Άρθρα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ Η ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

Οι Πράξεις των Αποστόλων μας αναφέρουν ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων εξοργίστηκαν εναντίον των Αγίων Αποστόλων, επειδή θεράπευσαν τον χωλό στα Ιεροσόλυμα, και το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να πιστέψουν στον Χριστό δύο χιλιάδες ακόμη άνθρωποι. Απεφάσισαν, λοιπόν, να καλέσουν στο Συνέδριό τους τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους απείλησαν να μη ξαναμιλήσουν πια σε κανένα για το όνομα του Ιησού! Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν: "Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό εσάς να ακούμε περισσότερο ή τον Θεό; Πάντως εμείς δέν μπορούμε να μη μιλάμε γι αυτά που είδαμε και ακούσαμε" (Πράξ.4, 19-20).

Με την απάντησή τους αυτή οι δύο Απόστολοι βοηθούν και μας να αντιμετωπίζουμε σωστά δύσκολες καταστάσεις, όταν καλούμαστε να αποφασίσουμε σε τι πρέπει να υπακούσουμε: σ´ αυτό που θέλει ο Θεός ή σ´ αυτό που μας διατάζουν άνθρωποι, που έχουν εξουσία επάνω μας.
Το παράδειγμα των Αποστόλων δέν μας αφήνει καμμία αμφιβολία ότι όταν βρισκόμαστε σε σύγκρουση καθηκόντων, ως Χριστιανοί, είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέγουμε αυτό που ο Χριστός θέλει και όχι αυτό που μας προστάζουν οι άνθρωποι, αν βέβαια, η προσταγή τους είναι αντίθετη στο νόμο του Θεού. Και τούτο είναι φυσικό, αφού ως Κύριό μας έχουμε πάρει την απόφαση να αναγνωρίζουμε τον Χριστό. Εμείς έχουμε υποτάξει τον εαυτό μας ως δούλοι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Άλλον κύριον και αφέντη μας ποιο πάνω από τον Χριστό δέν βάζουμε κανένα.
Είναι ενδεχόμενο η άρνησή μας σε εντολή ανθρώπου που έχει εξουσία να έχει επιπτώσεις δυσμενείς σε μας, όπως είχε και στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Αυτοί συνέχισαν να κηρύττουν τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Δέν υπάκουσαν στο Ιουδαϊκό Συνέδριο. Συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Όταν μετά την θαυμαστή αποφυλάκισή τους με την επέμβαση Αγγέλου οδηγήθηκαν πάλι στο Συνέδριο, οι Απόστολοι τους απάντησαν ορθά κοφτά: " πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις" (Πράξ. 5,29).
Κανόνα λοιπόν, στη ζωή μας να έχουμε ότι δέν θα πούμε ούτε θα κάνουμε κάτι ποτέ, που είναι αντίθετο πρός το θέλημα του Θεού, όσονδήποτε ισχυρός και άν είναι αυτός που μας αναγκάζει να παρανομήσουμε.

 

bullets