Απαντήσεις Μητροπολίτου ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πρέπει να φροντίζουμε γιά τη διόρθωση του πλησίον μας όταν αυτός αμαρτάνει ή πλανιέται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Κύριος πολλές φορές έχει τονίσει τήν έμπρακτη αγάπη του πιστού πρός τόν πλησίον. Ο Απ. Παύλος φθάνει στο σημείο να γράφει ότι, όποιος δέν φροντίζει γιά τούς δικούς του ανθρώπους καί μάλιστα τούς οικείους του " έχει αρνηθεί τήν πίστη στόν Χριστό καί είναι χειρότερος καί από αυτόν τόν άπιστον" (Α' Τιμ. 5,8). Άν αυτά ισχύουν γιά τήν παροχή υλικών αγαθών, ασφαλώς ακόμη περισσότερον πρέπει να ισχύουν γιά την ψυχική ωφέλεια του πλησίον μας, αφού η αθάνατη ψυχή του ανθρώπου έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία από το φθαρτό σώμα.
Επομένως η χριστιανική αγάπη μάς επιβάλλει να ενδιαφερόμαστε όχι μόνον γιά τήν επίγεια ευτυχία, αλλά καί γιά τήν αιώνια σωτηρία τών συνανθρώπων μας. Έτσι οφείλουμε να φροντίζουμε, πάντα με κατάλληλο τρόπο σεβόμενοι τήν ελευθερία τους, γιά τήν επιστροφή τους από τόν δρόμο που απομακρύνει από τόν Θεό. Πώς μπορούμε , αν πραγματικά αγαπάμε τούς αδελφούς μας, να τούς βλέπουμε αδιάφορα, να τυραννούνται από τον διάβολο καί τήν αμαρτία με τραύματα ψυχικά; " Ποιανού η πίστη ασθενεί καί δέν ασθενώ κι εγώ; ποιός υποκύπτει στόν πειρασμό καί δέν υποφέρω κι εγώ;" γράφει ο Απόστολος Παύλος (Β´ Κορ.11,29). Καί ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος επισημαίνει: "Αδελφοί μου, άν κάποιος από σάς πλανηθεί μακρυά από τήν χριστιανική αλήθεια καί άλλος αδελφός τόν επαναφέρει στήν αλήθεια, άς γνωρίζει ότι εκείνος που επέστρεψε έναν αμαρτωλόν από τόν πλανεμένο δρόμο που βάδιζε, θα σώσει τήν ψυχή του από τόν θάνατο καί θα τον απαλλάξει από πλήθος αμαρτιών" (Ιακ.5,19-20).
Φυσικά, η προσπάθεια αυτή, γιά τη διόρθωση του άλλου,είναι αναγκαίο να γίνει με αγάπη, ταπείνωση, υπομονή, προσευχή καί πολλή διάκριση.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ