Συνέβησαν ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ

Κυριακή του Θωμά 27 Μαΐου 2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΤΙΜΑ ΑΚΑΤΑΠΟΝΗΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Την Κυριακή του Θωμά, 27 Μαΐου, μετά τη θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου ο Μητροπολίτης Πισιδίας π.Σωτήριος, κατά προτροπήν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, εχειροθέτησε -κατά την εκκλησιαστικήν τάξιν- εις Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον Εντιμολογιώτατον κύριον Ιωάννην Λάππαν, Διδάκτορα Θεολογίας.
Το υψηλό αυτό οφφίκιο απένειμε ο Πατριάρχης "κατ´ ιδίαν Πατριαρχικήν φιλοτιμίαν και προαίρεσιν" στον κ. Ι. Λάππα, για να τιμήσει και επιβραβεύσει την μετά ζήλου και αφοσιώσεως πολύτιμη διακονία του στους ιεραποστολικούς αγρούς της Εκκλησίας, στην Άπω Ανατολή.
Ας σημειωθεί ότι ο κ. Ι.Λάππας δεν υπήρξε μόνον δραστήριον μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του "Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής" επί δεκαετίες, αλλά και Καθηγητής στο Ορθόδοξο Θεολογικό Σεμινάριο "Άγιος Νικόλαος" της Σεούλ,μαθητές του, δε, διακονούν και σήμερα ως ιερείς στην Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδία και Ινδονησία.

Εντυπωσιακή ήταν η χαρά που εκδήλωναν με τα θερμά τους λόγια οι εκκλησιαζόμενοι, καθώς περνούσαν μετά να συγχαρούν τον νέον Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου, γνωστόν στην περιοχή Παπάγου και Χολαργού, όπου κατοικεί.

Παραθέτουμε την αντιφώνηση του τιμηθέντος και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την Εκκλησιαστική Τελετή.

Ἁντιφώνηση του Ἂρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου
Δρ. Ἰωάννη Λάππα πρός τόν Μητροπολίτη Πισιδίας π. Σωτήριο
κατά τήν τελετή ἀπονομῆς του οφφικίου

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς ὁμολογῶ ὃτι οὐδέποτε εἶχα διανοηθεῖ ὃτι ἧταν ποτέ δυνατόν νά γίνω ἐγώ «Ἂρχων Διδάσκαλος τοῦ Ευαγγελίου τοῦ Οἰκουμενικού Πατριαρχείου». Ξέρω ἐπίσης, ὃτι οὒτε ἐσεῖς οὒτε ὁ Ἃγιος Κορέας προτείνατε ἢ ζητήσατε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά μοῦ ἀπονείμει μία τέτοια διάκριση. Ὁπότε, ἡ ἀπόφασις αὐτή προέρχεται ἀποκλειστικά ἀπό τόν ἲδιο τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, πρός τόν ὁποῖο σᾶς παρακαλῶ νά διαβιβάσετε τήν εὐγνωμοσύνη μου. Θερμότατες εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλω σέ σᾶς προσωπικά, ὃπως καί στόν διάδοχό σας στόν Ἃγιο Κορέας, γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τόν τρόπο συνεργασίας πού ἐπί τόσα χρόνια ἐπιδείξατε στό πρόσωπό μου. Μέ κάνατε νά αἰσθάνομαι σάν μέλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τώρα, ὓστερα ἀπό πάνω ἀπό δέκα χρόνια διακονίας μου στό Πατριαρχικό Ἳδρυμα Ἐξωτερικής Ἱεραποστολής Ἂπω Ἀνατολής ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαῖος μετά τήν παραίτησή μου ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου, μέ τιμᾶ μέ τό ἀξίωμα τοῦ Ἂρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου.

Τά ὀφίκια, οἱ τίτλοι καί τά χαρίσματα εἶναι πνευματικές λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας καί ὂχι τόσο ἀναγνώριση προσφορᾶς ἢ ἱκανότητας. Ἀπό τήν ἐποχή τῆς Πεντηκοστῆς οἱ Ἀπόστολοι κηρύττουν «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ» σέ ὂλες τίς γλῶσσες (Πραξ. 2.11). Τό Ἃγιο Πνεῦμα ἐξασφαλίζει τήν ἑνότητα πού ἒχουν οἱ διάφορες διακονίες μέσα στήν Ἐκκλησία, γιατί ἡ καθεμιά τους προέρχεται ἀπό τόν ἓνα καί μοναδικό Θεό. Οἱ ἂνθρωποι εἶναι οἱ οἰκονόμοι τῆς «ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ» (Α ̓Πε. 4.10). Στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὃλα τά μέλη συμβάλλουν στή ζωή Του, τό καθένα σύμφωνα μέ τόν ρόλο του. Ἡ διανομή τῶν χαρισμάτων εἶναι ὑπόθεση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος• ἡ χρήση ὃμως τῶν χαρισμάτων ἀποτελεί εὐθύνη τοῦ κάθε πιστοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συχνά μᾶς ἀπαριθμεῖ ἀναλυτικά τά ποικίλα χαρίσματα στή ζωή της Ἐκκλησίας: ἀπόστολοι, προφῆτες, εὐαγγελιστές (Α' Κορ., 12:28), γλῶσσες, θαύματα, χάρισμα θεραπείας (Α' Κορ., 12:8), ἒργα φιλανθρωπίας (Ρωμ. 12:7). Οἱ
χαρισματικές αὐτές ἐνέργειες δέν ἀποτελοῦν πάντως ἰδιαίτερα ἐκκλησιαστικά λειτουργήματα, ἀλλά φανερώνουν τήν Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καθημερινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μέ τά χαρίσματα αὐτά κυβερνᾶ τήν Ἐκκλησία καί τά μέλη της.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος φτάνει στό σημεῖο νά θεωρεῖ πώς ὃ,τι κάνει καί ὃ,τι εἶναι τό ὀφείλει στή χάρη τοῦ Θεοῦ (Α' Κορ., 15:10). Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ «ἐνεργεῖ διά τῆς ἀγάπης» (Γαλ. 5:6) καί «παράγει καρπούς» (Κολ. 1:10). Πρέπει πάντοτε νά ὑπακοῦμε στή Θεία χάρη καί νά τήν «ἐνθυμούμεθα» (Β' Κορ. 1:12). Ἡ χάρις «ἐπαρκεῖ ἀκόμα καί στή χειρότερη θλίψη, γιατί ἀκριβῶς τότε διαλάμπει ἡ δύναμή της» (Β' Κορ. 12:9). Πρέπει νά μήν «ἀμελεῖται» τό χάρισμα μέ τό ὁποῖο εἶναι κανείς προικισμένος (Α ́ Τιμ. 4.14), ὃπως ἐπίσης και νά μή «σβήνεται» τό Πνεῦμα καί νά ἐπαληθεύεται διαρκῶς ἡ αὐθεντικότητα τῶν χαρισμάτων» (Α' Θεσ. 5:19). Ἀκόμη «πρέπει νά ἀναγνωρίζεται καί νά ἀπομακρύνεται κάθε ψευδοπροφήτης» (Α' Ιωάν. 4:3). Κανείς δέν μπορεῖ νά περιφρονεῖ αὐτούς πού ἒχουν τό χάρισμα τῆς διοίκησης καί τῆς διδασκαλίας (Α' Τιμοθ. 4:11-12).

Ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν» (Ρωμ. 8:16) μέ τήν ἀναμφίβολη προσωπική ἐμπειρία ὃτι ἐπικαλούμαστε τό Θεό ὡς Πατέρα: «Ἀββᾶ» (Ρωμ. 8:16). Μποροῦμε νά εἲμαστε μπροστά στό Θεό, ἀκριβῶς αὐτό πού περιμένει ἀπό ἐμᾶς, παιδιά μπροστά στόν Πατέρα τους (Ρωμ. 8:14-17). Ὁ Χριστιανός ἀνακαλύπτει ἒτσι στή χάρη τοῦ Θεοῦ τήν πηγή ὃλων τῶν ἐνεργειῶν του, ὁπότε μπορεῖ νά καυχᾶται αὐθεντικά (Ρωμ. 4:2 εξ., 5:2 εξ.). Μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ἂνθρωπος κατορθώνει νά εἶναι ὁ ἑαυτός του.

Κανένας ἂνθρωπος, κανένας χριστιανός, κανένα μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ δέν στερεῖται χαρισμάτων καί ταλάντων• Εἲτε πέντε, εἲτε δύο, εἲτε ἓνα. Εὐθύνη μας εἶναι πῶς θά ἀξιοποιήσουμε τά τάλαντα μέ τά ὁποῖα μᾶς ἒχει προικίσει ὁ Θεός γιά τό καλό τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὃπως ἐπίσης φυσικά πρός πνευματική ὠφέλεια δική μας. Δέν ἀρκεῖ νά διατηρήσουμε ἀκέραιο τό τάλαντο πού ἒχουμε καί κατόπιν νά καυχόμαστε πρός τόν δωρεοδότη Θεό «ἲδε ἒχεις τό σόν», διότι τότε μοιραίως θά ἀκούσουμε τό «πονηρέ δοῦλε και ὀκνηρέ» (Ματθ. 25.26).

Καί πάλι παρακαλῶ, Σεβασμιώτατε, δεχθῆτε τίς θερμές μου εὐχαριστίες καί υποβάλετε στόν Παναγιώτατο τήν εὐγνωμοσύνη μου.
Δρ. Ἰωάννης Λάππας

 

Από την Τελετή απονομής του Οφφικίου του "Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου" στον Δρα Θεολ. Ιωάννη Λάππα, στον Ι. Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου.

1 apo-teleti apoonomis

"Ἡ ταπεινότης ἡμῶν, διά τῆς Θείας Χάριτος τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, προχειρίζεταί σε τόν Ἐντιμώτατον Ιωάννην Ἄρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας."

2 theia xaris

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας προσφέρει τον ειδικόν Σταυρόν του Άρχοντος του Οικουμενικού Θρόνου, που έλαβε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον τιμηθέντα Δρα Ιωάννη Λάππα.

3 stayros toy arxoontos

Ο νέος Άρχων της Μ.τ.Χ. Εκκλησίας αντιφωνεί.

4 o neos arxon

Συνέβησαν ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ