Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 2015

Αλάνυα 17/5/2015

"Εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μή βλέποντες βλέπωσι"
(Ιωάν. 9,39)

Αυτά τα λόγια απηύθυνε ο Ιησούς στους Ιουδαίους μετά την θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, στα Ιεροσόλυμα, για να τους δηλώσει ποιά ήταν η κύρια αποστολή Του στον κόσμο.

Όπως όλοι γνωρίζουμε και το ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως "ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού ο Μονογενής" είναι "Φως εκ Φωτός".
Ο Θεός-Πατέρας είναι Φως (Ιωάν.1,5), ο Υιός είναι Φως και το Άγιο Πνεύμα είναι Φως, όπως ωραία ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα της Πεντηκοστής: "Φως ο Πατήρ Φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα" (Εξαποστειλάριον Εορτής).
Ο Θεός είναι η πηγή του φωτός τόσον του υλικού όσον και του πνευματικού.
Όπως μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή στους πρώτους στίχους του βιβλίου της Γενέσεως: "Είπεν ο Θεός γενηθήτω φως, και εγένετο φώς" (Γεν. 1,3) και από εκείνη τη στιγμή έλαμψε το φυσικό Φως στην δημιουργία.

Αλλά και το πνευματικό φως που καταυγάζει το πνευματικό στερέωμα, τον κόσμο των Αγγέλων και των πιστών από την ίδια πηγή, από τον Τριαδικό Θεό εκπέμπεται. "Εγώ είμι το φώς του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ού μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ´ έξει το φώς της ζωής" (Ιωάν. 8,12), διεκήρυξε ο Ιησούς στους συγκεντρωμένους στον Ναό Ιουδαίους. Και βγαίνοντας, για να τους βοηθήσει να πιστέψουν αυτό που τους είπε, όταν είδε τον ταλαίπωρο εκείνον άνθρωπο -που είχε γεννηθεί τυφλός- του χάρισε το φώς του, με τον τρόπο που ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο.

"Εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μή βλέποντες βλέπωσι", μας βεβαιώνει ο Κύριος. Και το είδαμε αυτό να επιβεβαιώνεται όχι μόνον με τις θεραπείες τυφλών, που διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά προ παντός με τον πνευματικό φωτισμό που χαρίζει ο Κύριος σε ανθρώπους που ζούν μέσα στο σκοτάδι της απιστίας, μακρυά από τον Θεό, και στο σκοτάδι της αμαρτίας. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι όταν ο Ιησούς άρχισε το έργο Του από την Καπερναούμ πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ησαΐα: "Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα -τον Χριστόν- και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς" (Ματθ. 4,16).

Αλλά εδώ προβάλει το ερώτημα: Αφού ο Χριστός ήλθε να φωτίσει τους ανθρώπους, να απαλλαγούν από την πνευματική τύφλωση και το σκοτάδι της αμαρτίας, γιατί να υπάρχουν άνθρωποι-ακόμη και σήμερα- που εξακολουθούν να ζουν σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι; Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος ο Ιησούς: "Πάς ο φαύλα πράσσων μισεί το φώς και ουκ έρχεται πρός το φώς ίνα μή ελεγχθή τα έργα αυτού" (Ιωάν. 3,20). Ο Θεός δέν φωτίζει αναγκαστικά κάθε άνθρωπο, θέλει δέν θέλει! Χρειάζεται και ο άνθρωπος να ανοίγει την καρδιά του στο Χριστό για να εισχωρήσει στα βάθη της το Φως Του, για να την φωτίσει και θερμάνει. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Μια ηλιόλουστη μέρα, λάμπει ο ήλιος και σκορπά τις ζωογόνες ακτίνες του πάνω στη γή. Όλοι μπορούν να απολαύσουν την ευεργετική του επίδραση. Αν όμως κάποιος κλειστεί στο δωμάτιό του και κλείσει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, ακόμη και τα εξώφυλλα, φυσικά θα βρεθεί στο σκοτάδι. Δέν θα βλέπει τίποτε! Μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι "0 Λόγος-ο Ιησούς Χριστός - είναι το αληθινό Φώς που φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο" (Ιωάν. 1,9). Αλλά πρέπει να το θέλει και ο άνθρωπος να κρατεί ανοιχτά τα μάτια του μπροστά στο Φώς του Χριστού.Και να προσέχει να μη προσβληθούν τα πνευματικά μάτια της ψυχής από ασθένειες που προκαλούν τύφλωση πνευματική.
Ο Απ. Παύλος κατονομάζει στις Επιστολές του αυτές τις αρρώστιες που σκοτίζουν τα μάτια της ψυχής και κάνουν τον άνθρωπο να ζεί στο σκοτάδι. Όλα αυτά που σκοτίζουν τη ζωή του ανθρώπου τα χαρακτηρίζει "έργα του σκότους". και μας προτρέπει: "Ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους" (Ρωμ. 13,12). Και κατονομάζει μερικά από αυτά. "Φανερά -γράφει στους Γαλάτας- είναι τα έργα αυτά:
Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η αισχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικείες, οι ζήλιες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, οι φθόνοι, οι φόνοι, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια" (Γαλ. 5, 19-20). Στη σημερινή κοινωνία οι άνθρωποι αυτά δέν τα προσέχουν, τα θεωρούν φυσικές ανθρώπινες αδυναμίες· "όλοι έτσι κάνουν" είναι η συνηθισμένη δικαιολογία, γι αυτό δυστυχώς και σήμερα επικρατεί τόσο πνευματικό σκοτάδι και τόση δυστυχία στην κοινωνία.

Όσοι όμως αξιωθήκαμε να πιστέψουμε στον Χριστό, να φωτιστούμε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, ας ακολουθήσουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: "Ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας να είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φώς" (Ρωμ. 13, 12-13). Κάθε σκέψη μας, κάθε επιθυμία μας, κάθε λόγος και πράξη μας να καθοδηγείται από το Φώς του Χριστού.
Το Φώς του Χριστού, όπως εκπέμπεται μέσα από την Αγία Γραφή, να οδηγεί τα βήματα της ζωής μας, ώσπου να φθάσουμε στο "Άκτιστο Φώς", της ουράνιας Βασιλείας Του!

Συνέβησαν ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 2015