Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2015

7/6/2015

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ

Σήμερα, Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτάζουμε την ευεργετική επίδραση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Το αναρίθμητο πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας. Εορτάζουμε σήμερα την μνήμην Πάντων των Αγίων που αγιάσθηκαν από το Άγιο Πνεύμα και έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάρα πολλοί από αυτούς μας είναι άγνωστοι.

Μεταξύ των Αγίων που τιμούμε σήμερα δέν είναι μόνον οι Άγιοι Απόστολοι, Ιεράρχες, ιερείς, διάκονοι, Μοναχοί και Όσιοι, που αφιέρωσαν τη ζωή τους εξ ολοκλήρου στη διακονία της Εκκλησίας, αλλά και άλλοι, άνδρες και γυναίκες, άνθρωποι διαφόρων επαγγελμάτων: στρατιωτικοί, γιατροί, νομικοί, δάσκαλοι, αλλά και μάγειροι, κηπουροί, ξενοδόχοι, ράφτες, παντοπώλαι, ακόμα και ηθοποιοί. Στη ζωή τους, στα χρόνια που δέν είχαν γνωρίσει το Θεό, μπορεί να διέπραξαν πολλοί απ´ αυτούς βαρειές αμαρτίες, αλλά μετανόησαν και αγωνίστηκαν να ευαρεστήσουν στο Θεό και αγίασαν.
Αυτό φανερώνει ότι οι Άγιοι δέν είναι κάποια ξεχωριστά όντα! Ήσαν σαν κι εμάς, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροι ακόμα και παιδιά. Οι περισσότεροι έζησαν και αγωνίστηκαν μέσα στη κοινωνία. Αντιμετώπισαν ποικίλους κινδύνους. Αλλά με τη δύναμη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, που τους καθοδηγούσε και με τη θερμή πίστη και αγάπη τους στο Χριστό βγήκαν νικητές και αξιώθηκαν να λάβουν το στεφάνι της αγιότητος.
Ο Θεός κατ´ επανάληψη απευθύνει στον κάθε χριστιανό την πρόσκληση: "Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμι" (1Πέτρ. 1,16). Και επεξηγεί ο Απ. Πέτρος: "όλη η συμπεριφορά σας να είναι αγία, όπως Άγιος είναι και Θεός που σας κάλεσε" (στίχ.15). Το ίδιο τονίζει το Πνεύμα το Άγιο διά του Απ. Παύλου: " Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε άγιοι" (1Θεσσαλ. 4,3).

Αλλά ας δούμε ποιό συγκεκριμένα τι σημαίνει η λέξη άγιος;
Η ρίζα της λέξεως "άγιος" δηλώνει κόβω, χωρίζω, διακρίνω ριζικά, καθαιρώ (εξ ου και η σύνδεση με την καθαρότητα και αγνότητα). Τα άγια πράγματα είναι αυτά που τα ξεχωρίζει κανείς από τα υπόλοιπα. Επομένως "Άγιος" σημαίνει τον άνθρωπο που έχει αποχωριστεί από τον αμαρτωλό τρόπο ζωής και είναι πιστός και αφιερωμένος στο Θεό.
Με αυτή την έννοια χρησιμοποιείται ο όρος "άγιος" στην Καινή Διαθήκη για τους βαπτισμένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν αποχωριστεί από τον κόσμο της ειδωλολατρείας και ανήκαν στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι ο Πέτρος επισκέφτηκε "τους αγίους τους κατοικούντας Λύδαν" ( 9,32). Στον στίχ. 9, 41 ο Πέτρος "φωνήσας τους αγίους" (δηλ. τους χριστιανούς) τους παρουσίασε την Ταβιθά, μετά την ανάστασή της, ζωντανή.
Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς "αγίους" ακόμη και στην απολογία του στον βασιλέα Αγρίππα (Πράξ. 26,10). Στίς Επιστολές που στέλνει στους Χριστιανούς διαφόρων πόλεων τους αποκαλεί "αγίους", όπως π.χ. "τοις αγίοις πάσι τοις ούσιν εν όλη τη Αχαΐα"(2 Κορ. 1,1).
Επομένως ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, εφ´ όσον με το Άγιο Βάπτισμα αποχωρίστηκε από την παράταξη του σατανά και της αμαρτίας και ενώθηκε με τον Χριστό και εξακολουθεί να μένει ενωμένος με τον Χριστό, κοινωνεί το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, προσεύχεται και αγωνίζεται να ζεί κατά το θέλημα του Θεού, είναι δυνάμει άγιος. Και αυτή θα πρέπει να είναι η καθημερινή προσπάθεια του καθενός μας· να αγωνιζόμαστε να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους στον Χριστό και να αξιωθούμε να λάβουμε "τον στέφανον της ζωής" κατά την υπόσχεση του Κυρίου: "Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής" (Αποκάλ. 2,10).
Μέσα όμως από το πλήθος των αγίων μελών της Εκκλησίας του Χριστού υπήρξαν κάποιοι που διακρίθηκαν για τους σκληρούς και νικηφόρους αγώνες τους υπέρ του Χριστού, για την ακλόνητη πίστη τους, την μέχρι θυσίας αγάπη τους πρός τον Χριστό και τους αδελφούς τους. Ο Απ. Παύλος γράφει: "άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων· αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου" (1 Κορ. 15, 41). Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Ανάμεσα στους αγίους υπήρξε μιά ιδιαίτερη τάξη ηρώων της πίστεως, που δέν δίστασαν να υποστούν σκληρά μαρτύρια και οδυνηρό θάνατο, παρά να αρνηθούν την πίστη τους στον αληθινό Θεό, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτοί τιμήθηκαν ιδιαίτερα από την Εκκλησία ως Άγιοι Μάρτυρες της Πίστεως. Αλλά και από αυτούς κάποιοι ξεχώρισαν για τον ηρωϊσμό και τα θαύματά τους, όπως ο Άγιος Γεώργιος και ονομάστηκαν Μεγαλομάρτυρες. Άλλοι βασανίστηκαν για την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς τους, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν αλλά τελικά επέζησαν και αναπαύτηκαν ειρηνικά αργότερα. Αυτοί τιμώνται ως Άγιοι Ομολογητές της Πίστεως. Μία άλλη τάξη Αγίων προέρχεται από Μοναχούς και Μοναχές που έζησαν σε Μοναστήρια ή σε ερήμους ως Ασκητές, με όλως ιδιαίτερη σκληρή άσκηση, με αγρυπνίες και νηστείες. Ο Θεός αυτούς τους ετίμησε ιδιαίτερα· έδωσε τη χάρη να ευωδιάζουν τα λείψανά τους, να γίνονται θαύματα σε όσους επικαλούνται τις πρεσβείες τους. Αυτούς η Εκκλησία τους αποκαλεί Οσίους και είναι άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει βέβαια και η τάξη των Αγίων Ιεραρχών, όπως του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πολλών άλλων. Στην κορωνίδα όμως όλων των Αγίων βρίσκεται η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία, Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Σήμερα, λοιπόν, που τιμούμε όλους τους Αγίους μας, ας πάρουμε την απόφαση να τους μιμηθούμε και να ακολουθήσουμε την προτροπή του Απ. Παύλου, που ακούσαμε στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα:
"Έχοντας γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων ας τινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο, και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου, που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί" (Εβρ. 12, 1-2). Και συγχρόνως να ικετεύσουμε τους Αγίους μας να μας ενισχύουν με τις πρεσβείες τους να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους.

Αμήν.

Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2015