίσματα. Αν κάτι τέτοιο συμβεί από κάποιον οι συνέπειες γι' αυτόν θα είναι οδυνηρές· το γράφει ανοιχτά ο Παύλος χωρίς περιστροφές· "Αν κάποιος, με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, την Εκκλησία, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός" (στίχ.17). Τα λόγια αυτά ο Παύλος δεν τα γράφει ούτε ως κατάρα, ούτε ως απειλή, αλλά για να μας κάνει όλους προσεκτικούς, για να μην υποστούμε τις οδυνηρές συνέπειες εκείνων που "φθείρουν τον ναόν του Θεού, που είναι άγιος" (παράβ. στίχ. 17).

Κατόπιν όλων αυτών που ακούσαμε από τον μιμητή του Χριστού Απόστολον Παύλον, πρώτον, με ιερό ζήλο και γνήσια "υλικά" να αγωνιζόμαστε να οικοδομούμε το προσωπικό οικοδόμημα της ζωής μας πάνω στο θεμέλιο του Χριστού και δεύτερον να αποφεύγουμε κάθε αιτία που μπορεί με διαφωνίες, και διαιρέσεις να φθείρει τον άγιον ναό του Θεού, που συγκροτούμε όλοι εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας.