Άρθρα

Με Οδηγό το Άγιο Πνεύμα

Το ότι το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει όχι μόνο το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας αλλά και ολόκληρη τη ζωή μας, το φανερώνουν τα όσα διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ.16 στίχ. 6-7).
Ο Παύλος με τους συνοδούς του, κατά τη Β' Αποστολική Περιοδεία του "διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατία -της Μικράς Ασίας- επειδή το Άγιο Πνεύμα δέν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας (τμήμα της Δυτικής Μ.Ασίας με πρωτεύουσα την Έφεσο). Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας (Β.Δ. της Μικράς Ασίας) ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βιθυνία, το Άγιο Πνεύμα όμως δέν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τρωάδα" (πλησίον της αρχαίας Τροίας).
Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι ναι μεν ο Απ. Παύλος έκανε τα σχέδιά του, αλλά δυό φορές το Άγιο Πνεύμα τον εμπόδισε να τα πραγματοποιήσει και άλλαξε το πρόγραμμά του. Και αυτή η παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος στην πορεία του Αποστόλου -όπως φαίνεται στη συνέχεια- έφερε καταπληκτικά αποτελέσματα! Γιατί μια ακόμη χώρα, η Ελλάδα, δέχτηκε το ευαγγελικό μήνυμα.
Όταν λοιπόν, κι εμείς βλέπουμε εμπόδια στην πραγματοποίηση των σχεδίων, που με το μυαλό μας φτιάνουμε, ας μη πικραινόμαστε, αλλά ας σκεπτόμαστε μήπως ο καλός Θεός θέλει κάπως αλλοιώς να διαμορφώσουμε τα προγράμματά μας. Μην εμπιστευόμαστε μόνον στο μυαλό μας, αλλά ας απευθυνόμαστε και πρός το Άγιο Πνεύμα να κατευθύνει τις σκέψεις μας και τις ενέργειές μας. Ας ικετεύουμε τον Κύριο μαζί με τον Ψαλμωδό: "Το Πνεύμα Σου το Αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία" (Ψαλμ. 142,12). Μη ξεχνούμε ότι όλα τα κατευθύνει η πρόνοια του Θεού πρός το
συμφέρον μας. Γι αυτό ας ακολουθούμε την συμβουλή του Αδελφοθέου Ιακώβου.
Πριν από κάθε ενέργειά μας να λέμε: "Αν ο Κύριος θελήσει θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο" (Ιακ. 4,15). Είναι πολύ καλή η συνήθεια των χριστιανών, που όταν σχεδιάζουν κάποιο ταξείδι τους ή κάποια άλλη ενέργειά πάντοτε αρχίζουν με τη φράση: " Εάν θέλει ο Θεός....". Έτσι καλούμε τον Θεόν βοηθόν και συμπαραστάτη μας στην πραγματοποίηση των σχεδίων μας, οπότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη!

 

bullets