Άρθρα

Η Συνοδικότητα στην Εκκλησία

Η Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της αναπτύξεώς της αντιμετώπισε ποικίλα προβλήματα. Ένα από αυτά δημιουργήθηκε όταν άρχισαν να προσέρχονται στην Εκκλησία, να κατηχούνται και να βαπτίζονται όχι μόνον Εβραίοι (οι οποίοι ήταν δεμένοι με τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, της Παλαιάς Διαθήκης) αλλά και πρώην ειδωλολάτρες. Οι προερχόμενοι από τις τάξεις των Εβραίων σκανδαλίζονταν, γιατί οι πρώην ειδωλολάτρες γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, χωρίς στους άνδρες να γίνεται η "περιτομή" και γενικότερα χωρίς να υποχρεώνονται να τηρούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου.

Ποιός θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα αυτό, και να δώσει λύση αποδεκτή από όλους; Ο Κύριος δέν είχε ορίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως Αντιπρόσωπό Του επί της γής! Αιώνες αργότερα η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία υποστήριξε λανθασμένα, (παρερμηνεύντας χωρία της Καινής Διαθήκης και στηριζόμενη σε νόθα κείμενα) ότι ο Πέτρος, ως κορυφαίος Απόστολος, είχε οριστεί από τον Ιησού Χριστό ως Αντιπρόσωπός Του καί όλοι έπρεπε να υπακούουν σ´ αυτόν. Αν ήταν όμως έτσι, γιατί δέν ανέλαβε ο Πέτρος να δώσει τη λύση; Δεν ανέλαβε τέτοιο ρόλο, διότι ήξερε καλύτερα από όλους αυτούς, ότι δέν είχε πάρει από τον Χριστό τέτοια εξουσία! Την εξουσία Του ο Χριστός την άφησε σε όλους τους Αγίους Αποστόλους και σε ολόκληρο το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγον, μας πληροφορούν οι Πράξεις των Αποστόλων: "Συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι -ιερείς- για να εξετάσουν το θέμα αυτό" (Πράξ. 15,6). Κάτι ακόμα που κάνει εντύπωση είναι το ότι στην Αποστολική αυτή Σύνοδο, μίλησε μέν ο Πέτρος, όμως δέν προήδρευσε αυτός, κατά τις συζητήσεις που έγιναν, αλλά ο Αδελφόθεος Ιάκωβος. Στο τέλος δε την απόφαση, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την έλαβαν όλοι μαζί, όσοι έλαβαν μέρος στη Σύνοδο, όπως γράφουν πάλι οι Πράξεις των Αποστόλων: "Αφού έγινε πολλή συζήτηση ...αποφάσισαν οι Απόστολοι καί οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία" (Πράξ. 15,6 & 22). Το δε γράμμα με το οποίο γνωστοποιούσαν τις αποφάσεις της Συνόδου άρχιζε ως εξής: "Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί", όπως αποκαλούνταν οι χριστιανοί (Πράξ. 15,23).
Η Μία Αγία Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία, από τότε ακολουθεί την παράδοση των αγίων Αποστόλων. Αν τα θέματα που ανακύπτουν αφορούν μόνον μία συγκεκριμένη εκκλησιαστική περιοχή, συγκροτείται Τοπική Σύνοδος. Αν είναι γενικότερα θέματα συγκροτείται Σύνοδος ολοκλήρου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Αν είναι σοβαρά θέματα που απασχολούν όλους τους Ορθοδόξους γίνεται Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας οι αποφάσεις είναι σεβαστές από όλους τους ανά τον κόσμον Ορθοδόξους πιστούς.
Έτσι η Εκκλησία, διατυπώνει αλάνθαστα την δογματική και ηθική διδασκαλία της, καθορίζει τον τρόπον λατρείας, τις σχέσεις των κληρικών μεταξύ τους και με τους πιστούς και επιλύει όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε εποχή.
Καθώς επίσης, διά των Ιερών Συνόδων, διατηρείται και η ενότητα και η ειρήνη στην Εκκλησία του Χριστού.

 

bullets