Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2015

14/6/2015

"Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ.
αλλ´ οι ποιηταί του λόγου δικαιωθήσονται"

(Ρωμ. 2, 13)

Στο Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε οι Ορθόδοξοι ότι πιστεύουμε στον Ιησούν Χριστό ως "πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς".
Το πώς στην παγκόσμια αυτή κρίση ο Κύριος θα κρίνει τον κόσμο, μας το αποκαλύπτει στο σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα ο Απ. Παύλος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα.

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα κριθούμε:
Το πρώτον, ο Νόμος του Θεού. Για μας τους Χριστιανούς το Ιερό Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή στην οποία το Άγιο Πνεύμα διά των ιερών συγγραφέων της αποτύπωσε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωτηρία μας. "Όσοι εν νόμω ήμαρτον διά νόμου κριθήσονται" (Ρωμ. 2, 12), γράφει ο Απ. Παύλος.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι συνεχές το ενδιαφέρον μας να γνωρίσουμε τον Νόμο του Θεού, την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη, που ερμηνεύει και συμπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη. Γι αυτό κάθε χριστιανική οικογένεια φροντίζει να έχει στο σπίτι της αντίτυπα της Αγίας Γραφής, για να τη μελετούν τα μέλη της, είτε όλοι μαζί είτε ο καθένας μόνος του, κατά τον χρόνο που διευκολύνεται. Είναι Ορθόδοξη παράδοση, να διαβάζουμε κάθε μέρα στους ναούς μας μία περικοπή από τα Αποστολικά Αναγνώσματα και μία περικοπή από τα Ιερά Ευαγγέλια. Και όσοι δέν ακούνε τα ιερά αυτά κείμενα στην Εκκλησία τα διαβάζουν μόνοι τους. Αυτό δεν είναι κάποια καταναγκαστική εργασία! Είναι χαρά και ευχαρίστηση! Λέγει ο Ψαλμωδός, που μελετούσε συχνά την Αγία Γραφή: " Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγιά σου,Κύριε, υπέρ μέλι τω στόματί μου" (Ψαλμ. 118 {119}, στίχ.103). Τον λόγο του Θεού τον θεωρούσε ωφέλιμο περισσότερο και από χρυσάφι: "Αγαθός ο νόμος του στόματός σου-Κύριε- υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου" (στίχ.72). Ο άνθρωπος δέν μπορεί να ζήσει βιολογικά, αν δέν ενισχύεται με την καθημερινή τροφή. Αυτό είναι απαραίτητο. Γι αυτό ο Κύριος μας δίδαξε στην Κυριακή προσευχή να προσθέτουμε: "Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ήμίν σήμερον". Κατά παρόμοιον τρόπον ο χριστιανός δέν μπορεί να ζήσει πνευματικά αν δέν τρέφεται με τον λόγον του Θεού, που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Ανάγκη λοιπόν, καθένας μας καθημερινά να μελετά την Αγία Γραφή, για να γνωρίζει τί πρέπει να πιστεύει και πώς να ζεί, ως Ορθόδοξος Χριστιανός.

Και το δεύτερο κριτήριο είναι η εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Δέν αρκεί, γράφει ο Απ. Παύλος να ακούμε -ή να μελετούμε - μόνον τον Νόμο του Θεού. Είναι απαραίτητο και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. "Στο θεϊκό δικαστήριο δεν θα δικαιωθούν όσοι άκουσαν απλώς το νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο του Θεού" (Ρωμ. 2,13). Και μη νομίζει κανείς ότι η εφαρμογή του θελήματος του Θεού είναι κάτι το ακατόρθωτο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που εφήρμοσε όσο λίγοι τις εντολές του Κυρίου, μας διαβεβαιώνει: "Οι εντολές Του δέν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν" (Α' Ιωάν. 5,3). Και ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας καθησυχάζει στο σημείο αυτό: " Σηκώστε πάνω σας το ζυγό -των εντολών μου- και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα...και οι ψυχές σας θα βρούν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απλός και το φορτίο μου ελαφρό" (Ματθ. 11, 29-30).
Εξ άλλου με την εφαρμογή των εντολών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δείχνουμε ότι όχι μόνον πιστεύουμε σ´ Αυτόν και τον εμπιστευόμαστε, αλλά και ότι Τον αγαπούμε. Μας το είπε ο ίδιος: "Εάν αγαπάτε με τας εντολάς τας έμάς τηρήσατε" (Ματθ.14,15).
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίνει και μία ακόμη διάσταση στην τήρηση των εντολών του Χριστού· ότι τον Θεό τον γνωρίζει όποιος τηρεί το θέλημά Του. Το λέει με απόλυτο τρόπο: " Όποιος λέει: τον γνώρισα -τον Χριστό- δέν τηρεί όμως τις εντολές Του, είναι ψεύτης· δέν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο Του, αυτός αγαπάει το Θεό, με όλη του την καρδιά. Μόνον έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πώς είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Όποιος λέει πώς μένει σταθερά ενωμένος μαζί Του οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε Εκείνος" (Α' Ιωάν. 2, 4-6).

Ας προσπαθούμε αδελφοί καθημερινά να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το
νόμο του Θεού και το θέλημά του και να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Αμήν.

Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ Β' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2015