Απαντήσεις Μητροπολίτου ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Επιθυμώ να παντρευτώ και προσπαθώ να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, που να μου ταιριάζει, αλλά έχω πολλές αναστολές κι έτσι περνούν τα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το θέμα μου έχει καταντήσει άγχος. Τι θα μπορούσα να κάμω για τη σωστή αντιμετώπισή του ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Είναι πολύ σημαντικό το θέμα εκλογής συζύγου.
Πρώτα απ´όλα χρειάζεται πολλή προσευχή, αφού "παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρί"
(Παροιμ.19,14). Μη ξεχνούμε ότι ο πρώτος νυμφαγωγός είναι ο Θεός ο Οποίος "ήγαγεν την Εύαν προς τον Αδάμ"(Γεν.2,22). Γι αυτό και ο Απ. Παύλος συνιστά ο γάμος να γίνεται "εν Κυρίω" κατά το θέλημα του Κυρίου.
Όταν έτσι, με τον φωτισμό του Θεού και με εμπιστοσύνη στην καθοδήγησή Του,
προχωρήσουν οι νέοι στην αναζήτηση καταλλήλου συζύγου θα είναι βέβαιοι ότι θα
επιτύχουν τον ευγενικό σκοπό τους.
Αρκεί να μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και θέλουν ο μελοντικός σύντροφος
της ζωής τους να είναι ένα ιδανικό πρόσωπο, τέλειο κατά πάντα! Άραγε υπάρχει τέτοιο
πρόσωπο στη γη! Ή μήπως αυτός που ψάχνει για ένα τέτοιο σύζυγο είναι ο ίδιος
«τέλειος»;
Αναγκαίο είναι να μη παρασύρεται κανείς από τις σύγχρονες υλιστικές αντιλήψεις περί γάμου και ως κριτήριο εκλογής συζύγου θέτει τα σωματικά προσόντα (διάπλαση
σώματος και ομορφιά προσώπου), κοινωνική θέση ή υλικό πλούτο, που είναι εφήμερα
και τα οποία δεν εξασφαλίζουν την ευτυχία στον έγγαμο βίο.
Ως κριτήριο να έχει τον καλό χαρακτήρα, που είναι απαλλαγμένος από διαστροφές και πάθη, που φθείρουν σώμα και ψυχή. Πρόσωπο που να είναι αποφασισμένο να
σεβασθεί τους όρους της γνήσιας συζυγίας και που να διαπνέεται από την ευλάβεια και πίστη προς τον Χριστό. Και βέβαια να διαπνέεται ακόμη από γνήσια αγάπη προς τον ή την σύζυγόν του. Έτσι, κατά τεκμήριον, θα αισθάνεται σιγουριά ότι ο γάμος τους θα είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος.
Άν κανείς δεν έχει ειδική κλήση από τον Θεό, να αφιερώσει τη ζωή του σε
κάποιον ειδικό ιερό σκοπό, όπως η Μοναχική ζωή, στερεί τον εαυτό του από κάτι το
επίσης πολύ σημαντικό και ιερό, αν διστάζει να προχωρήσει στην έγγαμη ζωή. (Εκτός βέβαια άν για ειδικούς λόγους, ανεξάρτητους προς τη θέλησή του, αναγκάστηκε στο να μείνει άγαμος). Αποτελεί πίστη της Εκκλησίας και το διατυπώνει αυτό στην ευχή
του Μυστηρίου του Γάμου: " Κύριε...Σόν θέλημά εστιν η έννομος συζυγία και η εξ αυτής παιδοποιΐα". Όταν
αισθάνεται ο Χριστιανός ή η Χριστιανή ότι ο Γάμος είναι θέλημα Θεού, αφήνει
κατά μέρος τους δισταγμούς και τις αναστολές του, προχωρεί σ´ αυτόν με απόλυτη εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση του Θεού και ενισχύεται στην εκπλήρωση του προορισμού του.

 

bullets