Μηνύματα ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017

Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές,

Στην αρχή κάθε καινούριας χρονιάς αυθόρµητα ευχόµαστε χαρά και ευτυχία, γιατί µαζί µε την υγεία αυτά είναι τα πολυπόθητα αγαθά για τον καθένα µας. Όµως οι ευχές που δίνουµε και παίρνουµε δεν περιέχουν µέσα τους κάποιες µαγικές δυνάµεις και δεν εκπληρώνονται από µόνες τους, τυχαία!
Πριν από τη Γέννηση του Χριστού, οι ειδωλολάτρες πίστευαν στην θεά Τύχη. Οι Χριστιανοί όµως πιστεύουµε εις Ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα,Δηµιουργόν του παντός, που δηµιούργησε και εµάς τους ανθρώπους από την άπειρη αγάπη του.
Εµείς λοιπόν οι Χριστιανοί εµπιστευόµαστε τη ζωή µας στον Θεάνθρωπο Ιησού και από Αυτόν περιµένουµε να µας δώσει τη χαρά και την ειρήνη, που χρειαζόµαστε για να είµαστε ευτυχισµένοι στη ζωή, γιατί αυτά είναι δικά του δώρα, που προέρχονται από την αγάπη του και την σοφή πρόνοιά Του: «Τη χαρά που εγώ σας δίνω κανείς δεν θα µπορέσει να σας την αφαιρέσει (Ιωάν.15,22)». «Σας δίνω τη δική µου ειρήνη. Μην ανησυχείτε και µή δειλιάζετε" (Ιωάν.14,27).

Ο Χριστός καλεί όλους τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του, για να τους χαρίσει πλήρη τη δική του χαρά (Ιω. 15:10-12), µε την προϋπόθεση να µένουν σε κοινωνία µαζί του.
Ὀσοι βαπτιστήκαµε γίναµε µέλη του Σώµατος του Χριστού, της Εκκλησίας του και µε το µυστήριο του Αγίου Χρίσµατος γίναµε δέκτες των δωρεών του Αγίου Πνεύµατος.
Όµως αυτός ο δεσµός µε τον Χριστό, την πηγή της χαράς και της ειρήνης, για να διατηρηθεί χρειάζεται να αναζωογονείται κάθε ηµέρα µε το "ὕδωρ τό ζῶν", που ο ίδιος προσφέρει µε τον θείο του λόγο. Ο Χριστός είναι σαφής όταν µας προτρέπει να µελετούµε διαρκώς την Αγία Γραφή, γιά να αντλούµε το «ὕδωρ το ζῶν»: "όποιος πίνει από αυτό το νερό θα γίνει µέσα του µια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας" (Ιωάν. 4:10-14).
Αλλά η ψυχή µας για να βρίσκεται σε ζωντανή κοινωνία µε τον Θεό έχει ανάγκη να αναπνέει. Και αναπνοή της ψυχής είναι η πνοή του Θεού, που έρχεται µέσα µας µε τη συνεχή επικοινωνία µας µε τον Θεόν, µε την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος µας προτρέπει χαρακτηριστικά: "µνηµονευτέον τοῦ Θεοῦ µᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον»· πιο πολύ χρειάζεται να επικαλείται ο άνθρωπος το Ὀνοµα του Θεού, παρά να αναπνέει!
Ένας ζωντανός οργανισµός χρειάζεται το νερό και τον καθαρό αέρα για να επιβιώσει. Χρειάζεται όµως και την κατάλληλη τροφή για να αναπτυχθεί. Η δική µας τροφή έρχεται από τον Ουρανό, όπως λέγει η ευχή της Προσκοµιδής στη θεία λειτουργία: «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡµῶν, ὁ τόν οὐράνιον ἄρτον, τήν τροφήν τοῦ παντός κόσµου, τόν Κύριον ἡµῶν καί Θεόν Ἰησούν Χριστόν, ἐξαποστείλας σωτῆρα, λυτρωτήν καί εὐεργέτην, εὐλογοῦντα καί ἁγιάζοντα ἡµᾶς·». Και ο ίδιος ο Κύριος µας διαβεβαίωσε ότι "ὁ τρώγων µου τήν σάρκα καί πίνων µου τό αἷµα ἐν ἐµοί µένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ" (Ιωάν. 6,56).

Κάθε φορά που κοινωνούµε τα Ἀχραντα Μυστήρια ενωνόµαστε µε τον Χριστό και γεµίζει η ψυχή µας µε χαρά και ευφροσύνη. Είναι εντυπωσιακόν το ότι η θεία Λειτουργία τελειώνει µε την ευχή που απευθύνει ο Λειτουργός προ των Τιµίων Δώρων: " Χριστέ ὁ Θεός ἡµῶν...πλήρωσον χαρᾶς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ἡµῶν πάντοτε..".
Μέσα στον πολυτάραχο κόσµο που ζούµε στις ηµέρες µας φονικές επιδροµές, τυφλά τροµοκρατικά κτυπήµατα, καταστροφές πόλεων, µόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, µαζικές δολοφονίες και ατέλειωτα κύµατα προσφύγων, η χαρά και η ευτυχία δεν είναι ένα αυτονόητο για όλους αγαθό. Αυτές οι καταστάσεις φυσικό είναι να προκαλούν φόβο και ανασφάλεια. Και ο πιστός συµπάσχει στον πόνο των συνανθρώπων του, όποιοι και αν είναι αυτοί και κάνει ότι για να τους βοηθήσει. Όµως δέν απογοητεύεται. Απευθύνεται προς Εκείνον που υποσχέθηκε ότι θα είναι µαζί του όλες τις ηµέρες της ζωής του.
Όταν ο πιστός βιώνει επικίνδυνες για τη ζωή του καταστάσεις επαναλαµβάνει µε τον Ψαλµωδό: " Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν µέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσοµαι κακά ὅτι σύ -Κύριε- µετ' ἐµοῦ εἶ" (Ψαλµός 22,4). Καί " Ο Θεός ἡµῶν καταφυγή και δύναµις, βοηθός ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡµᾶς σφόδρα" (Ψαλµός 45,2).
Σε κοινωνικές αναταραχές, ενισχύεται ο χριστιανός από τον Παντοδύναµο Θεό και λέγει το ψαλµικόν "οὐ φοβηθησόµεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τήν γῆν καί µετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν" (Ψαλµός 45,2-3).

Ο Χριστός που είναι µέσα στην καρδιά του πιστού τον προστατεύει από όλες τις αντίξοες καταστάσεις, ακόµη και µε θαυµατουργικές επεµβάσεις Του, όπως έχουµε αναρίθµητα τέτοια περιστατικά, όχι µόνον στην Αγία Γραφή και στή ζωή των Αγίων, αλλά και στην εποχή µας στην καθηµερινή µας ζωή. Πόσα τέτοια θαύµατα είδαµε, όταν αντιµετωπίσαµε κινδύνους, αρρώστιες, θλίψεις, ακόµα και στέρηση των αναγκαίων για την επιβίωσή µας. Άλλωστε µας το είπε ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός: «Μήν έχετε αγωνία˙ o ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά όλα αυτά πού έχετε ανάγκη. Σεις πρώτα απ´ όλα νά επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού καί την επικράτηση του θελήµατός Του, καί όλα αυτά, που χρειάζεστε θά σας δοθούν»( Ματθ. 6:32-33).

Μετά από αυτές τις διαβεβαιώσεις του αλάνθαστου Θεού, και αφού από την πλευρά µας προσπαθούµε καθηµερινά να ζούµε σε ζωντανή κοινωνία µε τον Κύριό µας Ιησού Χριστό, εισερχόµαστε οι πιστοί στο νέο έτος, που µας χάρισε η αγαθότητά Του µε τη βεβαιότητα ότι η ειρήνη και η πνευµατική χαρά θα κυριαρχούν µέσα µας καθόλη την διάρκεια του Νέου Έτους.

Αυτό και εύχοµαι σε όλους σας. Να είναι

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ, ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2017!

Με θερµή πατρική αγάπη του Επιφανέντος Κυρίου µας

+Ο Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017