Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη,
ἐν ἐνθρώποις εὐδοκία"
(Λουκ. 2,14)

 

Τον ίδιο ύμνο, που έψαλλαν οι Άγγελοι την νύχτα των Χριστουγέννων, επαναλαμβάνουμε με χαρά και ευγνωμοσύνη κι εμείς σήμερα, αγαπητοί Αδελφοί μου, που τελούμε τη θεία λειτουργία και ζούμε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας τη Γέννηση του Χριστού ως ένα τωρινό γεγονός.
Δοξάζουμε τον Θεό για το ασύλληπτο θαύμα: "ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος- Υἱός σάρξ ἐγένετο καί ἡ Παρθένος ἔτεκεν Θεόν ἐνανθρωπήσαντα" .
Ο Υιός και Λόγος του Θεού με τη βούληση του Θεού Πατέρα παίρνει την ανθρώπινη σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να σώσει τον άνθρωπο από τη δραματική του κατάσταση: από τη φθορά και τον θάνατο. Ο ανθρώπινος νους δεν χωράει το μέγεθος της συγκατάβασης του Θεού μήτε της αγάπης Του για τον άνθρωπο.
Ο Κύριός μας δεν πήρε τη δική μας σάρκα για να μας ελέγξει, για να μας κρίνει ή να μας καταδικάσει. Ήρθε για να μας αποκαλύψει τον Θεό Πατέρα, την πηγή της Ζωής και να μας συμφιλιώσει μαζί Του. Ήρθε για να επαναφέρει την ειρήνη του Θεού μέσα στον ταραγμένο κόσμο από την αμαρτία.
"Ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης τοις μακράν και τοις εγγύς" σε όλους, γράφει ο Απ. Παύλος (Εφ. 2,17) και "Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη" (2,14).
Όσο πληθαίνουν οι εχθροπραξίες στις γειτονικές μας χώρες γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: πώς θα επικρατήσει η ειρήνη του Θεού πάνω στη γη; Η απόκριση είναι σαφής: με τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, στις περιουσία τους και στον πολιτισμό τους. Παρόλα αυτά όσο κι αν είναι αυτονόητη αυτή η απάντηση τόσο δύσκολη είναι στην εφαρμογή της. Χρειάζεται να γεννηθεί μέσα στην καρδιά και τη σκέψη μας ο Χριστός. Για να γίνονται όλοι εκείνοι που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν εργάτες της ειρήνης με τη συμπεριφορά τους, τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες τους. Ο Ιησούς είναι σαφής στους Μακαρισμούς: «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».
Ίσως όμως πολλοί θα απορούν τί μπορούν να πετύχουν οι πιστοί μέσα στη φοβερή αναστάτωση της περιοχής μας; Αιφνίδιες εκρήξεις βομβών στους δρόμους μας, δολοφονικές επιθέσεις σε δημόσια κτήρια με αθώα θύματα, πόλεμοι, καταστροφές, εκατομμύρια πρόσφυγες! Μέσα σε μία τέτοια αναταραχή πώς μπορεί να ειρηνεύουν οι ίδιοι και να αγωνίζονται για την ειρήνη γύρω τους;

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης μας υπενθυμίζει ότι "ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται" (Α' Ιωάν. 5,19). Και ο Κύριος μας προειδοποίησε: "Είναι αδύνατον να μήν έλθουν τα σκάνδαλα" (Λουκ. 17,1). Όσο ο σατανάς δρα στον κόσμον, οι πόλεμοι και οι αναστατώσεις θα συνεχίζονται. Παρ´ όλες όμως τις απειλές πολέμων και τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι πιστεύουν αληθινά στον Χριστό, διατηρούν στην καρδιά τους την ειρήνη, διότι ενοικεί μέσα στην ύπαρξή τους ο ίδιος ο Χριστός, ο "Άρχων ειρήνης, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής" (Ησαΐα 9,6). Είναι βέβαιοι οι Χριστιανοί για την ισχυρή προστασία Του και επαναλαμβάνουν με τον Ψαλμωδό: "Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσω σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι Σύ-Κύριε-μετ' ἐμοῦ εἶ "(Ψαλμ. 22,4). "Ὁ Θεός ἡμῶν καταφυγή καί δύναμις...διά τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τήν γῆν καί μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν" (Ψαλμ. 45, 2-3).
Αυτή η ειρήνη της ψυχής του δεν είναι απάθεια, αδιαφορία ή φυγή από την πραγματικότητα. Είναι βαθειά πίστη στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην ιστορία, τον Κύριο των δυνάμεων, που δίνει τη τόλμη στον πιστό να αγωνίζεται και να ελπίζει. Αυτή η ειρήνη αντανακλά και στο περιβάλλον του και το μεταμορφώνει. Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει και για όλους μας πάντοτε και ιδιαιτέρως στην πολυτάραχη εποχή μας: "φρόντισε να βρείς συ την ειρήνη στην ψυχή σου και τότε πολλοί γύρω σου θα βρουν κι εκείνοι την ειρήνη".

Ας είμαστε διαρκώς έτοιμοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να δεχόμαστε τον Χριστό μέσα στην ύπαρξή μας με το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, για να μας ειρηνεύει και στις πιο αντίξοες καταστάσεις. "Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τάς καρδίας ὑμῶν καί τά νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησού" (Φιλ. 4,7).
Και με την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη στον Υιό του Θεού που σαρκώθηκε για τη δική μας σωτηρία, ας γινόμαστε ειρηνοποιοί, αληθινά παιδιά του Άρχοντα της ειρήνης Ιησού Χριστού.

 

Ειρηνικά και ευλογημένα Χριστούγεννα!


+
Ο Πισιδίας Σωτήριος

 

Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015