Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ

"Χριστός γεννάται δοξάσατε,
Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε,
Χριστός επί γης υψώθητε..."
(Καταβασία Χριστουγέννων)

 

 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,

Αυτούς τους λόγους, από την Χριστουγεννιάτικη 38η Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πήρε η Εκκλησία μας και τους έκανε ύμνο, με τον οποίον αρχίζουν οι Καταβασίες των Χριστουγέννων.
Με αυτά τα λόγια μάς καλεί η Εκκλησία μας, μαζί με τα αναρίθμητα τάγματα των Αγγέλων να δοξάσουμε τον Κύριο, ο Οποίος "δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν" κατήλθε εκ των ουρανών και σαρκώθηκε "εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου".
Να Τόν δοξάσουμε με τους αγίους Αγγέλους, αλλά και να σπεύσουμε, μαζί με τους απλοϊκούς ποιμένες,να Τον συναντήσουμε και να Τόν προσκυνήσουμε και να Του προσφέρουμε ως δώρο την καρδιά μας, για να την καθαρίσει και αγιάσει.
Και τέλος να υψωθούμε από τα γήϊνα και κοσμικά στα υψηλά και επουράνια. "Χριστός επί γης υψώθητε"! Ο Χριστός κατέβηκε στή γή για να ανυψώσει εμάς στόν ουρανό. " Ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ός μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτό σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού" (Φιλιπ. 3,20-21). Είναι κάτι το ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια, το ταπεινό μας ανθρώπινο σώμα να δοξασθεί τόσο πολύ ώστε να γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Ιησού Χριστού! Είναι αυτό που οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν "θέωση"! Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: "Αυτός-ο Χριστός- ενηνθρώπησεν ίνα ημείς θεοποιηθώμεν". Παρόμοια λέγει και ο ιερός Χρυσόστομος: " Άνθρωπος εγένετο ο Θεός και θεός ο άνθρωπος". Γι αυτό η Εκκλησία μας ψάλλει: "άνθρωπος γίνεται Θεός ίνα θεόν τον Αδάμ απεργάσηται" (Δοξαστικόν Αίνων Εορτής Ευαγγελισμού).
Αυτός είναι και ο τελικός προορισμός του ανθρώπου. Ο Θεός έλαβε την απόφαση να δημιουργήσει τον άνθρωπον- όπως γράφει η Αγία Γραφή- "κατ´ εικόνα ημετέραν και καθ´ομοίωσιν" (Γεν. 2,26). Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον κατ´ εικόνα Του με την δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα όμως παρέβησαν το θέλημα του Θεού και ξέφυγαν από τον δρόμο που θα τους οδηγούσε στην πραγματοποίηση του "καθ´ ομοίωσιν". Γι αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού στη γή, γεννήθηκε ως άνθρωπος, ταπεινά μέσα σ´ ένα σταύλο, για να μας δείξει με το παράδειγμά Του, πως πρέπει να ζούμε ώστε να Του ομοιάσουμε. Γράφει ο Απ. Πέτρος: " Σ´ αυτό σας κάλεσε ο Θεός. Γιατί ο Χριστός πέθανε για μάς, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα αχνάρια Του" Α' Πέτρ. 2,21).
Άν δέν ερχόταν ο Χριστός στη γή ως άνθρωπος, να ζήσει ανάμεσά μας, να μας διδάξει, να μας δείξει με το παράδειγμά Του, με τον τρόπο της ζωής Του, πως πρέπει κι εμείς να ζούμε, θα ήταν αδύνατο να ξαναβρούμε τον δρόμο μας προς την θέωση. Μελετώντας καθημερινά τα ιερά Ευαγγέλια, μαθαίνουμε τα όσα εδίδαξε ο Κύριος καί πως έζησε· έτσι προσπαθούμε κι εμείς να ζούμε κατά το θέλημά Του και να μιμούμαστε το παράδειγμά Του. Στην προσπάθειά μας αυτή μας ενισχύει και ο ίδιος ο Χριστός με τα Ιερά Του Μυστήρια και πρό παντός με το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, που τελείται κατά την θείαν Λειτουργίαν. Όταν κοινωνούμε, μετά από κατάλληλη προετοιμασία οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, ο ίδιος ο Κύριος έρχεται μέσα μας, ενώνεται μαζί μας, μας αγιάζει και μας θεώνει, όπως λέγει και η Ευχή: "Θεού το Σώμα και θ ε ο ί μ ε και τρέφει" (Στίχοι προ θείας Μεταλήψεως). Έτσι από αυτή τη ζωή αρχίζει η θέωση του ανθρώπου, η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέλειο βαθμό στην Βασιλεία του Θεού.
Αυτό το γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί· γι αυτό φροντίζουν να μετανοήσουν για ότι αντίθετο πρός το θέλημα του Θεού σκέφθηκαν, είπαν ή έπραξαν. Ή για ό,τι καλό μπορούσαν να κάνουν και δέν το έκαναν. Και μετά να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, ώστε οι ψυχές τους να γιορτάσουν πραγματικά Χριστούγεννα· να αισθανθούν ότι και στις δικές τους καρδιές γεννήθηκε ο Χριστός και ενώθηκαν μαζί Του!

Αυτό και εύχομαι σε όλους σας· να εορτάσετε τα Χριστούγεννα με τον Χριστό στις καρδιές σας, να σας γεμίζει με την ειρήνη και τη δική Του χαρά και να σάς παρέχει πλούσιες τις ευλογίες Του.

Αντάλυα, Χριστούγεννα 2013

+ Ο Πισιδίας Σωτήριος
Έξαρχος Σίδης και Ατταλείας

Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013