Άρθρα

Ανοιχτές καρδιές

Όταν έφθασε στους Φιλίππους της Μακεδονίας ο Απ. Παύλος με τους συνοδούς του προσπάθησαν να βρούν τρόπο να μιλήσουν για τον Χριστό. Έμαθαν ότι κάθε Σάββατο στο ποτάμι πήγαιναν οι Ιουδαίοι για προσευχή. Γράφει ο Λουκάς, που ήταν κι αυτός μαζί: "Όταν ήρθε το Σάββατο, βγήκαμε έξω από την πόλη στο ποτάμι...Εκεί καθήσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτειρα (πόλη της Ν.Δ. Μικράς Ασίας) που λεγόταν Λυδία, έμπορος πορφυρών ενδυμάτων, προσήλυτη (σεβόταν τον Μωσαϊκό νόμο), άκουγε, και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της, ώστε να δίνει προσοχή σ´ αυτά που έλεγε ο Παύλος" (Πράξ. 16,13-14). Και στη συνέχεια πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε με ολόκληρη την οικογένειά της.
Είναι αξία πολλής προσοχής η διατύπωση του συγγραφέα των Πράξεων Ευαγγελιστή Λουκά: Ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της Λυδίας να δεχθεί τα λόγια του Παύλου. Πολλές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί της και άκουγαν τον Παύλο. Αλλά δέν φαίνεται να επέδρασαν μέσα στη καρδιά τους τα λόγια του. Γι αυτό ο Λουκάς δέν γράφει γι αυτές ότι πίστεψαν και βαπτίστηκαν, όπως σημειώνει για τη Λυδία.
Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες να ακούμε και να διαβάζουμε, μέσω της Αγίας Γραφής, τα λόγια Του. Όμως, αν από συνήθεια ή τυπικά τα ακούμε δεν είναι δυνατόν να επιδράσουν θετικά στην ψυχή μας. Χρειάζεται να παρακαλούμε τον Κύριο να ανοίγει όχι μόνον τα αυτιά, αλλά και την καρδιά μας, για να εισχωρεί ο λόγος Του βαθειά μέσα μας, να μας φωτίζει, ενισχύει, ανακαινίζει, εξαγνίζει και αγιάζει. Γι αυτό η Εκκλησία μας, πριν από την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου σε κάθε θ. Λειτουργία, έχει καθιερώσει να διαβάζεται η ωραία Ευχή: " Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το της σής θεογνωσίας ακήρατον φώς και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν...". Ο δε Ιερέας πριν αρχίσει η ανάγνωση της Αποστολικής ή Ευαγγελικής περικοπής εκφωνεί: "Πρόσχωμεν...Σοφία...Πρόσχωμεν"!
Εφόσον από την πλευρά μας ανταποκρινόμαστε στα κελεύσματα αυτά της Εκκλησίας, δίνουμε όλη μας την προσοχή στα ιερά κείμενα και ο Κύριος ανοίγει τις καρδιές μας, ο λόγος του Θεού καρποφορεί πλούσια μέσα μας.
Ας ικετεύουμε τον Κύριον να διατηρεί ανοιχτές τις καρδιές μας στον θείο λόγον Του, ώστε να εισχωρεί βαθειά μέσα μας, και σαν την εύφορη γή να παράγουν "καρπόν εκατονταπλασίονα" (Λουκ. 8,8).-

 

bullets