Απαντήσεις Μητροπολίτου ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιές είναι οι σχέσεις τών αγίων Αγγέλων με τούς ανθρώπους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως μάς αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, οι άγιοι Άγγελοι είναι πνεύματα, που αποστέλλονται από τόν Θεό,γιά να υπηρετούν εκείνους που θα κληρονομήσουν τήν σωτηρία καί τήν αιώνια ζωή (Εβρ. 1,14). Με εντολή του Θεού, που σάν στοργικός Πατέρας φροντίζει γιά τίς πνευματικές καί υλικές ανάγκες όλων, στέλνονται γιά να διακονήσουν στο έργο τής σωτηρίας τών ανθρώπων:
- Μάς προστατεύουν από κινδύνους, όπως τόν Ιούδα τόν Μακκαβαίο από τα βέλη τών εχθρών του (Β´ Μακκαβ.10,29-31) καί τόν Απ. Πέτρο, που Άγγελος τόν έβγαλε από τήν φυλακή, όπου τόν κρατούσε ο Ηρώδης με σκοπό να τόν θανατώσει (Πράξ. 12,6-11.
- Όταν εξαντλείται κάθε δυνατότητα εκ μέρους μας να βρούμε τα αναγκαία γιά τη διαβίωσή μας, με θαυμαστούς τρόπους ο Θεός με τούς Αγγέλους Του μάς φροντίζει, όπως συνέβη με τόν Προφήτη Ηλία πού όταν ήταν στήν έρημο με Άγγελο του έστειλε ψωμί καί νερό (Γ´ Βασιλ.19,5-7).
- Μάς παρηγορούν στίς θλίψεις μας.
- Μάς λυτρώνουν από πειρασμούς.
- Μάς ενισχύουν στόν πνευματικό μας αγώνα.
- Μάς καθοδηγούν στήν πορεία τής ζωής μας, όπως τόν Τωβίτ καί τόν γυό του Τωβία (Τωβ. 5,1 κ.ε.)
Άφθονα είναι τα περιστατικά τόσον στήν Αγία Γραφή όσον καί στήν Ιστορία τής Εκκλησίας μας που φανερώνουν το έργον τών Αγγέλων στη ζωή τών ανθρώπων.
Γι αυτό ο πιστός Χριστιανός αισθάνεται συνεχώς τήν παρουσία τών Αγγέλων, καί ιδιαίτερα του Φύλακα Αγγέλου,που του έδωσε ο Θεός, καί δέν παύει να ζητεί τη βοήθεία του, αλλά καί να τόν ευχαριστεί γιά τη συνεχή προστασία του. Πρός τόν σκοπόν αυτόν,σε κάθε πρωϊνη καί βραδινή Ι.Ακολουθία, απευθύνουμε ειδικό αίτημα πρός τόν Θεόν να μάς στείλει "Αγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα τών ψυχών καί τών σωμάτων ημών". Στό τέλος δε τής Ακολουθίας του Αποδείπνου απευθύνουμε ολόκληρη ευχή πρός τόν Φύλακα Άγγελον.

Η παρουσία τών Αγίων Αγγέλων στη ζωή μας, είναι μία ακόμη εκδήλωση τής αγάπης και της προνοίας του Θεού γιά μάς.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΩΝ