Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ

Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Η Αγία Γραφή και τα άλλα Ορθόδοξα βιβλία παρουσιάζουν γενικά το θέλημα του Θεού. Όμως, πολλές φορές, αντιμετωπίζω προσωπικά σοβαρά πνευματικά προβλήματα, που δεν ξέρω πως θέλει ο Θεός να τα αντιμετωπίσω. Τί να κάνω σ´ αυτές τις περιπτώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Κύριος είχε ειπεί στους Αγίους Αποστόλους Του: " Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα• όποιος παρακούει εσάς παρακούει εμένα, και παρακούει και Αυτόν -τον Θεόν Πατέρα - που με έστειλε" (Λουκ.10,16). Οι Απόστολοι πριν φύγουν από τον κόσμον αυτόν, κατ´ εντολήν του Κυρίου, χειροτόνησαν Επισκόπους και Ιερείς, που θα συνέχιζαν το έργο που τους ανέθεσε ο Χριστός.
Έτσι το θέλημα του Θεού, δια μέσου των αιώνων, εκφράζεται σε μας, δια των διαδόχων των Αποστόλων, δηλαδή των Θεοφόρων Πατέρων, Επισκόπων, Ιερέων και Διδασκάλων του Ευαγγελίου. Γράφει ο Απ. Παύλος: " Ο Χρστός έδωσε τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ευαγγελιστάς, τους ποιμένας και διδασκάλους, για να καταρτίζουν πνευματικά τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού" (Εφ. 4,11). "Ποιμένες", χαρακτηρίζει ο Απ. Παύλος- και η Εκκλησία γενικότερα- τους Επισκόπους κάθε Επαρχίας και τους Ιερείς, οι οποίοι με την ειδική Χάρη του Αγίου Πνεύματος χειροτονούνται, για να ποιμάνουν τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας. Έργον ζωής για τόν ποιμένα τη Εκκλησίας είναι, εκτός όλων των άλλων, η φροντίδα για την αύξηση της πίστεως των πιστών, η πνευματική τροφοδοσία με το λόγο του Θεού και τα Ιερά Μυστήρια και η προσωπική καθοδήγηση κάθε ψυχής, που του εμπιστεύθηκε ο Αρχιποίμην Ιησούς Χριστός. Ο πνευματικός ποιμένας ανά πάσαν στιγμήν βρίσκεται στη διάθεση κάθε πιστού και είναι πρόθυμος να του συμπαρασταθεί, έχοντας πρότυπο τον Απ. Παύλο, ο οποίος
" επί τρία χρόνια στην Έφεσο συνέχεια δέν έπαψε νύχτα και ημέρα να νουθετεί τον καθένα " (Πράξ. 20,31). Επομένως, όχι μόνον για εξομολόγηση, αλλά και για αντιμετώπιση κάθε προβλήματός μας μπορούμε να επισκεπτόμαστε τον Πνευματικό Πατέρα μας, τον Ιερέα -ή τον Επίσκοπο, για σοβαρότερα θέματα- και να ζητούμε την καθοδήγησή του.
Αλλά δεν είναι αρκετό να πάμε να ακούσουμε τη συμβουλή του Πνευματικού.
Αναγκαίο έναι και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που θα μας πεί. Όπως ακριβώς γίνεται και με το γιατρό. Άν ο άρρωστος δεν πάρει τα φάρμακα, που θα του δώσει ο γιατρός και δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του δεν θεραπεύεται! Γι αυτό ο Απ. Παύλος τονίζει: " Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους για σας θα γίνεται με χαρά και όχι με στενοχώρια, πράγμα που δεν είναι προς το συμφέρον σας" (Εβρ. 13,17).
Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε ένα λεπτό σημείο, που το είχε επισημάνει και ο Ιησούς σε μιά ομιλία Του με παραβολή: "Κάποιος είχε δυό παιδιά. Λέει στον πρώτο: -παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι. Αυτός του απάντησε• δέν θέλω. Ύστερα όμως μετάνοιωσε και πήγε. Όταν πήγε ο πατέρας στον άλλο γυιό και του είπε τα ίδια, να πάει να δουλέψει, εκείνος του αποκρίθηκε: "ναι, πατέρα", αλλά δεν πήγε. Μετά την παραβολή αυτή κατεδίκασε ο Κύριος τη συμπεριφορά του δευτέρου, που τελικά δεν υπάκουσε. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται μήπως κανείς , στην προτροπή του Πνευματικού Πατέρα, στην αρχή απαντάει ναί, αλλά μετά δεν τηρεί το λόγο του και έτσι ζημιώνει την ψυχή του.
Ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε με ειλικρίνεια αυτό που θέλουμε. Όμως να λαμβάνουμε υπ´ όψει και τα όσα θα ακολουθήσουν, ανάλογα με την απόφαση που θα λάβουμε.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ