Ο ΝΩΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ο Νώε θεωρείται τύπος Χριστού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Γένεσις μας πληροφορεί ότι οι απόγονοι του Κάϊν παρέσυραν και τους άλλους μακρυά από τον Θεό." Όλη η γή ήταν διεφθαρμένη και γεμάτη αδικία. Όλοι οι άνθρωποι είχαν εκτραπεί από τον άγιο δρόμο του Θεού, και χωρίς διάθεση μετανοίας εβάδιζαν τον δρόμο της διαφθοράς και της αμαρτίας" (Γεν. 6,11-12). Γι αυτό ο Θεός απεφάσισε να εξαλείψει από την γή τους ανθρώπους, αλλά και τα χερσαία ζώα. (στίχ.7).

Ένας ,όμως, ο Νώε ήταν άνθρωπος δίκαιος και ζούσε με ευσέβεια και πίστη προς τον Θεό και πρόθυμα υπάκουε στο θελημά Του (στίχ.9). Γι αυτό ειδοποίησε ο Θεός τον Νώε για τον κατακλυσμό που θα έφερνε στή γή και του είπε τι να κάνει για να σωθεί αυτός και τα τρία παιδιά του με τις γυναίκες τους (στίχ.13-14). Σύμφωνα με τις οδηγίες που του έδωσε ο Θεός, ο Νώε κατασκεύασε μια μεγάλη τριώροφη κιβωτό από ξύλα, για να χωράει όχι μόνον την οικογένειά του, αλλά και ζώα και πτηνά, από κάθε είδος, ένα ζευγάρι. Με αυτή την κιβωτό έσωσε ο Θεός τον Νώε και την οικογένειά του και τα ζεύγη των ζώων και πτηνών, όπως είχε ορίσει ο Θεός. (Ολόκληρη η τόσον ενδιαφέρουσα συγκλονιστική αυτή διήγηση περί του Κατακλυσμού περιέχεται στα κεφάλαια 6-8 της Γενέσεως).
Μετά από αυτά, που περιληπτικά αναφέραμε, είναι εύκολο να αντιληφθούμε γιατί ο ερμηνευτές της Παλαιάς Διαθήκης, είδαν τον Νώε ως τύπον Χριστού.
-Ο Νώε όπως και ο Χριστός εμφανίστηκαν σε κοινωνίες διεφθαρμένες. "Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη...έως πότε θα σας ανέχομαι" (Ματθ. 17,17) είχε αναφωνήσει ο Ιησούς για τους ανθρώπους της εποχής Του! Και για τους ανθρώπους της εποχής του Νώε, η Αγία Γραφή λέγει: " Είδε Κύριος ο Θεός την γην και ην κατεφθαρμένη" (Γεν. 6,12).
-Ο Νώε με την ζωή του και τον λόγο του κήρυττε την μετάνοια και την αλήθεια, όπως και ο Χριστός.
-Ο Νώε έφτιαξε την Κιβωτό και όσοι μπήκαν μέσα σώθηκαν. Και ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία και όσοι εισέρχονται σ´ αυτήν με το Άγιο Βάπτισμα και βρίσκονται σε κοινωνία μαζί Του σώζονται από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Γι αυτό και η Εκκλησία ονομάζεται και "Κιβωτός σωτηρίας".

Εδώ ας θυμηθούμε ένα σχετικό σχόλιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:
Η Εκκλησία είναι κιβωτός σωτηρίας, πολύ ανώτερη απ' την κιβωτό του Νώε. Εδώ, η Εκκλησία «παραλαμβάνει τα ζώα και τα μεταβάλλει... Εισήλθε κάποιος κοράκι, και εξέρχεται περιστερά. Εισέρχεται λύκος, και εξέρχεται πρόβατον. Εισέρχεται όφις, και εξέρχεται αρνίον, ου της φύσεως μεταβαλλόμενης, αλλά της κακίας ελαυνομένης».

Είθε ο Κύριος, δια της Κιβωτού της Εκκλησίας να σώσει όλους μας στην Βασιλεία Του.

 

bullets