Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016

impisidias-official-sign

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016
Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Ἀναστάσεως ἡμέρα"! "Πάσχα τῶν πιστῶν• Πάσχα τό πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν• "Πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα• ὦ Πάσχα, λύτρον λύπης!"
(Στιχηρά Πάσχα).

Η Εκκλησία μας απόψε, νύχτα της Αναστάσεως, με τους υπέροχους ύμνους που ψάλλουμε, εξαγγέλλει μηνύματα χαράς:
"Αναστάσεως ημέρα"! Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και ανέστησε από τους τάφους όλο το γένος των ανθρώπων. Όσοι πιστεύουμε στο κοσμοσωτήριο έργο του και γινόμαστε μέλη του αναστημένου Σώματός του προσδοκούμε την ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος πλέον δεν έχει καμμία δύναμη επάνω μας. Ο σωματικός θάνατος μεταβλήθηκε σε προσωρινό ύπνο. Και όπως ο Χριστός πέρασε από τον θάνατο στη ζωή, το ίδιο και εμάς από τον τάφο μας οδηγεί στην αιώνια ζωή.
"Πάσχα τῶν πιστών". Πάσχα, σημαίνει διάβαση. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το πέρασμα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη των πατέρων τους. Οι Χριστιανοί γιορτάζουμε το πέρασμα από τα δεσμά του θανάτου στην Χώρα των Ζώντων•"ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας" (Ωδή α' Αναστάσιμου Κανόνος).
"Πάσχα τό πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν". Η σφραγισμένη πόρτα του παραδείσου άνοιξε μαζί με την πόρτα του Παναγίου τάφου. Οι πρωτόπλαστοι αρνήθηκαν τον Θεό και έχασαν την κοινωνία μαζί του. Ο νέος Αδάμ υπάκουσε στο θέλημα του Πατρός και με την σταυρική του θυσία άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή, τη μετάνοια των ανθρώπων και την κοινωνία τους με την πηγή της Ζωής.
"Πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα". Η αναστάσιμη χαρά από τις ασύλληπτες ευεργεσίες του Αναστημένου Κυρίου μας δεν είναι μόνον για μας. Οι πιστοί την φανερώνουμε με τη στάση της ζωής μας που είναι μία διαρκής μαρτυρία του πλούτου που μας χάρισε ο Θεός. Είναι μία διαρκής προσφορά σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση. Δεν κρατάμε για μας μόνον το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Το μεταδίδουμε στους εγγύς και στους μακράν μαζί με την αστείρευτη χαρά μας που πηγάζει από τη βεβαιότητα της νίκης του Χριστού πάνω στον αδυσώπητο θάνατο.
"Πάσχα, λύτρον λύπης". Η αναστάσιμη χαρά μας λυτρώνει από τη λύπη, γιατί φανερώθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, ανέτειλε η συγγνώμη από τον τάφο και κανείς πλέον δεν μπορεί να φοβάται τον θάνατο, όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος στον Κατηχητικό του Λόγο: "Εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ἡμῶν....Μηδείς θρηνείτω πενίαν• ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδειρέσθω πταίσματα• συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον• ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος...".

"Χριστός Ανέστη", αδελφοί! Η παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μας να είναι διαρκής στις καρδιές σας και να σας γεμίζει με χαρά και ειρήνη.

Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2016