Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 14/7/2019 (Τίτ. 3, 8-15))

Την "Σύναξιν Πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ, Σίδῃ καί Ἀτταλείᾳ Διαλαμψάντων Ἁγίων" συνεορτάζουμε σήμερα, μαζί με "τούς Θεοφόρους Πατέρας τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου".

Τον κοινόν αυτόν εορτασμόν επευλόγησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου για δύο λόγους:

1ον διότι μεταξύ των Πατέρων, που έλαβαν μέρος στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο, περιλαμβάνονται και αρκετοί Επίσκοποι των Μητροπόλεων Πισιδίας, Σίδης και Ατταλείας.

Και 2ον διότι αυτές τις ημέρες , εορτάζουμε την μνήμην άνω των 15.000 Μαρτύρων της Πισιδίας και άλλων Αγίων της ευρύτερης Μητροπολιτικής μας Επαρχίας.

 

Η Εκκλησία μας καθιέρωσε να διαβάζεται σήμερα το τελευταίο μέρος από την Επιστολή, που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στον Μαθητή του Τίτον, που τον είχε εγκαταστήσει Επίσκοπο στην Κρήτη. Γιατί άραγε; Διότι στην περικοπή αυτή ο Παύλος συμβουλεύει τον νέον Επίσκοπο να κάνει αυτό που εφάρμοσαν αργότερα στη ζωή τους όλοι οι Επίσκοποι και οι άλλοι Άγιοι, που γιορτάζουμε σήμερα. Την έμπρακτη αγάπη.

Γράφει στον Τίτο: "όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και χρήσιμα στους ανθρώπους" (στίχ.8).

Στους προηγούμενους στίχους ο Απόστολος γράφει ότι ο Σωτήρας μας Θεός μας ευσπλαχνίστηκε και μας έσωσε με το Άγιο Βάπτισμα και με τη χάρη Του μας αξιώνει να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή (βλ. στίχ. 5-6). Γι' αυτό και οι πιστοί, που τόσο ευεργετήθηκαν από τον Θεό, πρέπει να μιμούνται τον Θεό και να ευεργετούν τους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνον οι ίδιοι να ευεργετούν με τα καλά τους έργα, αλλά να παρακινούν και άλλους, και αυτοί, να πρωτοστατούν στα καλά έργα.

Δηλαδή, όσοι πιστεύουν στον Χριστό να μή νομίζουν ότι μόνον με το να πιστεύουν στον Θεό τους αρκεί για να θεωρούνται γνήσιοι Μαθητές του Χριστού. "Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά" (παράβ. Ιακώβ. 2,20) γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Επίσης ο ίδιος απευθύνεται προς όποιον θεωρεί ότι μόνη η πίστη, χωρίς έργα, θα τον σώσει: "Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου" (Ιακ. 2,18).

Μήν ακούμε, λοιπόν, όσους, παρερμηνεύοντας το νόημα χωρίων της Αγίας Γραφής, υποστηρίζουν ότι με την πίστη μόνο σώζεται ο άνθρωπος. Απαιτείται ο χριστιανός να επιβεβαιώνει την πίστη του στον Χριστό με έργα αρεστά στον Θεό· η πίστη του να παράγει καρπούς ευεργετικούς. Ως κύρια φροντίδα ο πιστός να έχει την αγαθοεργία.

Όχι απλώς να περιμένει να του χτυπήσει κάποιος την πόρτα, και να του ζητήσει βοήθεια· αλλά να επιζητεί ο ίδιος ο χριστιανός να δημιουργήσει ευκαιρίες για να αγαθοεργήσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση να παρακινεί και άλλους. Έτσι ωφελεί όχι μόνον αυτούς που ευεργετεί και ανακουφίζει, αλλά και αυτούς, που μαζί του κάνουν το καλό. Γιατί έτσι βοηθεί και αυτούς να βραβευτούν από τον Χριστό κατά την Δευτέρα Παρουσία Του! (βλ. Ματθ. 25, 34 ἑξ.).

Ο Απόστολος Παύλος δεν περιορίζεται σε συμβουλές για τα καλά έργα. Προτρέπει στο τέλος της Επιστολής του τον Επίσκοπο Τίτο να προβεί σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις αγάπης: "Τον Ζηνά τον νομοδιδάσκαλο και τον Απολλώ να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μη τους λείπει τίποτε" (στίχ. 13). Και με την ευκαιρία της προετοιμασίας αυτής, μέ την προτροπή και το παράδειγμά σου "άς μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επείγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη" (στίχ. 14).

Με άκαρπα δέντρα εξομειώνει όχι μόνον ο Παύλος αλλά και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τους χριστιανούς που δεν έχουν να παρουσιάσουν έργα αγάπης. Ας θυμηθούμε τήν συκιά που δεν είχε καρπούς, παρά μόνον φύλλα και ο Ιησούς την εξέρανε (βλ. Ματθ. 21,19). Αφυπνιστικά τα λόγια του υμνωδού: "Τῆς ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἀκαρπίαν, τό ἐπιτίμιον φοβηθῶμεν ἀδελφοί" (Απόστιχα Ὄρθρου Μεγ.Δευτέρας).

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ας το καταλάβουμε καλά: Η ψυχή του πιστού χωρίς έργα αγάπης και φιλανθρωπίας ξηραίνεται. Ακόμη και η πίστη, όπως ακούσαμε τον Άγιο Ιάκωβο "χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι". Και όσοι εμφανιστούν την ημέρα της Παγκόσμιας Κρίσης ἐνώπιον "τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ" με άδεια χέρια από έργα αγάπης, ο Ιησούς μας προειδοποίησε ότι θα τους πεῖ: "φύγετε από μπροστά μου..." (βλ. Ματθ. 25,41).

Είθε αδελφοί μου, όλοι εμείς, που τιμούμε σήμερα τις χιλιάδες των Αγίων μας, να τους μιμηθούμε τόσον στην πίστη και στην αγιότητα του βίου τους όσον και στην έμπρακτη αγάπη τους και τα καλά τους έργα και να αξιωθούμε να βρεθούμε μαζί τους, γύρω από τον ουράνιο θρόνον της χάριτος του Θεού. Αμήν.