Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν για τα Πάθη του Χριστού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Είναι εντυπωσιακές οι προφητείες για τη σταυρική θυσία του Μεσσία Χριστού, που γράφηκαν πολλούς αιώνες πριν, σε διάφορες εποχές. Νομίζει κανείς οτι διαβάζει τα όσα έγραψαν οι ιεροί Ευαγγελιστές για τα Πάθη του Ιησού!
Ας δούμε μερικές από τις προφητείες αυτές και τι αντίστοιχα γράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές:

"Έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργυρούς" (Ζαχαρ. 11,12).
Ο Ιούδας λέγει : "Τί θα μου δώσετε; Κι εγώ θα σας παραδώσω τον Ιησού. Κι αυτοί του μέτρησαν τριάντα αργύρια" (Ματθ. 26,15).

-" Τα νώτα μου παρέδωσα σε μαστίγωση και τις σιαγόνες μου σε ραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου δεν απέςτρεψα από την εντροπήν των εμπτυσμάτων" (Ησαΐα 50,6)
"Έφτυσαν τον Ιησού στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν ραπίσματα" (Ματθ. 26,67).

-" Αυτός ενώ τόσες κακώσεις υφίσταται, δεν ανοίγει το στόμα του να παραπονεθεί• ωσάν πρόβατον οδηγήθηκε στη σφαγή" (Ησαΐα 53,7).
" Και ενώ κατηγορούσαν τον Ιησού οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, ο Ιησούς δεν έδινε καμμιά απάντηση" (Ματθ.27,12).

- "Με περιτριγύρισαν άνθρωποι πονηροί και με τα τρυπήματα των καρφιών άνοιξαν πληγές στα χέρια μου και στα πόδια μου" (Ψαλμ. 21 <22>, 17).
"Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν "Κρανίον" σταύρωσαν εκεί τον Ιησούν" (Λουκ. 23,33).

- " Παρέδωσε τη ζωή Του με τη θέλησή του στον θάνατον και ελογαριάσθη μεταξύ των παρανόμων ανθρώπων" (Ησαΐα 53,12).
"Μαζί με τον Ιησούν σταύρωσαν δύο ληστές, έναν στα δεξιά και έναν στα αριστερά του. Κι έτσι εκπληρώθηκε η Γραφή που έλεγε: "Συγκαταριθμήθηκε μεταξύ των ανόμων" (Μάρκ. 15,27).

- " Εμοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το κυριότερο ρούχο μου έρριξαν κλήρο ποιός θα το κερδίσει" (Ψαλμ.21 <22 > , 19).
"Οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν μεταξύ τους...τον χιτώνα, που ήταν άραφος, υφαντός ολόκληρος, και είπαν μεταξύ τους: Ας μην τον σκίσουμε, αλλά ας ρίξουμε κλήρον ... "(Ιωάν. 19,23-24).

- " Μου έδωσαν χολήν και στην δίψα μου με επότισαν ξύδι" (Ψαλμ. 68 <69>,22).
"Εδωσαν στον Ιησού να πιεί ξύδι ανακατεμένο με χολή" (Ματθ.27,34).

- " Εις χείρας σου παραθήσομαι το πνεύμα μου" (Ψαλμ. 30 <31>, 6.
"Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου" (Λουκ. 23,46).

-"Και εκείνη την ημέρα, λέγει ο Κύριος, θα δύσει ο ήλιος το μεσημέρι και το φώς της ημέρας θα γίνει σκοτάδι πάνω στη γή" (Αμώς 8,9).
"Από το μεσημέρι, επί τρεις ώρες, έπεσε σκοτάδι σ´ όλη τη γή" (Ματθ. 27,45).

Όπως διαπιστώνουμε, αυτές και πολλές άλλες Προφητείες πραγματοποιούνται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και φανερώνουν ότι Αυτός είναι ο Μεσίας και Σωτήρας του κόσμου.

12/4/2015 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ - ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

19/4/2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ- ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ