ΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Δεν καταλαβαίνω την έννοια της λέξεως άγιος. Ο Απόστολος Παύλος αγίους ονομάζει όλους τους χριστιανούς στους οποίους στέλνει επιστολές, όπως στους Εφεσίους και άλλους. Η Εκκλησία όμως αγίους ονομάζει μόνον ωρισμένα πρόσωπα τα οποία και τιμά με ποικίλλους τρόπους. Πως έχει το θέμα αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην Παλαιά Διαθήκη άγιος ονομάζεται μόνον ο Θεός και ό,τι είναι αφιερωμένο στον Θεό και ξεχωρίζει από τα άλλα, όπως το άγιον θυσιαστήριον κλπ.
Στην Καινή Διαθήκη άγιοι ονομάζονται και οι άνθρωποι, που έχουν διακόψει τις σχέσεις τους με τον σατανά και τον κόσμο της αμαρτίας, έχουν ενωθεί με τον Χριστό δια του αγίου Βαπτίσματος, και αγωνίζονται να ζούν σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή ανήκουν στον Χριστό και υπακούουν στον Χριστό.
Εξ αυτού γίνεται σαφές ότι πριν έρθει ο Χριστός στη γή, ο Οποίος με τη σταυρική Του θυσία καθάρισε τον άνθρωπο που πιστεύει σ´ Αυτόν από το προπατορικό αμάρτημα και γενικά την αμαρτία, δεν μπορούσαν να υπάρξουν άγιοι. Ακόμα και πολύ σημαντικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, που έζησαν προ Χριστού, δεν χαρακτηρίζονταν Άγιοι, αλλά απλώς Δίκαιοι.
Ώστε, λοιπόν, με την γενική έννοια, άγιοι αποκαλούνται όλοι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί της Μιάς Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, που αγωνίζονται να ζούν με συνέπεια, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και συμμετέχουν στα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, με τα οποία ενώνονται με τον Χριστόν και αγιάζονται.
Μεταξύ αυτών ωρισμένα πρόσωπα ξεχωρίζουν σε αγιότητα, όπως είναι η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία, που τιμήθηκε τόσο πολύ από τον Θεόν, με το να γίνει η κατά σάρκα Μητέρα του Υιού Του. Επίσης οι Άγιοι Απόστολοι, τους οποίους απέστειλε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών, παρ´ όλα τα βασανιστήρια που υπέστησαν από εχθρούς του Χριστού, έμειναν πιστοί στον Χριστό. Η Εκκλησία όλους αυτούς τους ετίμησε ως Αγίους Μάρτυρες του Χριστού. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βασανίστηκαν, επειδή ομολογούσαν την πίστη τους στον Χριστό, αλλά δεν πέθαναν· αυτούς η Εκκλησία τους τιμά ως Αγίους Ομολογητές της Πίστεως. Από τα πλήθη των Μοναχών, που αποσύρθηκαν σε Μοναστήρια η σε ερημικές σκήτες, ωρισμένοι διακρίθηκαν για την αγιότητά τους. Κάποιοι, μάλιστα, αξιώθηκαν να αποκτήσουν από τον Θεό έκτακτα χαρίσματα που συνετέλασαν να διαδοθεί η φήμη τους ως Αγίων και γι αυτό αναγνωρίσθηκαν από την Εκκλησία ως Όσιοι και Άγιοι. Αλλά και από άλλες τάξεις ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, ποικίλων επαγγελμάτων, ανδρών και γυναικών, διαφόρων εθνών, ωρισμένοι διακρίθηκαν για τα έκτακτα χαρίσματα που έλαβαν από τον Θεό, χάρις στους μεγάλους πνευματικούς αγώνες, στη μεγάλη πίστη τους, την ιώβεια υπομονή τους,τη θερμή αγάπη τους στον Χριστό και στους ανθρώπους και απέκτησαν φήμη Αγίου. Αρκετοί από αυτούς αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία ως Άγιοι και εξ αιτίας των θαυμάτων που επιτελούσε ο Θεός με τις προσευχές τους, υπέρ εκείνων που επικαλούνταν την βοήθειά τους.
Όλους αυτούς η Εκκλησία μας τους τιμά ως Αγίους, εορτάζει την μνήμη τους, κάθε χρόνο, την ημέρα του μαρτυρίου ή της ειρηνικής κοιμήσεώς τους, κτίζει ναούς στο όνομά τους, ιστορεί τις εικόνες τους, επικαλείται τις πρεσβείες τους και προβάλλει την υποδειγματική ζωή τους, προς μίμηση από τους πιστούς.
Υπάρχουν, φυσικά, και πολλοί άλλοι Άγιοι, τους οποίους εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε και είναι γνωστοί μόνον στον Θεό. Γι αυτό η Εκκλησία μας καθιέρωσε να εορτάζει την μνήμην Πάντων των Αγίων, γνωστών και αγνώστων, κάθε χρόνο, και μάλιστα την Κυριακή, μετά την εορτή της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος, δια των χαρισμάτων του Οποίου ενεργείται ο αγιασμός των πιστών.

 

bullets