Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τα ξύλα σε σχήμα σταυρού, παλαιά, χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση της θανατικής ποινής. Σ´ έναν τέτοιο σταυρό κρεμάστηκε και πέθανε και ο Χριστός.
Πώς είναι δυνατόν να λέγεται στην ευχή της Εκκλησίας• " ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω". Χαρά ή πόνο νιώθουμε όταν αντικρύζουμε τόν Χριστό πάνω στόν σταυρό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Είναι σωστό ότι ο σταυρός ήταν όργανον καταδίκης, και ο κρεμασμένος επάνω του κατάδικος πέθαινε με τρόπο πολύ οδυνηρό. Και ο Χριστός μας δέχτηκε με αυτόν τόν τρόπο να πεθάνει, γιά να λυτρώσει από τήν αμαρτία και τους ποιό μεγάλους εγκληματίες. Όμως από τη στιγμή που ο Ιησούς είπε το "Τετέλεσται" και "παρέδωκε το πνεύμα" (Ιωάν. 19,30) ο Σταυρός προσέλαβε ανεκτίμητη αξία. Ας δούμε με συντομία, πόσες ιδιότητες η Εκκλησία μας, με βάση το πνεύμα της Αγίας Γραφής, αποδίδει στόν τίμιο Σταυρό:
-Διά του τιμίου σου Σταυρού, Χριστέ διάβολον ήσχυνας" ( Στιχηρά Εσπερινού Σαβ. Ήχου Πλ.Α'). Διά του τιμίου Του Σταυρού ο Κύριος κατενίκησε τον μεγαλύτερον εχθρό μας, τον διάβολον, όπως ψάλλει η Εκκλησία• "Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου τόν Σταυρόν σου ημίν δέδωκας" (Αίνοι Ήχ. Πλ. Δ´). με όπλον τόν Σταυρόν του Κυρίου κατανικούμε τόν διάβολον. Ο Χριστός "αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού Του" (Κολ. 2,15) γράφει ο Απ. Παύλος. Δεν έχει πλέον ο σατανάς εξουσία στον άνθρωπο που πιστεύει στόν Χριστό.
- Ο Χριστός με τη δική Του θυσία, ελευθερώνει πλέον όσους πιστεύουν σ´ Αυτόν από την προπατορική, αλλά και κάθε προσωπική τους αμαρτία. Είναι εντυπωσιακή η φράση της ευχής της ΣΤ´ Ώρας: "Ο Κύριος διά του τιμίου αυτού Σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών" το διέρρηξε, το έσχισε και το εξαφάνισε. Παρόμοια εικόνα χρησιμοποιεί και ο Απ. Παύλος: Το χειρόγραφο, με τα όσα ήταν γραμμένα εναντίον μας ο Ιησούς το κάρφωσε στο Σταυρὸ και το έβγαλε από τη μέση (Κολ. 2,14). Σβήστηκαν πιά οι αμαρτίες μας, εφ´ όσον βεβαίως μετανοούμε.
-" Τω σώ Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ, θανάτου κράτος λέλυται" (έ.α. Ήχος Γ´), και ο θάνατος έχασε τη δύναμή του και μετατράπηκε σε ύπνο προσωρινό.
-"Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασις υπάρχει τω λαώ Σου" (Αίνοι Ήχου Πλ. Β´). Ο Σταυρός δίνει ζωή και δύναμη στόν πιστό, γι αυτό αποκαλείται και Ζωοποιός Σταυρός.
-"Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός... η θύρα του Παραδείσου" (έ.α. Απόστιχα). Ο Σταυρός μας άνοιξε τον Παράδεισο, όχι εκείνον τον υλικόν και πρόσκαιρον, αλλά τον πνευματικόν και αιώνιον, στον οποίον πρώτος μπήκε ο μετανοημένος Ληστής, που είχε συσταυρωθεί με τον Ιησού. Και μία άλλη σχετική εικόνα• παρουσιάζεται ο Σταυρός με μία απείρως διαστάσεων σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό•
"Κλίμαξ ουρανομήκης, ο Σταυρός του Κυρίου, εγένετο, τους πάντας ανάγων από γης εις ύψος ουρανού" (Χαιρετισμοί Τιμ. Σταυρού).
- " Σταυρέ Τίμιε,.. σε ανυψούμενον βλέπουσα η κτίσις ευφραίνεται και πανηγυρίζει" (Στιχηρ. Εσπερ. Υψώσεως τ. Σταυρού).
Γι αυτό η Εκκλησία του Χριστού και ολόκληρη η κτίση, γιά τίς άπειρες ευεργεσίες που απολαμβάνει, έχει καθιερώσει και ειδικές γιορτές, με τίς οποίες τιμά τόν τίμιον Σταυρό. Και οι πιστοί επάξια τον προσκυνούμε με ευγνωμοσύνη, τόν ασπαζόμαστε με τιμή και αγάπη, αφού βάφτηκε με το τίμιο Αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρα μας και πάντα επικαλούμαστε τη Χάρη και τη δύναμή του στόν αγώνα της ζωής μας.-

 

bullets