Άρθρα

Ομιλία στο Αποστολικό αναγνωσμα της Κυριακής του Θωμά 05/05/2019

(Πράξ. 5, 12-20)

Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη ζωή των πρώτων χριστιανών των Ιεροσολύμων μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο βιβλίο του Πράξεις των Αποστόλων, που ακούσαμε σήμερα. Μετά την Πεντηκοστή ο αριθμός των πιστών αυξήθηκε σε πέντε χιλιάδες. Και παρόλον ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων, αφού σταύρωσαν τον Χριστό, επεξέτειναν την πολεμική τους προς τους Αποστόλους, ο αριθμός των χριστιανών συνεχώς αυξανόταν!

 Στην αρχή οι χριστιανοί συνήθιζαν να μαζεύονται σε μια πτέρυγα του ναού των Ιεροσολύμων, τη λεγόμενη στοά του Σολομώντος, για να προσεύχονται και να ακούν το κήρυγμα των Αποστόλων.  Είναι εντυπωσιακό το ότι οι μη χριστιανοί Ιουδαίοι, οι απλοί άνθρωποι που  έβλεπαν τους χριστιανούς στον ναό τους, δεν  ενοχλούνταν· αντίθετα, εντυπωσιάζονταν  από την καλή συμπεριφορά των χριστιανών και  τους είχαν  σε μεγάλη υπόληψη. Πολλοί μάλιστα ελκύονταν από την αγάπη που έβλεπαν μεταξύ των χριστιανών και ζητούσαν από τους Αποστόλους να βαπτιστούν. Έτσι "όλο και περισσότερα  πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριον και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας" (στίχ. 14).

Στήν  αύξηση των μελών της Εκκλησίας συντελούσαν και τα πολλά θαύματα, τα οποία ο Κύριος επιτελούσε διά των Αποστόλων Του. Όσα έκανε ο Ίδιος ο Χριστός,  κατά τα χρόνια της δημοσίας  δράσεώς Του, συνέχιζε να επιτελεί και μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, όμως τώρα "διά τῶν  χειρώ͂ν τῶν Ἀποστόλων" (στίχ. 12). Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποια θαύματα που γίνονταν "διά τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων" θα  μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανώτερα και από τα θαύματα του Κυρίου, που αναφέρονται στα Ιερά Ευαγγέλια. Μη σκανδαλιστεί κανείς από αυτό! Το είχε προαναγγείλλει  ο Κύριος στους Μαθητές Του: "Σας διαβεβαιώνω ότι αυτός που πιστεύει σ' εμένα θα κάνει κι εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ, ακόμα μεγαλύτερα απ' αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Κι ό,τι  ζητήσετε στο όνομά μου εγώ θα το κάνω" (Ιωάν. 14,12-13).

Και ποιά ήταν αυτά  τα  μεγαλύτερα θαύματα που  γίνονταν διά των Αποστόλων;  Όταν έφτασε  η φήμη  και στις γύρω από τα Ιεροσόλυμα πόλεις και χωριά, ότι οι Μαθητές του Ιησού Χριστού θεραπεύουν ακόμα και τους βαρειά ασθενείς, από παντού κουβαλούσαν τους αρρώστους, με τα κρεββάτια τους και τα φορεία τους, και τους απέθεταν στους πλατείς δρόμους,  από όπου ήξεραν ότι θα περάσουν οι Απόστολοι. Με ποιό σκοπό; "Όταν θα περνούσε δίπλα από το πλήθος εκείνο ο Πέτρος, να πέσει έστω και η  σκιά του πάνω στους ασθενείς για να θεραπευθούν" (στίχ. 15). Ακόμα και δαιμονισμένους έφερναν στους Αποστόλους· και όπως γράφει ο Λουκάς "όλοι αυτοί γιατρεύονταν" (στίχ. 16).

Όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα ενίσχυαν τα πλήθη  των αρρώστων και των γύρω τους ανθρώπων στο να πιστέψουν στον Χριστό. Ασφαλώς ενίσχυε και τους Αποστόλους,   στο  να αντιμετωπίζουν θαρραλέα τους διωγμούς, που άρχισαν εναντίον τους πρώτα οι  άρχοντες των Ιουδαίων και αργότερα οι ειδωλολάτρες άρχοντες. Έτσι, κήρυτταν το Ευαγγέλιο του Χριστού με θάρρος και παρρησία.

Οι ἁρχοντες των Ιουδαίων, μας διηγείται στη συνέχεια ο Λουκάς,  ταράχτηκαν που έβλεπαν τους χριστιανούς να αυξάνονται, και για μία ακόμη φορά συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Τη νύχτα όμως "ένας Άγγελος Κυρἰου άνοιξε τις πὁρτες της φυλακής και τους είπε: πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για την καινοὑρια ζωή. Αυτοί υπἁκουσαν· πήγαν στο ναό πολύ πρωί και δίδασκαν" (στίχοι 9-21) χωρίς να φοβούνται τίποτε.

Αδελφοί μου, ας κρατήσουμε δύο από τα πνευματικά μηνύματα που πήραμε  σήμερα από τις Πράξεις των Αποστόλων:

Το πρώτον· Ο Φιλάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, εξακολουθεί να επιτελεί το ευεργετικό έργο Του, για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται· τα πρώτα εκείνα χρόνια διά των Αποστόλων Του, όπως ακούσαμε σήμερα· στη συνέχεια, και μέχρι σήμερα, διά των διαδόχων των Αποστόλων· δηλαδή διά των Επισκόπων και Ιερέων της Εκκλησίας Του. Αρκεί να προσερχόμαστε με την πίστη εκείνων των ανθρώπων που θεραπεύονταν ακόμη και με την σκιά του Πέτρου.

Και το δεύτερον· Όταν ζούμε με συνέπεια και ενεργούμε ως χριστιανοί, σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού,  ποτέ  να μή φοβόμαστε την αντίδραση των εχθρών της πίστης μας. Ο Παντοδύναμος Χριστός και με θαύματα ακόμη θα επεμβαίνει, για να μας προστατέψει, όπως τους Αποστόλους, που με τον Άγγελο τους έβγαλε από την φυλακή.

Αρκεί  εμείς να διατηρούμε καθημερινά ζωντανή την κοινωνία  μας με τον Χριστό!