Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στην Π. Διαθήκη υπάρχουν αναφορές για την Ανάσταση του Χριστού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως είναι φανερόν η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει τους πιστούς για τον ερχομό του Μεσσία. Ειδικότερα υπάρχουν πολλές αναφορές στο πρόσωπο του Μεσσία-Χριστού ακόμη και σε λεπτομέρειες της ζωής και του έργου Του. Ενδεικτικά για την Ανάσταση του Χριστού ας αναφέρουμε μόνον τα ακόλουθα:
- Ο Προφήτης Ιωνάς στην κοιλία του κήτους.
Ο Ίδιος ο Ιησούς στους Ιουδαίους που ζητούσαν αποδείξεις για τη θεϊκή αποστολή Του λέγει: " Δεν θα δοθεί άλλο σημάδι -στην πονηρή και άπιστη αυτή γενιά- παρά μόνο το σημάδι του Προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρείς μέρες και τρείς νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του Ανθρώπου (έτσι ο Κύριος αποκαλούσε τον εαυτό του) μέσα στη γή τρεις μέρες και τρείς νύχτες" (Ματθ. 12,40). Είχε γράψει ο προφήτης Ιωνάς: "Προσέταξε Κύριος κήτει μεγάλω καταπιείν τον Ιωνάν και ην Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας...και προσέταξε ο Κύριος τω κήτει• και εξέβαλε τον Ιωνάν επί την ξηράν" ( Ιωνά 2,1 & 11). Αυτό το γεγονός προτυπώνει ακριβώς την μετα τρεις ημέρες Ανάσταση του Χριστού.
- Στον 15ον Ψαλμό, περιέχεται η πρόρρηση, ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει τον Χριστό στον τάφο και δεν θα φθαρεί το σώμα Του, αλλά θα αναστηθεί:" Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχήν μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις ο όσιός σου να υποστεί στον τάφο φθορά και αποσύνθεση του σώματος" (Ψαλμ. 15, <16>, 10).
-Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος με την Ανάστασή Του ελευθέρωσε από τον αιώνιο θάνατο και χαρίζει την ανάσταση σε όσους πιστέψουν σ´ Αυτόν. Μας πληροφορούν, δε, τα ιερά Ευαγγέλια ότι, όταν ο Χριστός παρέδωκε το πνεύμα Του πάνω στον Σταυρό, η ψυχή Του κατέβηκε στον Άδη και εκήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας :" Τότε έσπασαν οι ταφόπετρες κι άνοιξαν τα μνήματα• πολλοί άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν από τα μνήματα, και μετά την Ανάστασή του Ιησού μπήκαν στην αγία πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς ανθρώπους" (Ματθ. 27,52-53). Αυτό το γεγονός το είχε προαναγγείλει ο προφήτης Ιεζεκιήλ: " Τάδε λέγει Κύριος• ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα υμών και ανάξω υμάς εκ των μνημάτων υμών...και δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε" (Ιεζεκ. 37,12 & 14).
-Μία ακόμη προτύπωση της Αναστάσεως του Χριστού περιέχεται στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο απόγονος εκ της φυλής Ιούδα, που τον προσμένουν όλα τα έθνη,
παρομοιάζεται με τον βασιλέα των ζώων το ισχυρό λιοντάρι, το οποίο φαίνεται ότι κοιμάται, αλλά θα ξυπνήσει: Λέγει ο πατριάρχης Ιακώβ: "Αναπεσών εκοιμήθης ως λέων...τις εγερεί αυτόν; ...και αυτός προσδοκία εθνών" (Γεν. 49, 9-10).
Από αυτό εμπνεύσθηκε ο υμνογράφος στο να συντάξει έναν από τους πιο όμορφους αίνους του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου: "Δεύτε ίδωμεν την ζωήν ημών εν τάφω κειμένην, ίνα τους εν τάφοις κειμένους ζωοποιήση. Δεύτε σήμερον, τον εξ Ιούδα υπνούντα θεώμενοι, προφητικώς αυτώ εκβοήσωμεν• Αναπεσών κεκοίμησαι ως λέων• τις εγερεί σε, βασιλεύ; αλλ' ανάστηθι αυτεξουσίως, ο δους σεαυτόν υπέρ ημών εκουσίως. Κύριε, δόξα σοι".
Ο Χριστός κοιμάται σαν το λιοντάρι, έτοιμος να ξυπνήσει, να αναστηθεί, να φέρει στον κόσμο την ελπίδα, τη χαρά της νίκης, την συντριβή του θανάτου, να φέρει στην ιστορία το πιο σπουδαίο μήνυμα, που άλλο ανώτερο δεν υπάρχει: ότι πλέον είμαστε ελεύθεροι και από το θάνατο. Θα ζούμε αιώνια στη Βασιλεία Του!

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ