Συνέβησαν Ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν 16 χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας

Ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν 16 χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας

eortasmos-agion-pisidias

Κυριακὴ 13 Ἰουλίου 2014

Μὲ κύριο σκοπὸ τὸν πανηγυρικό ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τῶν 16 και πλέον χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας τὴν Κυριακὴ 13 Ἰουλίου, πραγματοποιήθηκε ἐκδρομὴ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας ἀπὸ ὁμάδα 40 προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Πισιδίας, στὴν Ἀττάλεια καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ ἐκτεταμένου νέου Δήμου Ἀτταλείας, ἀπὸ την Πέμπτη 10 Ἰουλίου ἕως καὶ τὴν Δευτέρα 14 Ἰουλίου 2014.

Τὴν Παρασκευὴ 11 Ἰουλίου οἱ ἐπισκέπτες ξεναγήθηκαν στοὺς σημαντικοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς Πέργης καὶ τῆς Σίδης, ὅπου ὑπάρχουν ἀρχαιότητες ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους ἕως καὶ τὸν 8ο αἰώνα, μὲ κορυφαῖα μνημεία τὸν Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Πέργη, τὸν βυζαντινὸ Ναὸ τοῦ 6ου αἰ. καὶ τὸ ἀρχαῖο θέατρο ποὺ χρησίμευσε καὶ ὡς χῶρος λατρείας κατὰ τοὺς πρωτοχριστιανικοὺς χρόνους, λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, στὴν Σίδη. Ἀκολούθησε ξενάγηση στὸ βυζαντινὸ κάστρο τῆς Ἀλάνυας τοῦ 11ου αἰ, ὅπου βρίσκονται οἱ ἐρειπωμένοι Ναοὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν κορυφὴ τοῦ κάστρου, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ τὸ μοναστήρι πάνω στὸ ἀκρωτήρι τοῦ βυζαντινοῦ Καλοῦ Ὄρους ἢ Κορακησίου. Ἡ ἐπίσκεψη στὴν ὄμορφη Ἀλάνυα ἔκλεισε μὲ ξενάγηση στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τῆς πόλης.

Τὸ Σάββατο 12 Ἰουλίου, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη καὶ ξενάγηση στὸν σημαντικὸ ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς ἀρχαίας Σαγαλασσοῦ καὶ κατόπιν τὸν ἀνακαινισμένο Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Βουρδούριο (τέλος 18ου - ἀρχὲς 19ου αἰ.), τὸν ὁποῖον τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας ἔχει μετατρέψει σὲ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας. Τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκε ὁ Δήμαρχος Βουρδουρίου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τουριστῶν στὴν πόλη τους καὶ πρόσφερε στὸν Σεβασμιώτατο ἕνα ὁμοίωμα ἀρχαίου ἀγγείου, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὰ εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν στὴν ἀρχαία Σαγαλασσό. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Δήμαρχο καὶ τοὺς πολίτες τῆς πόλης γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ ἐπισήμανε ὅτι ὁ Ναὸς πρέπει νὰ γίνει σεβαστὸς καθὼς κτίστηκε ὡς τόπος λατρείας. Προσέθεσε ὅτι ὁ μεγαλοπρεπὴς καὶ περικαλὴς αὐτὸς Ναὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἀπὸ μόνος του ἕνα μνημεῖο – μουσεῖο τέχνης καὶ νὰ εἶναι ἐπισκέψιμος ἀπὸ τουρίστες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἀκολούθως ὁ ἴδιος καὶ ἡ σύζυγός του μαζί μὲ μέλη τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὁδήγησαν τὸν Μητροπολίτη Πισιδίας καὶ τοὺς Ἕλληνες ἐπισκέπτες στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τοῦ Βουρδουρίου, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ σημαντικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν ἀρχαία Σαγαλασσὸ καὶ τὴν εὑρύτερη περιοχή.

Ὁ ἑπόμενος προορισμὸς ἦταν ἡ Σπάρτη Πισιδίας μὲ τοὺς περικαλεῖς Ἱεροὺς Ναοὺς τῶν Εἰσοδίων καὶ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (τέλος 18ου - ἀρχὲς 19ου αἰ.). Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Εἰσοδίων τελέστηκε ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως ὅλων τῶν παντοιοτρόπως τελειωθέντων προγόνων μας.

Ὁ πανηγυρικός ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν χιλιάδων Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Πισιδίας πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 13 Ἰουλίου 2014 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀλυπίου καὶ Παύλου στὴν Ἀττάλεια, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας, Ἐξάρχου Σίδης καὶ Ἀτταλείας π. Σωτηρίου, μὲ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἀττάλεια καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Νοτιοδυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κορέα.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισήμανε (κάντε κλίκ για να διαβάσετε το κήρυγμα)

Τὴν Δευτέρα 14 Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας μαζὶ μὲ μικρὸ κλιμάκιο Ἑλλήνων προσκυνητῶν ποὺ παρέμειναν στὴν Ἀττάλεια ἐπισκέφτηκαν τὴν ὀρθόδοξη ρωσόφωνη κοινότητα τοῦ Κεμέρ. Ἐκεῖ στὰ ἐρείπια παλαιοχριστιανικοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ ἐπιτελέστηκε ἐπιμνημόσυνος δέησις γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἀδελφοὺς τῆς περιοχῆς.

Τὸ Σάββατο 19 Ἰουλίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος καὶ τὸ κλιμάκιο τῶν Ἑλλήνων προσκυνητῶν ἐπισκέφτηκαν τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς βυζαντινῆς ἐπισκοπῆς Συέδρων. Ἐκεῖ στὰ ἐρείπια τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐπιτελέστηκε ἐπιμνημόσυνος δέησις γιὰ τοὺς κεκοιμημένους ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ πιστοὺς ποὺ ἔζησαν στὸ παρελθὸν στὴν περιοχὴ τῆς ἐπισκοπῆς Συέδρων.
Τὴν Κυριακὴ 20 Ἰουλίου 2014 ἐπιτελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὴν Ἀλάνυα, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας. Τὴν Θεία Λειτουργία παρακολούθησε πλήθος πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἀλάνυα καὶ τὴν Ἀττάλεια.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἐπισήμανε (κάντε κλίκ για να διαβάσετε το κήρυγμα)

Ἡ εὐλογία καὶ οἱ πρεσβεῖες πρὸς τὸν Κύριο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, τοῦ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ τῶν χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας νὰ καθοδηγοῦν τὰ βήματά μας στὴν ἐπίγεια ζωὴ ὥστε ὅλα μας τὰ ἔργα νὰ γίνονται πρὸς δόξαν τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ.

 

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα:

 

Συνέβησαν Ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν 16 χιλιάδων Ἁγίων τῆς Πισιδίας