Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 6/1/2019 (Τίτ.β' 11-14, γ' 4-7)

Στα Επιφάνια, την φανέρωση στον κόσμο του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, αναφέρεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα σήμερα, που γιορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια. Ο Ιησούς, που όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, οι άνθρωποι τον αγνόησαν, μετά από 30 χρόνια εμφανίζεται δημοσίως στον Ιορδάνη. Και την ώρα της Βαπτίσεώς του Ιησού από τον Βαπτιστή Ιωάννη, ο Θεός Πατέρας Τον αποκαλύπτει ως Υιόν Του αγαπητόν, το δε Άγιον Πνεύμα, με μορφή περιστεράς κατεβαίνει πάνω στον Ιησού, για να επιβεβαιώσει τη φωνή του Θεού Πατέρα.

         Με δοξολογική διάθεση ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Μαθητή του Τίτο, όπως ακούσαμε σήμερα: "Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ" δηλαδή ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του, (που είναι ο Χριστός) για να σώσει όλους τους ανθρώπους (στίχ.11).

         Πώς και γιατί μας έσωσε; Απαντά ο Απόστολος: "Μας έσωσε όχι με τα καλά μας έργα, που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε" (στίχ.5). Η μεγάλη αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού χρησιμοποίησε πολλούς τρόπους για να σώσει τους ανθρώπους και τελικά κατέβηκε ο Ίδιος στη γη, όπως αναφέρει η Ευχή του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων: "Δέσποτα, οὐ γάρ ἔφερες διά σπλάχνα ἐλέους σου, θεάσασθαι ὑπό τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τό γένος τῶν ἀνθρώπων· ἀλλ' ἦλθες καί ἔσωσας ἡμᾶς". Εδώ φαίνεται το μέγεθος της ευσπλαχνίας του Θεού· Εκείνος ο Άγιος και αναμάρτητος θυσιάστηκε για μάς. Εμάς δεν μας υπέβαλε σε καμμία θυσία, όπως θα ήταν δίκαιο, αφού εμείς είμαστε οι ένοχοι. Και το μέσον που χρησιμοποιήσε για τον καθαρισμό μας από την αμαρτία, είναι τελείως ανώδυνον: "Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα" (στίχ. 5). Ο Ιησούς ως αναμάρτητος δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί. Αλλά καταδέχτηκε να βαπτιστεί για να αγιάσει τα νερά του Ιορδάνη και όλη τη φύση, όπως ψάλαμε στους Αίνους του Όρθρου: " Βαπτίζεται ὁ Χριστός μεθ' ἡμῶν, ὁ πἁσης ἐπέκεινα καθαρότητος, ἐνίησι τόν ἁγιασμόν τῷ ὕδατι καί ψυχῶν τοῦτο καθάρσιον γίνεται".

       "Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, ἡ χάρις ἡ ἀλήθεια", (1) ψάλαμε σήμερα στα Εξαποστειλάρια. Από την πλευρά Του ο Σωτήρ Χριστός έκανε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να οικειοποιηθούμε την σωτηρία που μας προσφέρει; Ο Απόστολος Παύλος μας απαντά σήμερα και σ' αυτό το ερώτημα: Σε τρεις κατευθύνσεις να στρέψουμε την προσοχή μας και τον αγώνα μας.

-Προς τον εσωτερικό μας κόσμο· για να αποβάλουμε κάθε ασέβεια και αμαρτωλές επιθυμίες, που όταν δεν τις διώξουμε έγκαιρα θεριέβουν και ωθούν στη διάπραξη της αμαρτίας· και να ζούμε με εγκράτεια, αγνότητα και σωφροσύνη.

-Προς τους συνανθρώπους μας· να συμπεριφερόμαστε με δικαιοσύνη και να μη κοιτάζουμε μόνον το δικό μας συμφέρον, αλλά και το καλό του άλλου, αφού μάλιστα είμαστε αδέλφια.

-Προς τον Θεό· να ζούμε με υπακοή στο θέλημα του Θεού, με ευλάβεια και ευσέβεια μέχρι το τέλος της εδώ ζωής μας (βλ. στίχ.12).

           Θα ενισχυόμαστε, δέ, αφάνταστα στον αγώνα μας αυτόν και η ζωή μας θα ομορφαίνει,   όταν ζούμε με την ελπίδα της χαράς του ερχομού και πάλι του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αυτή τη δεύτερη φορά, ο Κύριος θα εμφανιστεί με όλη τη δόξα Του για να μας καλέσει κοντά Του να απολαύσουμε μαζί Του την αιώνια μακαριότητα στη βασιλεία Του.

                 Για όλα αυτά, αδελφοί μου, ας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας τον Επιφανέντα Κύριό μας για όλα όσα έκανε για μάς: " Δοξάζομέν Σε Υἱέ τοῦ Θεοῦ Μονογενές..ἦλθες καί ἔσωσας ἡμᾶς. Ὁμολογοῦμεν τήν χάριν, κηρύττομεν τόν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τήν εὐεργεσίαν" ( Ευχή Μεγάλου Αγιασμού Θεοφανείων). Αμήν.