"ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στό τέλος του έτους όλοι κάνουν "Απολογισμούς" οικονομικούς καί άλλης φύσεως, νά δούν πώς πήγαν τά οικονομικά τους ή οι επιχειρήσεις τους στόν χρόνο πού πέρασε καί πώς μπορούν νά βελτιώσουν τίς ενέργειές τους. Δέν θα έπρεπε καί κάθε χριστιανός νά κάνει τόν δικό του πνευματικό "απολογισμό", ώστε νά βελτιώνει τήν πορεία τής ζωής του; Αλλά πώς; Βάσει ποιών στοιχείων νά κάνει αυτόν τόν απολογισμό;
Ποιά σημεία να προσέξει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Είναι πολύ επίκαιρο τό θέμα αυτό, καθώς βρισκόμαστε στίς τελευταίες ημέρες του χρόνου πού φεύγει. Όπως είναι αναγκαίος ο οικονομικός απολογισμός μιάς Εταιρείας, γιά νά ξέρει σέ τί κατάσταση βρίσκεται, ώστε νά μή βρεθεί ξαφνικά σέ χρεωκοπία, έτσι κι ακόμη περισσότερο είναι απαραίτητος καί ο πνευματικός απολογισμός κάθε πιστού γιά νά μή χρεωκοπήσει πνευματικά! Καί ο απολογισμός αυτός νά μή γίνεται μιά φορά τόν χρόνο αλλά συχνότερα. Ο θεόπνευστος Απ. Παύλος μας προτρέπει:" Νά εξετάζετε τούς εαυτούς σας εάν ευρίσκεσθε εις τήν πίστιν"(Β' Κορ.13,5).
Όχι μόνον άν πιστεύετε, αλλά καί αν ζείτε σύμφωνα μέ τήν πίστη σας! Καί στήν Π. Διαθήκη ο σοφός Σειράχ συμβουλεύει: " Πρόσεχε σεαυτώ μή εμπέσης" (29,20).
Ο Μ. Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, του οποίου σέ λίγο θα γιορτάσουμε τή μνήμη, αφιέρωσε ολόκληρη Ομιλία γιά νά αναλύσει το σπουδαίο αυτό χωρίο.
" Πρόσεχε τόν εαυτόν σου, νά ανακρίνεις διαρκώς τόν εαυτόν σου -μας προτρέπει ο Μ.Βασίλειος- μήν τυχόν αμάρτησες μέ τή σκέψη, μήπως η γλώσσα βιάστηκε κι έσφαλε σέ κάτι, μήπως τά έργα σου δέν συμφωνούν μέ τό θείο θέλημα. Κι αν βρείς με τήν αυτοεξέταση ότι είναι πολλά τά αμαρτήματά σου - κι οπωσδήποτε θα βρείς, γιατί άνθρωπος είσαι καί σύ, νά καταφύγεις στόν εύσπλαχνο Κύριό μας μέ μετάνοια καί λέγε τά λόγια του τελώνη: " Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ" (Λουκ. 18,13).
" Εξέταζε τόν εαυτό σου - λέγει πάλι ο Άγιος- γιά να μπορείς να διακρίνεις πότε η ψυχή είναι υγιής καί πότε ασθενής. Γιατί πολλοί, λόγω τής μεγάλης τους απροσεξίας, άν καί πάσχουν από βαριά καί ανίατα πνευματικά νοσήματα, δέν τό αντιλαμβάνονται. Εσύ, όμως, πρόσεχε τόν εαυτό σου, ώστε ανάλογα με τα αμαρτήματά σου να ακολουθήσεις καί τήν κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
" Οδοιπόρος είσαι αδελφέ μου. Πρόσεξε μήν παραστρατήσεις, μή λοξοδρομήσεις δεξιά ή αριστερά. Βάδιζε πάντα στή βασιλική οδό, του Κυρίου.
" Πνευματικός αθλητής είσαι. Πρόσεχε τόν εαυτό σου, μήν τυχόν παραβείς τούς αθλητικούς κανόνες, γιατί κανείς δέν παίρνει τό στεφάνι τής νίκης, άν δέν αγωνιστεί σύμφωνα μ´ αυτούς (πρβλ. Β´ Τιμ. 2,5). Να μιμείσαι τόν απόστολο Παύλο, πού έτρεχε καί πάλευε καί πυγμαχούσε. Πάλεψε κι εσύ μέ τούς αόρατους εχθρούς. σάν καλός πυγμάχος κάρφωσε τό βλέμμα τής ψυχής σου στόν αντίπαλο καί προφυλάξου από τά χτυπήματά του. Σάν γρήγορος δρομέας βιάσου νά φτάσεις στό τέρμα, γιά να κατακτήσεις τό βραβείο τής αρετής. Τέτοιον σέ θέλει ο Θεός· όχι απρόσεκτον, τεμπέλη καί κοιμισμένο, αλλά προσεκτικό καί άγρυπνο κυβερνήτη του εαυτού σου", που εξετάζει καί ελέγχει συνεχώς τήν πορεία του.
Άς ακολουθήσουμε τίς σοφές συμβουλές του Αγίου Βασιλείου καί βάσει αυτών άς κάνουμε τόν ετήσιο πνευματικόν Απολογισμό μας, με σκοπό να μήν επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος καί να ζήσουμε με περισσότερη συνέπεια καί ποιό κοντά στόν Χριστό, τή νέα χρονιά.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!

 

bullets