Άρθρα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, μας αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων, (3,1 & εξής) θεράπευσαν έναν ανάπηρο ζητιάνο. Ο κόσμος βλέποντας τον πρώην χωλό να περπατά πλέον κανονικά και να ακολουθεί με ευγνωμοσύνη τους Αποστόλους, μαζεύτηκε γύρω τους. Έβλεπαν οι άνθρωποι τους δύο Αποστόλους με μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό.

Πως αντιμετώπισαν οι Απόστολοι αυτόν τον θαυμασμό του κόσμου που τους έβλεπε ως υπερανθρώπους;
Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Απ. Πέτρου πρός τον λαό: "Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι αυτό, και τί μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή από δική μας ευσέβεια που περπάτησε ο χωλός; Ο Θεός ...των πατέρων μας, έδειξε τη δόξα του Ιησού που σεις τον παραδώσατε να σταυρωθεί...Και τούτον που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομά Του και η πίστη σ´ Αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε ακέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας" (Πράξ. 3,12.13.16).
Οι Απόστολοι δέν παρασύρθηκαν από τις εκδηλώσεις του θαυμασμού στο πρόσωπό τους, μετά το θαύμα! Δεν θεώρησαν ούτε στο ελάχιστον ότι το θαύμα έγινε χάρη στην δική τους ευσέβεια και αγιότητα. Επιπλήττουν μάλιστα τον κόσμο για τη λαθεμένη αντίληψή τους: Τι μας κοιτάτε έτσι σαν να έγινε από μας το θαύμα;
Το διακηρύττουν άφοβα, (αψηφώντας τις συνέπειες της ομολογίας τους) ότι ο Ιησούς που σεις σταυρώσατε έκανε το θαύμα!

Οι δύο Απόστολοι με τη στάση τους μας διδάσκουν να μήν υπερηφανευόμαστε, αν συμβεί με τις προσευχές μας να ευεργετηθεί κάποιος άνθρωπος. Μη μας περνάει η ιδέα ότι αυτό οφείλεται στη δική μας αξία. Να αποδίδουμε εξ ολοκλήρου τις ευχαριστίες και τη δόξα στον Θεό. Επίσης , όταν διαπιστώνουμε ότι κάποιος ευλαβής άνθρωπος, κληρικός ή λαϊκός συνετέλεσε με τις προσευχές του στην θεραπεία βαρειά αρρώστου, η στη διάσωση από μεγάλο κίνδυνο, είναι λάθος να αποδίδουμε το θαύμα στον άνθρωπο και να ξεχνούμε τον Θεό!
Εμείς ως άνθρωποι δέν έχουμε καμμία δύναμη. Γράφει ο Απ. Παύλος: Είμαστε βέβαιοι ότι "εμείς από μόνοι μας δέν είμαστε ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλ´ ότι η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό"(Β' Κορ. 3, 5).
Επομένως για όλες τις ευεργεσίες του Θεού και όλα όσα επιτελεί ο Θεός με τις προσευχές μας και την ταπεινή διακονία μας να αποδίδουμε εξ ολοκλήρου την ευχαριστίαν και την δόξαν στον Τριαδικό Θεό μας.

 

bullets