Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί μου & αδελφές

Στην αρχή του νέου ἔτους, είναι φυσικό στὰ χείλη καὶ στὴν καρδιά μας να κυριαρχεί στην καρδιά μας και στα χείλη μας η ευγνωμοσύνη πρὸς τὸν φιλάνθρωπο Θεό, γιατὶ μᾶς ἀξιώνει νὰ εἰσέλθουμε στὸν καινούργιο χρόνο 2015.
Ἕνας νέος χρόνος εἶναι πάντοτε μιὰ νέα ἐλπίδα γιὰ ένα καλύτερο μέλλον.
Αλλά αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί αυτομάτως. Χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια.
Γι᾽ αὐτὸ ἐὰν θέλουμε ὁ νέος χρόνος νὰ εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν προηγούμενο θὰ πρέπει πρῶτα πρῶτα ὁ καθένας μας νὰ μετανοήσει γιὰ τὰ προσωπικά του λάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες του. Κι ἔπειτα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ἐργαστοῦμε «ὅπως κυριαρχήσουμε κατὰ τῶν παθῶν μας» καὶ «τῆς ἀρετῆς ἐπιλαβώμεθα» (Ἰω. Χρυσόστομος). Καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα ν᾽ ἀγωνιστοῦμε γιὰ ν᾽ ἀποκτήσουμε τὶς δυὸ μεγάλες θεϊκὲς ἀρετές, τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη καὶ τὴν ὑψοποιὸ ταπείνωση.
Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ προοδεύσουμε πνευματικά. Καὶ εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ὁ ἀντίκτυπος τῆς προσωπικῆς μας πνευματικῆς προόδου θὰ ἔχει εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα καὶ στὴν οἰκογένειά μας, στὴν Ἐκκλησία μας καὶ στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ περιβάλλον μας.
Πολλοὶ ἄνθρωποι στὴν κοινωνία μας περιμένουν ἀπὸ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς παράδειγμα πρὸς μίμηση. Ἡ ευεργετική μας προσπάθεια πρὸς τοὺς ἄλλους τότε μόνον θὰ ἔχει ἀποτελέσματα ἐὰν εἶναι βασισμένη στὴν ἀγωνιστικὴ πράξη καὶ ὄχι στὰ ὡραῖα λόγια. Ἔτσι θὰ βοηθήσουμε νὰ γνωρίσουν στο πρόσωπό μας οι συνάνθρωποί μας τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἡ ΜΟΝΗ λύση στον σημερινό κόσμο που συγκλονίζεται από το μίσος και τη βία.
Εὔχομαι πρὸς ὅλους σας τὸ νέον ἔτος 2015 νὰ εἶναι ἔτος ἔντονου πνευματικοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν προσωπική μας σωτηρία καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας.
Και ακόμα, με την έντονη προσευχή μας και το συνεχές ενδιαφέρον μας να συντελέσουμε στην απόκτηση νέου Ι.Ναού στον οποίον να μπορούν απρόσκοπτα να συνέρχονται οι Ορθόδοξοι της Αλάνυας, για τις λατρευτικές και πνευματικές τους ανάγκες.

Εὐλογημένο παρὰ Κυρίου τὸ νέον ἔτος 2015.

Ο Πισιδίας Σωτήριος
Έξαρχος Σίδης &Ατταλείας

Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015