Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ακούω που λένε ότι όποιος πιστεύει τον Χριστό ως Θεό θα σωθεί. Και ότι ο άνθρωπος σώζεται διά της πίστεως, όχι με τα καλά έργα. Αυτό είναι σωστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Είναι γεγονός ότι ο Απ. Παύλος τονίζει τον παράγοντα της πίστεως ως προϋπόθεση για την σωτηρία μας. Στην προς Ρωμαίους Επιστολή του παραθέτει το χωρίον Ιωήλ 2,32 : "Όποιοσδήποτε επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί", καθώς επίσης: "Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς θα βρεις τη σωτηρία" (Ρωμ. 10, 9 & 13). Έχοντας αυτά ως βάση κάποιοι, θεωρούν ότι αν πουν: "Πιστεύω τον Ιησούν Χριστόν ως Σωτήρα μου" από εκείνη τη στιγμή έχουν σωθεί. Επίσης τονίζουν το χωρίον του Απ. Παύλου: "Εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου• γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος" (Γαλ. 2,16). Στηριζόμενοι σ´ αυτό το χωρίο θεωρούν ότι δεν χρειάζονται τα έργα• η πίστη μόνον είναι αρκετή για τη σωτηρία μας!!! Αλλά εδώ παρατηρούμε πλήρη διαστρέβλωση του νοήματος των θεοπνεύστων λόγων του Αποστόλου. Απομονώνουν φράσεις και αλλοιώνουν την έννοιά τους ή δεν κατανοούν το περιεχόμενόν τους.
Όταν ο Απ. Παύλος αναφέρεται στα "έργα του νόμου" εννοεί τις αμέτρητες διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, που ήσαν υποχρεωμένοι οι Εβραίοι να τηρούν•
"εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω Σου Αίματι" ψάλλουμε την Μεγ. Παρασκευή στους ιερούς ναούς μας. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν προπαρασκευαστικός, δεν ήταν ικανός να σώσει τον άνθρωπο, όπως πίστευαν οι Εβραίοι. Άν μπορούσε, δεν υπήρχε λόγος να έρθει ο Υιός του Θεού στη γή και να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας.
Βεβαίως ο χριστιανός δεν υποχρεούται να τηρήσει τα έργα του νόμου για να σωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν οφείλει να κάνει αγαθά έργα, για τα οποία ο Ίδιος ο Κύριος δίδαξε ότι είναι απαραίτητα για να αξιωθεί της Βασιλείας των ουρανών. Μιά απλή ανάγνωση των λόγων του Κυρίου στο Ματθ. 25,34-46 πείθει ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη σωτηρία μας είναι τα έργα της αγάπης. Άλλωστε και ο Απ. Παύλος ιδιαίτερα τονίζει ότι "η πίστη στο Χριστό εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη" (Γαλ.5,6). Ο δε Αδελφόθεος Ιάκωβος δηλώνει: "Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή" (Ιακ. 2,20). Και ερωτά: "Ποιό είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα; Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει;" (Ιακ. 2, 14). Και στή συνέχεια παρουσιάζει πρακτικές εφαρμογές των καλών έργων.
Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη με προτροπές για αγαθοεργίες. Εξ άλλου εκθειάζονται οι ευεργετικές συνέπειες της αγαθοεργίας. Χαρακτηριστική η περίπτωση του εκατοντάρχη Κορνηλίου στην Καισάρεια, ο οποίος "έδινε πολλές ελεημοσύνες" και επιθυμούσε να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Δέχθηκε την επίσκεψη Αγγέλου στο σπίτι του, που του είπε: "Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό, κι ο Θεός δεν σε ξεχνάει" (Πράξ. 10,4). Και στη συνέχεια έδωσε οδηγίες στον Κορνήλιο να καλέσει τον Απ. Πέτρο για να τον κατηχήσει. Επίσης συγκλονιστική η περίπτωση της Ταβιθάς από την Ιόπη. "Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες" (Πράξ. 9,36). Η Ταβιθά αρρώστησε και πέθανε. Το πλήθος των ανθρώπων που είχε ευεργετηθεί από την Ταβιθά κάλεσε τον Απ. Πέτρο και όταν ήρθε στην Ιόπη "αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χήρες κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει γι' αυτούς η Ταβιθά όσο ζούσε" (στίχ. 39). Και ο Πέτρος προχώρησε στη νεκρή, προσευχήθηκε και ο Θεός, χάριν των αγαθοεργιών της, την ανέστησε!
Ας μή παραλείπουμε, λοιπόν, να εκδηλώνουμε την πίστη μας και με τα καλά έργα.

 

bullets