Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ;

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι άγιοι που κατοικούν στον ουρανό γνωρίζουν τι γίνεται στη γή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Άν καί οι άγιοι δέν είναι "πανταχού παρόντες" όπως ο Θεός, με τη χάρη το Αγίου Πνεύματος, μαθαίνουν όσα συμβαίνουν σε μάς στη γή; Και τούτο διότι όλοι όσοι αξιωθήκαμε να γίνουμε μέλη τής Εκκλησίας του Χριστου έχουμε ενωθεί με τόν Χριστό, γίναμε μέλη τής οικογενείας του Χριστού, όλοι καί όσοι εξακολουθούμε να ζούμε στή γή καί όσοι έχουν μεταβεί στόν ουρανό. Μεταξύ μας κυριαρχεί το ενδιαφέρον καί η αγάπη πρός τούς άλλους. Αυτό το ενδιαφέρον δέν παύει να εκδηλώνεται, όταν κάποιος φύγει από τη ζωή αυτή καί μετατεθεί στήν άλλη ζωή! Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει· εκείνοι μάλιστα που έφθασαν στήν αγιότητα και έχουν ακόμη μεγαλύτερη παρρησία μπροστά στο Θεό, ακόμη περισσότερο ενδιαφέρονται γιά μάς καί δέν παύουν να πρεσβεύουν γιά μάς καί τίς ποικίλες πνευματικές καί υλικές ανάγκες μας. Αυτό δέν φανερώνουν τα τόσα θαύματα που βλέπουμε στη ζωή τής Εκκλησίας καί στήν προσωπική μας ζωή, όταν επικαλούμαστε τήν βοήθεια τής Παναγίας καί τών Αγίων; Άν οι Άγιοι που ανέβηκαν στόν ουρανό έκοβαν κάθε σχέση μαζί μας, καί δέν ενδιαφέρονταν γιά μάς, ούτε άκουγαν τίποτε απ´ όσα συμβαίνουν σε μάς, τότε γιατί τούς απευθύνουμε ύμνους, παρακλήσεις καί προσευχές να πρεσβεύσουν γιά μάς στο Θεό!
Από τίς σχετικές μαρτυρίες τής Αγίας Γραφής, που φανερώνουν ότι οι Άγιοι
ενδιαφέρονται καί μαθαίνουν τα όσα συμβαίνουν στη ζωή αυτή, άς περιοριστούμε μόνον σε μία, πολύ σημαντική. Σε μία ομιλία Του ο Κύριος πρός τούς Ιουδαίους τούς είπε: " Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας περίμενε με μεγάλη χαρά να ιδεί τήν ημέρα τής ενανθρωπήσεώς μου, καί τήν είδε από τόν ουρανό που βρίσκεται καί χάρηκε" (Ιωάν. 8,56). Ο Αβραάμ δέν είναι νεκρός. Εξακολουθεί και τώρα να ζεί καί να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στο λαό του καί χάρηκε κατά τόν ερχομό του Χριστού. Έτσι καί οι άλλοι Άγιοι. Βέβαια εμείς αγνοούμε τόν τρόπο με τόν οποίον τα όσα συμβαίνουν εδώ γίνονται αισθητά σε όσους ζούν με τόν Θεό στόν ουρανό. Ο Κύριος όμως μάς διαβεβαιώνει καί με τήν αποκάλυψη αυτή, ότι οι Άγιοι, από την "θριαμβεύουσα Εκκλησία" παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν εδώ στήν "στρατευομένη Εκκλησία".

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ;