Συνέβησαν Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΝΥΑΣ ΜΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΝΥΑΣ ΜΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΑΛΑΝΥΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

in-ag-georgiou-1

Πόρτα αυλής.

in-ag-georgiou-2

Εσωτερικόν Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου του Βουνού Αλάνυας μετά την ανακαίνιση.

in-ag-georgiou-3

 Εσωτερικόν Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου του Βουνού Αλάνυας μετά την ανακαίνιση.

Συνέβησαν Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΝΥΑΣ ΜΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ