Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΓΙΑΣ (4/12/2013)

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΓΙΑΣ (4/12/2013)

Παναγιώτατε Δέσποτα, η Πάνσοφη Πρόνοια του Δομήτορος της Εκκλησίας επεφύλαξε αλυσίδα ευλογημένων εκπλήξεων στην καταξιωμένην Πατριαρχίαν Σας.

Όταν πριν 140 ακριβώς χρόνια, ο αοίδιμος Σάββας Μανουλόγλου έκτιζε τον ιερόν αυτόν ναόν του Αγ. Γεωργίου στη γραφική αυτή πλαγιά, θα μπορούσε να φανταστεί, ότι κάποια μέρα θα ερχόταν εδώ Οικουμενικός Πατριάρχης να προστεί λατρευτικής Συνάξεως και να μνημονευτεί το όνομά του, ως κτίτορος του ιερού Ναού τούτου; Η μήπως θα περίμεναν, όσοι χριστιανοί, πρίν 90 χρόνια, εγκατέλειπαν μαζί με τα σπίτια τους και τις εκκλησιές τους και τον ιερόν αυτόν ναό, ότι θα άνοιγε τις πόρτες του, μετά 90 χρόνια, για να υποδεχθεί τον Πρώτον της Ορθοδοξίας; Και μάλιστα, ότι θα ήταν ο ιερός αυτός ναός όχι εγκαταλελειμμένος και ερειπωμένος, αλλά υπό ανακαίνισιν ώστε σύντομα να αποκτήση την πρώτη λαμπρότητά του!

Και αυτή η "αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου" πραγματοποιείται την περίοδον αυτήν, χάριν στό προσωπικό ενδιαφέρον του δραστήριου και προοδευτικού αξιοτίμου Δημάρχου Αλάνυας κ. Χασάν Sipahioglou, o οποίος επι σειράν ετών είχε δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνσιν αυτήν.

Βάσει δημοσίου διαγωνισμού, προ μηνών ανετέθη η σύνταξις μελέτης και κατάρτισις των αρχιτεκτονικών σχεδίων ανακαινίσεως του ναού αυτού στην Αρχιτέκτονα κα Emine Kocak, η οποία και ολοκλήρωσε το έργο της. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ατταλείας, στην οποίαν υπεβλήθησαν, ενέκρινεν την όλην μελέτην. Μετά την επικύρωσίν των και από το αρμόδιον Υπουργείον, ο κ Δήμαρχος, που έχει εξασφαλίσει και τα απαιτούμενα κονδύλια, είναι έτοιμος να αναθέσει στον εργολάβο, που θα επιλεγεί, την έναρξιν των έργων. Η μελέτη προβλέπει όχι μόνον την γενικήν ανακαίνισιν του κτιρίου του ναού, αλλά και την διαμόρφωσιν του περιβάλλοντος χώρου!

Έτσι ανακαινισμένος πλέον ο ναός, θα εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες των χιλιάδων χριστιανών,που έχουν εγκατασταθεί στην Αλάνυα τα τελευταία έτη. Με την τακτική λειτουργία του Ναού, είναι βέβαιον ότι, όλο και περισσότεροι Χριστιανοί, από διάφορες χώρες του κόσμου, και μάλιστα του Βορρά, θα έρχονται όχι μόνον ως Τουρίστες, αλλά και για να εγκατασταθούν μονίμως εδώ. Είναι ενδεικτική η περίπτωση Ρωσίδας κυρίας, η οποία έλεγε προ καιρού. Έρχομαι κατά διαστήματα εδώ για διακοπές, και φεύγω, γιατί δέν μπορώ να ζήσω χωρίς Εκκλησία. Όταν όμως ανοίξει -καθώς ακούω-η Εκκλησία θα έρθω να εγκατασταθώ εδώ, μόνιμα.

Είναι όντως ανεξερεύνητες οι βουλές του Θεού! Εκεί που βλέπουμε την αποψίλωση της από αιώνων αμπέλου του Κυρίου, με την ζωογόνον χάριν του Πνεύματος, τα ποτισμένα με αίμα Μαρτύρων χώματα αναπτύσσουν νέους βλαστούς, "πλείονας των πρώτων"! Καί τούτο, όσο και άν ήταν αναπάντεχο στα χοϊκά μάτια μας, είναι φυσικό, αφού η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, του χορηγού της ζωής, "δι' ου τα πάντα εγένετο". "Ο Χριστός μένει εις τον αιώνα" !
Ναι, το ανθρώπινο σώμα Του υπέστη διωγμούς και θάνατον, αλλά όχι φθοράν και ανέστη! Έτσι και ο θεανθρώπινος οργανισμός, η Εκκλησία του Χριστού, υφίσταται διωγμούς αλλά επιβιώνει, και κατά την διαβεβαίωση του Ιδρυτού της "πύλαι άδου οι κατισχύσουσιν αυτής" (Ματθ. 16,18).
Παναγιώτατε, όταν ο οικοδεσπότης εισέρχεται στον οίκον του, κανείς, νομίζω, δεν νομιμοποιείται να τον καλωσορίσει. Όμως όλοι οι εν τη οικία εκδηλώνουν την χαρά τους που τον έχουν κοντά τους. Αυτή τη χαρά αισθανόμαστε και όλοι εμείς, που έχουμε κατακλύσει τον ιερόν αυτόν ναόν, για να δεχθούμε την Πατριαρχικήν ευλογία Σας και να ακούσουμε τους πατρικούς λόγους Σας.

Δεχθείτε, παρακαλούμε, τις πλέον εγκάρδιες εχαριστίες μας, για την πολλή αγάπη Σας, που έφερε τα βήματά Σας από το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας στο άκρον αυτό της νοτιότερης θεοσώστου Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου.

Σας ευχαριστούμε επίσης για την ευλογίαν που παρέχετε στον Μέγα Ιεροκήρυκα του Οικουμενικού Θρόνου π. Βησσαρίωνα και στον Εφημέριον του Πατριαρχικού Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου π. Αμβρόσιον, να έρχονται εκ περιτροπής κάθε μήνα, για να λειτουργούν στον ερημικόν αυτόν ναό,προς εξυπηρέτησιν των λειτουργικών και πνευματικών αναγκών των εδώ πιστών.

Ευλογήσατε Παναγιώτατε, τον αγαπητόν συνεργάτην μας κ. Viecheslav Kosheleva, o οποίος μετά της συζύγου του Larisa φυλάσσουν σε ειδικό δωμάτιο του σπιτιού των όλα τα ιερά σκεύη, ιερές εικόνες και τα Προσκυνητάρια του ναού, και με πολλή ευλάβεια τα μεταφέρουν και τοποθετούν εδώ στο ναό, κάθε φορά, που πρόκειται να τελεσθεί θεία Λειτουργία.
Καθώς επίσης παρακαλούμεν να ευλογήσετε και την μουσικόν Χοράρχη Galina, η οποία με τα άλλα μέλη της Χορωδίας του ναού αποδίδουν με επιτυχία τους ύμνους σε κάθε θεία Λειτουργία.
Ευλογήσατε και όλους τους πιστούς, οι οποίοι με πολλή προθυμία, έρχονται να εκκλησιασθούν, παρ´ όλον ότι ο ναός μας βρίσκεται σ´ αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.

Εις ανάμνησιν της ιστορικής αυτής επισκέψεως Σας, παρακαλούμεν όπως δεχθείτε εκ μέρους του Ορθοδόξου ποιμνίου της Αλάνυας το συμβολικό αυτό δώρον.

Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΓΙΑΣ (4/12/2013)