Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΙΣΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΛΑΝΥΑΣ 15/11/2015

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΙΣΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΛΑΝΥΑΣ 15/11/2015

 

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν πρός τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, τον Δομήτορα της Εκκλησίας για όσα θαυμαστά απολαμβάνουμε σήμερα, και αναφωνούμε: "Μέγας ει Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει πρός ύμνον των θαυμασίων Σου".

Σήμερα ευδόκησε ο Κύριος να επαναποκτήσει σκήνωμα η ιερά εικόνα της Υπεραγίας Μητρός Του, η
επονομαζομένη Παναγία Πισιδιώτισσα. Γνωστή για τα θαύματά της από τον 6ον αιώνα. Αναφέρονται από τις ιστορικές πηγές θαύματα που επιτελέσθησαν με τις επικλήσεις, δύο εκ των Προκατόχων Σας, Παναγιώτατε, των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευτυχίου (552-582) καί Αγίου Γερμανού του Α' (715-730). Επιστολή, μάλιστα του Αγίου Γερμανού, με περιγραφή Θαυμάτων, που έγιναν με επικλήσεις ενώπιον της ιεράς εικόνας της Παναγίας Πισιδιωτίσσης, ανεγνώσθη στην Ζ´ Οικουμενική Σύνοδο, ως επιχείρημα
για την στήριξη της τιμής των ιερών εικόνων.
Από τον 8ον όμως αιώνα, δεν υπάρχουν μαρτυρίες
για την θαυματουργή αυτή εικόνα. Εννέα αιώνες αργότερα, υπάρχει η πληροφορία ότι αντίγραφον της εικόνας κατείχε η μητέρα του Τσάρου Μιχαήλ Federovich Romanov, που έγινε Μοναχή με το όνομα Μάρθα. Στο Εκκλησιαστικό Ρωσσικό ημερολόγιο αναγράφεται την 3ην Σεπτεμβρίου: Σύναξις της Εικόνος της Παναγίας Πισιδιωτίσσης.
Ως φαίνεται, λόγω των επιδρομών του 8ου και 9ου αιώνα, που κατεστράφησαν πλείστες πόλεις της Πισιδίας και της ευρύτερης περιοχής, η εικόνα- για να διασωθεί- μετεφέρθη βορειότερα και αργότερα βρήκε καταφυγή στη Ρωσσία, όπου διασώθηκαν και πολλές άλλες βυζαντινές εικόνες.
Και έφθασε η μεγάλη αυτή ημέρα Παναγιώτατε, του επαναπατρισμού στον τόπο της, της Ιεράς αυτής Εικόνας-αδιάφορον αν είναι αντίγραφόν της- μετά από 13 αιώνες. Επέστρεψε στην θεόσωστον αυτήν μαρτυρικήν Επαρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου Σας.
Ας μου επιτραπεί, Παναγιώτατε, να καταθέσω την μαρτυρία ότι η Ιερά αυτή εικόνα άρχισε και πάλι να θαυματουργεί. Το πρώτο θαύμα θεραπείας βρέφους συνέβη στην Αθήνα, την 3η Σεπτεμβρίου 2014, ακριβώς ημέρα της εορτής της. Άλλα δύο θαυμαστά γεγονότα συνέβησαν εδώ στην Αλάνυα και Αττάλεια. Σημάδια ότι η Χάρις της Παναγίας Πισιδιωτίσσης, επανέρχεται στον ευλογημένο αυτόν τόπο.
Ευχηθείτε Παναγιώτατε, στον ιερόν αυτόν χώρο,
όσοι καταφεύγουν με πίστη στην χάρη της Παναγίας μας, να βρίσκουν πνευματική ανακούφιση, γαλήνη ψυχής, παρηγορία, δύναμη, υγείαν ψυχής και σώματος.
Έτσι ώστε από την προσωπική τους πλέον εμπειρία να αναφωνούν: "Ουδείς προστρέχων επί Σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε
Θεοτόκε· αλλ´ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα, πρός το συμφέρον της αιτήσεως".

Αλλά απάντηση της Παναγίας μας στον ιερό πόθο των Ορθοδόξων της Αλάνυας δεν είναι και ο ιερός αυτός Ναός πρός τιμήν Της! Ενθυμείσθε, Παναγιώτατε, την ευσεβή εκείνη ορθόδοξη κυρία, που κατά την προ 3ετίας εδώ επίσκεψη σας, έτρεχε οπίσω Σας και κλαίουσα Σας ικέτευε:"Ζούμε εδώ χιλιάδες Ορθόδοξοι, χρόνια χωρίς ναό και ιερέα, Σας παρακαλούμε βοηθείστε μας". Άραγε φανταζόταν τότε και αυτή και οι άλλοι εδώ Ορθόδοξοι χριστιανοί, ότι διά των ευλογιών Σας, Παναγιώτατε, θα αποκτούσαν και μόνιμο Ιερέα και έναν τέτοιο ωραίο Ναό; Όντως ο Κύριος, διά των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Του, μας χαρίζει τα δωρήματά Του "υπέρ εκ περισσού ων αιτούμεθα ή νοούμεν...Αυτώ η δόξα εν τη Εκκλησία εις πάσας τάς
γενεάς του αιώνος των αιώνων.Αμήν" (Εφ. 3,20-21).

Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΙΣΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΛΑΝΥΑΣ 15/11/2015